Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

"Lidingös mörkblå majoritet skyller sina nedskärningar på utjämningen"

torsdag 6 augusti 2015 00:06

Igår publicerade Dagens Samhälle en artikel av Thomas Bengtsson (MP) och Patrik Sandström (MP), båda ledamöter i Lidingös kommunfullmäktige. Artikeln var ett svar på ett öppet brev om skatteutjämningen som Gustaf Stenlund (M), Evelyn Lewandrowski (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) skickade till Sveriges finansminister i mitten av juni månad.

Det brevet återgavs på Lidingösidan den 17 juni, se länk. Lidingösidan publicerar nu även Bengtssons och Sandströms debattinlägg i sin helhet.

--------

I ett öppet brev till finansministern hävdar Gustaf Stenlund (M), Evelyn Lewandrowski (LP) och Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd på Lidingö, att Lidingöbor "som redan har det svårt ekonomiskt ska betala med färre timmar på fritidsgården och sämre möjligheter att ta del av den lokala kulturen för att rika städer som Göteborg ska bygga berg- och dalbanor på Liseberg".

Det är fel, cyniskt och oansvarigt. Beskrivningen vilseleder de skattebetalare som inte vet vad utjämningen innebär.

Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att klara bland annat skolan, omsorgen och vården. Så långt var alla riksdagspartier överens då den kommunala utjämningen sågs över senast.

Systemet följer rekommendationerna i april 2011 från en kommitté med elva erfarna politiker. Bengt Germundsson (KD), Erik Langby (M), Margareta B Kjellin (M), Ewa Samuelsson (KD) och sju andra gav ett enhälligt förslag. Ingen reserverade sig.

Politiker från alla partier stod bakom kompromisserna. Därför är det extra beklagligt då företrädare för Lidingös mörkblå majoritet skyller sina nedskärningar på utjämningen. Systemet ska möjliggöra en trygg välfärd i hela Sverige. Lidingös konservativa ber ändå finansministern att "stoppa denna orättvisa skatt". Inkomster och utmaningar är ojämnt fördelade över landet. Utjämningen kompenserar för förutsättningar som kommunerna inte kan påverka, till exempel befolkningens ålderssammansättning.

Självvalda kostnader, som badhus och karuseller, mer service eller högre standard får kommunerna klara genom andra nedprioriteringar eller högre skatt. Varje kommun och landsting bestämmer själva hur hög skatten ska vara. Med en kommunalskatt på 18,62 procent ligger Lidingö lägre än 281 kommuner, högre än bara åtta. Det förklarar Lidingö stads "redan hårt ansträngda budget", som brevskrivarna vill ha stöd till att klara. Men göteborgare avstår ytterligare 2,50 kronor av varje hundralapp.

Liseberg lockar fler än Millesgården, men varken det ena eller andra påverkar den kommunala utjämningen. Då Lidingö stad bara satsar tre procent av sin budget på kultur, idrott och fritid får de ideellt engagerade slita desto mer. Moderater, lidingöpartister och kristdemokrater menar ändå att hög skatt är det större problemet. Det ska alltså Lidingös unga, äldre och föreningslivet få betala för.

Tidigare har vi fått höra att mindre utjämning skulle gynna tillväxten, så alliansregeringen satsade en miljard på tolv kommuner med högst skattekraft. Det lyckades dåligt. Lidingö har fortfarande få arbetstillfällen.

Bostadsbyggandet fortsatte långsammare än i resten av regionen. Kommunen välkomnar bara halvparten så många flyktingar som jämnstora svenska kommuner. Bara inkomstklyftorna ökade och Sverige blev än mer segregerat.

Alla kommuner måste dela gemensamma samhällsutmaningar, men det kräver en bättre vilja, starkare styrmedel eller tvingande lagstiftning. Kommuner som växer eller krymper snabbare än andra kan nog vara underkompenserade i utjämningen.

Lidingö har också utmaningar, men inte främst utjämningen eller höga skatter. Hellre än att missunna andra likvärdiga förutsättningar så borde även Lidingöhögern anstränga sig för att göra det bästa av goda möjligheter.


Thomas Bengtsson (MP), gruppledare Lidingö
Patrik Sandström (MP), ordförande i föreningsstyrelsen Lidingö

Dela "Lidingös mörkblå majoritet skyller sina nedskärningar på utjämningen"

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-08-15 10:23

Tack Henrik för informationen!

Så skillnader i löner får Lidingö kompensation för, det är bra. Men troligtvis inte för en del andra kostnader som är högre i storstaden, tex mark och byggkostnader.

Något vi däremot inte får kompensation för, och absolut inte heller borde ha rätt att få kompensation för, är att kostnaderna för Centrala staber och Stadsbyggnadskontoret galloperat de senaste 9 åren. Dessa kostnader har vuxit 2-3 gånger snabbare än budgeten i övrigt eller inflationen, och om de istället hade följt övriga budgetens (eller ännu bättre, inflation + befolkningstillväxt) så hade det funnits 30-40 miljoner kronor över att använda till bättre ändamål.

Jag håller med om att man kan lägga mer pengar på Kultur och Fritid, men det behöver inte komma via högre skatter utan kan också komma via besparingar på administration. Inom oppositionen så är det nog bara C som driver denna frågan, medan MP och S hela tiden ser högre skatter som lösning på allt. Inom majoriteten är det glädjande att vi tar några första trevande försök att adressera frågan, även om de skyndar lika långsamt som Skalman

Länkar till artiklar:

http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-kraftigt-okade-centrala-stabskostnader-2014/?q=Wennberg

http://www.lidingosidan.se/val-2014/stora-prestigeprojekt-driver-upp-kostnaderna/?q=Stabskostnader

Henrik Berggren 2015-08-12 11:05

Lidingö kommun kompenseras för det högre löneläget fullt ut sedan 2014 (till hälften åren 2008-2013). Se sid 17.

http://www.scb.se/Statistik/OE/OE0115/_dokument/Beskrivning_av_kommunalekonomisk_utjamning_utfall_2015.pdf

Anders Wennberg 2015-08-09 07:50

Det är väldigt trist att Lidingös miljöpartister aktivt verkar jobba emot vad som är bäst för sin egen kommun och väljare i frågan om utjämningsskatt. Är det för att fjäska för politiker högre upp inom MP och gynna sina karriärer?

En annan fråga till MP politikern, tar utjämningssystemet full höjd för att faktiskt också är dyrare att bedriva kommunalservice (högre lönekrav från kommunens anställda, dyrare mark kostnader osv) i Stockholmsförorter som Lidingö än i resten av landet? Eller tittar utjämningssystemet bara på att Lidingös invånare har högre inkomster?

Mikael Olofsson 2015-08-08 09:07

Och denna "utjämning" till trots har vi blivit av med vår polisstation med ökad brottslighet som direkt följd.

Eller ska denna ökade brottslighet också ses som en "utjämning"?

Jan-Erik Nowacki 2015-08-07 16:28

I Djungelboken finns ett ap-folk som heter Bandarlog. De har myntat Bandarlogs princip - "Vi säger det allihop och därför måste det vara sant". På den grunden vilar även det kommunala utjämningssystemet eller Robin Hoodskatten.

Den interkommunala utjämningsavgiften är en orättvis skatt eftersom den inte följer "skatt efter bärkraft" eller att rik skall betala mer än fattig. Utjämningssystemet, föreskriver istället att den som bor tillsammans med rika, skall betala mer än den som bor tillsammans med fattiga.

Systemet är desto mer anmärkningsvärt, eftersom man utmärkt väl vet, exakt vilka som är rika och vilka som är fattiga. Med helt normala skatter och bidrag kan man alltså enkelt stödja fattiga i t ex glesbygden. Så gör man t ex i Norge. För det fall en viss grupp av människor skulle behöva speciell hjälp, t ex en kommun, kan man mycket väl ta av samhällets skattefinansierade kassa och ge till den gruppen. Så gör man för övrigt med sjuka, handikappade och andra behövande grupper.

Sannolikt är det feghet att ta ut skatt hos Riksdagsledamöterna som varit avgörande vid skattens utformning. Som så mycket annat som borde höra till staten, avhänder sig Riksdagen problemet och skickar kostnaden vidare till ”någon annan” - i detta fall kommunkollektivet.

Det är sannolikt så att de som har stora fötter också är långa män med högre inkomster än genomsnittet. Jag tror därför att en Robin Fotskatt, med skatt efter skonummer, skulle bli mer rättvis än den nuvarande Robin Hood.

Patrik Björklund 2015-08-06 10:04

Det som försvinner lite i debatten är att komuninnevånarna (de som betalar skatt) redan betalar ca 500 mkr i utjämningskatt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google