Väder Lidingö

Lidingö tisdag 7 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingös ambition: 8000 nya invånare till år 2030

onsdag 4 december 2013 00:01

Kollektivtrafik på vatten är något som kan utvecklas så att allt fler invånare på Lidingö kan ta sjövägen när de behöver förflytta sig. Lidingö stad är positiv till detta. Bilden från Larsbergs brygga. I bakgrunden Nacka.

Kollektivtrafik på vatten är något som kan utvecklas så att allt fler invånare på Lidingö kan ta sjövägen när de behöver förflytta sig. Lidingö stad är positiv till detta. Bilden från Larsbergs brygga. I bakgrunden Nacka.

Även om antalet nya invånare i Centrum/Torsviksområdet nu kan bli mellan 800 och 1 000 fram till år 2030, kommer Lidingös befolkning att öka med totalt cirka 8 000 under samma period. Vid måndagens kommunstyrelsemöte beslöt nämligen den utökade politiska majoriteten, M+FP+KD+S, att säga ja till både det egna inriktningsbeslutet, se Lidingösidan 28 november, och till att ge landstinget besked om att Lidingö stad ökat sina ambitioner vad gäller byggandet.

Kommunstyrelsen behandlade en begäran från Stockholms läns landsting att göra en aktualisering av “RUFS 2010”, alltså den regionala utvecklingsplanen för stockholmregionen. I denna plan ingår främst frågor som berör bostadsbyggande och transporter, allt med utgångspunkten att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva huvudstadsregion.

När det gäller bostadsbyggande finns i Lidingös översiktsplan (som ännu inte vunnit laga kraft) en prognos att antalet lägenheter på ön ska öka med mellan 4 600 och 6 100 fram till år 2030. I och med att antalet nya bostäder minskar i Centrum/Torsvik utgår den politiska majoriteten från att den lägre siffran är mest realistisk. I realiteten betyder det en befolkningsökning på runt 8 000 till år 2030, jämfört med år 2012.

Vid måndagens möte reserverade sig Centerpartiet och Lidingöpartiet vad gäller befolkningsökningen med samma formuleringar. Miljöpartiet presenterade ett eget förslag.

Centerpartiet skickade under tisdagen ut ett pressmeddelande där man skrev att man ansåg majoritetens förslag till befolkningstillväxt alltför hög och “helt enkelt inte realistisk. Centerpartiet vill ha en småskalig och varsam utbyggnad av Centrum/Torsvik. Utfallet av inriktningsbeslutet medför att byggande på Lidingö totalt måste anpassas därefter. Den befolkningstillväxt som majoriteten föreslår innebär ett hot mot Lidingös karaktär av småstad och att grönområden måste tas i anspråk”.

I sitt svar till landstinget betonar staden att införandet av trängselskatt på Essingeleden och att en ny tull läggs in för dem som passerar över Mälaren/Saltsjön, kan innebära en regionsplittring.

Man skriver också om behovet av en ny bro för spårtrafik samt gång- och cykeltrafik, och att Lidingö anser att ansvaret för bron måste delas plus att en statlig medfinansiering är nödvändig. Lidingö vill också att cykelinfrastrukturen lyfts så att fler väljer cykeln i Stockholmsområdet. Staden är också mycket positiv till kollektivtrafik på vatten och ser en stor potential för Lidingös del med ökad arbetspendling och nya turer för besöksnäringen.

Dela Lidingös ambition: 8000 nya invånare till år 2030

Kommentarer

Anders Wennberg 2013-12-04 09:39

Hej,

Det är inte 800 – 1 000 nya invånare i Centrum/Torsvik, utan 800 – 1000 nya bostäder i Centrum. Jag läser det från Paul Lindquist Twitter. Dels bor det i snitt mer än en person per bostad, dels ligger Torsvik utanför nya planen och därmed skall det läggas ovanpå.

800 – 1 000 nya lägenheter i Centrum är allt annat än “småskaligt och anpassat” som Moderaterna talar om. Kanske dags för Moderaterna att börja tala klartext och säga vad de egentligen vill?

Anders

Karin 2013-12-04 08:51

Det är så gott som alltid södra ön som kommer ifråga när det gäller nybyggnation. Borde det inte därför stå “Lidingös ambition att klämma in 8000 nya invånare på södra ön till 2030”. Behöver golfbanan vara så stor. Kapa lite i ytterkanterna på golfbanan. På tiden med en jämnare fördelning N/S.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google