Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingöpartiet: Det blir en förtroende- och chefsfråga

tisdag 16 maj 2017 00:01

LP:s FULLMÄKTIGEGRUPP: Det är en mycket olycklig situation som uppstått kring chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen. Lidingöpartiet anser att det är av synnerligen stor vikt att vare sig tjänstemän, politiker eller företagsanställda försätter sig i situationer som kan uppfattas som att man är eller har varit jävig. Det handlar i grunden om förtroende och tillit i samhället.

Nu ses befintliga regelverk och rutiner över, vilket är bra. Till sist kokar dock det hela ner till en förtroende- och chefsfråga. Lidingöpartiet anser således att den berörda förvaltningschefens framtid i första hand är en fråga för stadsdirektören och hennes chef, kommunstyrelsens ordförande. Detta har Lidingöpartiet också framfört till de ansvariga. Dessa chefer har valt att uttala fortsatt förtroende för den berörda förvaltningschefen.

Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp drar dock en annan slutsats i ärendet, mot bakgrund av bl.a. den nyligen publicerade utredningsrapporten från KPMG, som initierats av Lidingö stads revisorer. Det avgörande beslutet ligger dock inte i Lidingöpartiets händer.

Lidingöpartiets fullmäktigegrupp

Dela Lidingöpartiet: Det blir en förtroende- och chefsfråga

Kommentarer

Petter Hedberg 2017-05-17 18:28

Nu riktar sig inte revisionsrapporten emot varken ARK eller AH, utan i huvudsak emot förvaltningschefen, även om det kan finnas politiska skäl till att vilja rikta den dit

Det vore därför bra om partierna la undan politiken, och faktiskt svarade Lidingöborna ifall de har förtroende för förvaltningschefen.

Det är denna person som upphandlat från sin mans bolag samtidigt som hon suttit i styrelsen, attesterat fakturorna, och nekat till jäv.

Anders Wennberg har ställt frågan, men ingen gruppledare har svarat.

Men en inställd spelning, är väl också en spelning.

Ulrika Levihn 2017-05-17 16:39

Många fd politiker (inkl jag själv) och aktiva politiker har den bestämda uppfattningen att det är rutten kultur hela vägen upp i ledningen i Stadshuset.
Exemplen är tyvärr många.
Därmed oundvikligen en politisk fråga, det är bara politiker som överhuvudtaget kan göra något åt detta.
Vissa politiker som endast använder Lidingö som en språngbräda för större politisk karriär utanför Lidingö är dock en del av problemet.
Därför är Lidingöpartiets agerande extra viktigt.

Patrik Buddgård (C) 2017-05-17 16:38

Det är visserligen lite märkligt att LP inte anser sig ha inflytande över frågan som del av majoriteten som flera skrivit. Men från Centerpartiets sida välkomnar vi ändå att Lidingöpartiet markerar att de precis som vi tar revisionsrapporten på allvar och tar avstånd från kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektörens fortsatta förtroende för förvaltningschefen. Revisionsrapporten riktar skarp kritik mot förvaltningschefen och konstaterar att dessa handlingar har skadat förtroendet för kommunens verksamhet i stort. Vi hoppas att fler partier tydligt kräver att Moderaterna agerar för att återupprätta stadens förtroende. Liberalerna får till exempel gärna säga vad de själva tycker i frågan.

Petter Hedberg 2017-05-17 11:37

Mycket bra Amelie.

Anders Wennberg 2017-05-17 10:51

Bra Amelie!

Jag är kanske lite korkad, men jag förstår inte riktigt LP’s inlägg. Kanske beror det på att jag inte förstår hur det fungerar i stadshuset.

Lidingöpartiet sitter i majoriteten, men avgörandet om chefen för Tekniska förvaltningen skall vara kvar eller inte ligger tydligen inte i LP’s händer. Istället ligger det på stadsdirektörens bord, och i förlängningen KSO:s bord. Men stadsdirektören och KSO har ju gått ut och försvarat chefen för tekniska förvaltningen, och det är delvis det som revisorerna kritiserat.

Men borde inte den politiska majoriteten, dvs inkl. LP, vara chef över KSO? På LP:s inlägg verkar det inte så. Om LP inte har förtroende för KSO, kan man vara kvar i majoriteten?

Någonstans brister min förståelse för kedjan av chefer och ansvar.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-05-17 06:59

Vad tycker Lidingöpartiet? På nästa kommunfullmäktige kommer jag att ställa denna fråga till Lidingöpartiets kommunalråd och gruppledare Birgitta Sköld, men ni får gärna svara redan här.

Enkel fråga till Birgitta Sköld (LP)

Lidingöpartiet ingår i majoriteten och måste ta ansvar för majoritetens politik. Efter artikeln "Lidingöpartiet: Det blir en förtroende- och chefsfråga" som Lidingöpartiets fullmäktigegrupp undertecknat och som publicerades på Lidingösidan den 16 maj 2017 vill jag ställa en tydlig fråga till Birgitta Sköld (LP):

Har Lidingöpartiet förtroende eller inte förtroende för chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen?

Åke Andersson 2017-05-16 17:37

Bra att man nu studerar regelverket, bättre om man tidigare studerat det befintliga regelverket

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google