Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingöpartiets budgetförslag

måndag 12 november 2012 21:25

Den 26 och 27 november kommer Lidingös kommunfullmäktige att diskutera och besluta om nästa års budget samt om de kommande årens investeringsbudget. Här är Lidingöpartiets tillägg till den politiska majoritetens förslag:


Lidingöpartiets tillägg till majoritetens budgetförslag för 2013

Stadsledningskontoret
Lidingö stad står de närmaste åren inför stora investeringar. Vi vill se att en modell för
effektivitetsarbete i staden tas fram.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Översiktsplanen och Centrum/Torsvik påverkar budgeten då utredningskostnaderna kan variera avsevärt. Vi önskar större återhållsamhet vad gäller utbyggnaden av ön.

Kultur- och fritidsnämnden
Breviksbadet ska rustas upp. Vi vill inte att osäkerhet ska råda om detta.
Upprustning av Lidingövallen ska fortsätta.
Vi vill att överskottet från Lidingö Båtförbund återförs till båtlivet.

Utbildningsnämnden
Vi vill att Gångsätra gymnasium behålls.
Vi vill sänka avgiften för musikskolan med 300 kronor till 1200 kronor.
Vi vill ha en översyn av pengsystemet så att det inte slår orättvist och odemokratiskt mot gymnasieeleverna och resurstilldelning.
Vi vill ha en beredskap i form av extra resurser att tillföras för att ”släcka akuta bränder” inom skolverksamheten. T.ex. platsbrist i fritidsklubbarna mm.
Vi vill ha obligatorisk simskola.


Lidingöpartiets tillägg till majoritetens investeringsbudget för 2013-2015

Stadens investeringsplan innebär investeringar på 500 miljoner det kommande året. Detta täcker inte investeringsreserven. Åren framöver tillkommer dessutom cirka 500 miljoner för byggande av ny TGC (tåg, gång, cykel)-bro.

Vad satsningen på Centrum-Torsvik kommer att kosta Lidingöborna vet vi ännu inte. Allt detta betyder att staden måste upplåna betydande belopp där räntorna kommer att vara mångmiljonbelopp varje år. Av den anledningen vill vi begränsa utbyggnaden av ön då det genererar nya behov av äldreboenden, skolor och annan service mm.

Dela Lidingöpartiets budgetförslag

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google