Väder Lidingö

Lidingö fredag 3 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Lidingös budget för nästa år: Gångsätra läggs ned

onsdag 30 maj 2012 00:01

År 2013 kan vara det sista året som några studenter hoppar ut från Gångsätra gymnasium om Hersby och Gångsätra slås samman.

År 2013 kan vara det sista året som några studenter hoppar ut från Gångsätra gymnasium om Hersby och Gångsätra slås samman.

I de budgetdirektiv för 2013 som den politiska majoriteten på Lidingö (M+FP+KD) igår presenterade finns både satsningar på skola och äldreomsorg, men också förslaget att slå samman Gångsätra och Hersby gymnasier till ett. Inga förändringar av skatten finns med i förslaget.

– Lidingö stad har en stabil ekonomi, trots en orolig omvärld, sa kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M) när han igår presenterade majoritetsförslaget till budgetdirektiv 2013 för Lidingö stad. Vi ökar anslagen till dem som är svagast i samhället, alltså barn och äldre i livets slutskede. Det här är ett mevetet politiskt val.

Nästa år höjs det generella anslaget med sammanlagt två procent för att kompensera för pris- och löneökningar. Dels 1,2 procent i rena anslag och dels 0,8 procent i sänkta interna kostnader för de olika nämnderna. Dessutom satsas 19 miljoner kronor som går till utbildningsnämnden och äldre- och handikappnämnden.

– Vi föreslår att 8,8 miljoner kronor av den 19 miljonerna används för att göra riktade och angelägna satsningar på skoldatatek, språkotek, modersmålsundervisning, resurser till gymnasieelever med Aspergers syndrom och förstärkningar för olika stödåtgärder i grundskolan, sa kommunalrådet Rune Nordström (FP), ordförande i utbildningsnämnden. Skolorna kan nu söka anslag ur potten på 8,8 miljoner. Vi vill att alla i skolan ska få förutsättningar att nå målen.

– När det gäller Gångsätra gymnasium så går det med ett stort årligt underskott, sju miljoner kronor. Att fortsätta att gå med underskott är helt enkelt inte försvarbart. När frågan behandlats i utbildningsnämnden har alla partier varit överens och på nästa möte kommer man att besluta i frågan. Nedläggningen blir i så fall aktuell från höstterminen 2013, sa Rune Nordström.

Tendensen är att alltfler gymnasieelever söker sig till skolor i centrala delarna av Stockholm. Även om 65 procent av eleverna fortfarande går på Lidingö kommer antalet att minska. Lägger man ihop Gångsätra med Hersby så kommer man istället att flytta Komvux till Gångsätras lokaler. Även grundskolan behöver mer utrymme och då kan de ta över de tomma lokalerna, enligt Rune Nordström.

– Med en enda gymnasieskola fylld med ivriga elever, kunniga lärare och kvalificerat undervisningsmaterial kommer vi ha förutsättning att skapa Sveriges bästa skola, påpekade Paul Lindquist.

Länk på stadens hemsida om gymnasieskolan, tillagd 7 juni.

Inom äldreomsorgen görs en särskild extra satsning på vård- och omsorgsboende. Den s.k. “pengen” ökar med 4 procent, eller 5 miljoner kronor, för att säkra bra bemanning och god kvalitet. Hela vårdkedjan kring den äldre måste hänga ihop oavsett huvudman. Därför föreslås att en äldrelots inrättas som kan erbjuda stöd till äldre med omfattande vårdbehov, s.k. multisjuka. Äldrelotsen är en samordnare som även kan ge hjälp åt de multisjukas anhöriga.

En miljon kronor kommer att satsas på extra biståndsbedömning för personer med särskilda behov. Den särskilda hemtjänstpengen ökar med 1,2 procent.

– Omsorgen om de allra svagaste är viktig. Därför är det mycket tillfredställande att vi även i år kan göra en extra satsning på äldreomsorgen, säger Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Beslut om budgetdirektivet tas vid ett extra möte i kommunstyrelsen den 11 juni. Den 30 september ska sedan de politiska nämnderna lämna sina förslag hur de ska klara sina uppgifter inom budgetdirektivet. Beslut om budgeten för 2013 tas vid kommunfullmäktiges möte den 26-27 november i år. Enligt den prognos som finns beräknas 2013 års resultat bli ett överskott på 15,4 miljoner kronor.

Kommunalråden Rune Nordström (FP), Paul Lindquist (M) och Jessica Nyberg (KD) vid budgetdirektivpresentationen igår.

Kommunalråden Rune Nordström (FP), Paul Lindquist (M) och Jessica Nyberg (KD) vid budgetdirektivpresentationen igår.

Dela Lidingös budget för nästa år: Gångsätra läggs ned

Kommentarer

Robert 2012-05-30 14:21

Det är i mina ögon oförsvarligt att fortsätta att driva en gymnasieskola som går med hela 7 miljoner kronor i underskott årligen. De slantarna gör definitivt bättre nytta inom förskolan, grundskolan eller omsorgen av de äldre på ön.

Att utöver skolpengen skjutsa in 7 miljoner för att finansiera “luft” är dessutom knappast konkurrensneutralt mot de enheter som tvingas gå runt på enbart skolpengen.

Under det här decenniet ökar antalet elever i grundskolan med ca 1.000 varför det verkar klokt att, som tydligen föreslås, inte göra sig av med lokalerna utan att använda Gångsätra gymnasium för att tillgodose andra verksamheters, inte minst grundskolans, lokalbehov. Tids nog, dvs då 2010-talets grundskoleelever blir gymnasister, finns det troligen anledning att överväga om Gångsätra gymnasium ska återuppstå igen.

Patrik Buddgård 2012-05-30 11:59

Att lägga ner en av öns gymnasieskolorna är en riktigt dum idé. Detta kommer att leda till att än fler elever än idag söker sig utanför Lidingös gränser och riskerar att på sikt göra Lidingö till en verklig sovstad. Något som kommunen själva vill motverka.

På sikt vill kommunen även öka invånarantalet med 15 000 vilket torde innebära större ungdomskullar i framtiden att tänka på.

Tore Kullgren 2012-05-30 01:14

Nog söker sig unga människor sig till innerstaden. Men Lidingö ligger nära innerstaden. Gångsätra gymnasium ligger 5 kilometer från Hötorget. Det är mer centralt än bland annat Bromma Gymnasium och Enskede Gårds gymnasium.

I innerstaden är lokalkostnaderna höga, och man kan inte räkna med att dessa gymnasier kan ta hand om kranskommunernas gymnasiebehov när årskullarna växer.

Det finns många unique selling points som Lidingö skulle kunna erbjuda. Bland annat kan man ta in gymnasielektorer.

mikael 2012-05-30 00:45

Tore,

på vilket sätt är det ett misslyckande att Lidingös elever väjer andra skolor än kommunens egna? Det är ju fritt skolval.
Många söker sig in till innerstadsskolorna för att vidga perspektiven, få nya bekantskaper, kunna läsa speciella inriktningar som inte finns på ön, ha nära till aktiviteter, kultur och fritidsintressen. För att nämna några skäl. Många vill klippa navelsträngen.Det kan dessutom vara mer ballt och hippt att gå inne i stan. Du kan säkert finna fler orsaker till varför man inte väljer gå på Gångsätra eller Hersby. Dock är kvalitet inte ett avgörande skäl.

Lidingös gymnasier har god kvalitet och eleverna uppvisar mycket bra resultat. De tillhör de bättre i Sverige. Kolla utvärderingarna.

Tendensen i hela Stockholmsområdet är att fler elever söker sig till innerstadsskolorna. Lidingö gymnasier har en ovanligt hög andel elever från ön. Men andel minskar. Bland annat av ovan nämnda skälen. Denna utveckling har drabbat alla kranskommuner, men utvecklingen på Lidingö är fördröjd flera år.

Tore Kullgren 2012-05-30 00:29

Att gymnasieelever söker sig bort från Lidingö, är ett misslyckande för kommunen.

Nu är årskullarna små, men på lång sikt borde Lidingös gymnasieskola vara självförsörjande.

Lärartätheten i Lidingös skolor är också lägre än bland annat Stockholm och Danderyd: http://www.solna.se/sv/forskola-skola/nyheter-forskola-skola/larartatheten-bast-i-solna/

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google