Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Lidingös motprestationer för att få stöd till nya bron

torsdag 30 augusti 2018 14:45

LILLA LIDINGÖBRON. När Lidingö stad blev lovad ett stöd på 343,5 miljoner till den nya bro som ska byggas, alltså Lilla Lidingöbron, ställde staten ett antal motkrav. En del av dessa motkrav är kända, men Lidingösidan har nu gjort en sammanställning av hur många bostäder som måste byggas, hur många cykel- och gångvägar som ska färdigställas och vilka övriga krav som staten har på Lidingö, för att ge stödet.

Den 13 juni 2018 skrev Trafikverket ett brev till Lidingö stad med rubriken "Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - Lidingö stad och medsökande Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting och Stockholms stad" i vilket man till utlovade 343,5 miljoner kronor i stöd för byggandet av Lilla Lidingöbron, vilket är hälften av totalkostnaden för själva byggandet, som anges till 687 miljoner kronor. "Stödet beviljas med villkoret att Lidingö stad och medsökande genomför de motprestationer som framgår nedan. Avtalstiden sträcker sig till 2027/12".

Här är listan med motprestationer:
Motprestation 1: Lidingö centrum (flera detaljplaner), 300 bostäder. Starttidpunkt 2016-2022. Sluttidpunkt 2019-2024.
Motprestation 2: Detaljplan Härjedalen, 40 bostäder. Starttidpunkt 2015. Sluttidpunkt 2018.
Motprestation 3: Högsätra (planprogram med flera detaljplaner), 500 bostäder. Starttidpunkt 2018. Sluttidpunkt 2027.
Motprestation 4: Planprojekt Torselden, 30 bostäder. Starttidpunkt 2016. Sluttidpunkt 2020.
Motprestation 5: Planprojekt Villa Brevik, 12 bostäder. Starttidpunkt 2015. Sluttidpunkt 2019.
Motprestation 6: Separerad gång- och cykelväg på Islinge hamnväg 0,5 km. Starttidpunkt 2023. Sluttidpunkt 2024.
Motprestation 7: GC-väg Norra Kungsvägen 1,25 km. Starttidpunkt 2021. Sluttidpunkt 2023.
Motprestation 8: GC-koppling centrum (Lejonvägen och Odenvägen) 0,8 km. Starttidpunkt 2021. Sluttidpunkt 2024.
Motprestation 9: GC-väg Bodalsvägen, 0,9 km. Starttidpunkt 2020. Sluttidpunkt 2021.
Motprestation 10: Ny enkelriktad cykelbana på södra sidan av Bobergsgatan 0,5 km. Starttidpunkt 2020. Sluttidpunkt 2021. (Detta är en motprestation som Stockholms stad ska göra i Norra Djurgårdsstaden. Lidingösidans anm.)
Motprestation 11: Genomförande av hastighetsplanen, omskyltning samt fysiska anpassningar i trafikmiljön, resterande två etapper: Området Herserud, Baggeby och Larsberg 2019 samt Området runt Skärsätra, Mölna, Stockby och Koltorp 2020. Starttidpunkt 2019. Sluttidpunkt 2020.
Motprestation 12: Tre stycken förnyade hållplatser (varav en helt ny) för pendelbåtar med nya bryggor och tillgänglighetsanpassning och förbättra på- och avstigning. Starttidpunkt 2020. Sluttidpunkt 2022.
Motprestation 13: Förstudie för ny planskild korsning i Skärsätra där Lidingöbanan korsar Södra Kungsvägen. Starttidpunkt 2018. Sluttidpunkt 2019.
Motprestation 14: Införande av boendeparkering. Starttidpunkt 2018. Sluttidpunkt 2018.
Motprestation 15: Infartsparkeringar/pendelsparkeringar, Kalvhagsvägen och Norra Kungsvägen vid Dalängen. Starttidpunkt 2017. Sluttidpunkt 2020.
Motprestation 16: Lånecyklar. Starttidpunkt 2019. Sluttidpunkt 2019.
Motprestation 17: Res smart. Starttidpunkt 2018. Sluttidpunkt 2018.
Motprestation 18: Införa 50 % HVO inom SLL:s upphandlade sjötrafik i Stockholms län. Sluttidpunkt 2019. (HVO – fossilfri diesel. Lidingösidans anm.)
Motprestation 19: Anta en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Sluttidpunkt 2019.

Dela Lidingös motprestationer för att få stöd till nya bron

Kommentarer

Per Söderäng 2018-08-30 20:06

Med så många kravpunkter borde staten stå för 100%
alternativt så får L-Ö bekosta allt själv och därmed slippa alla krav

Anders Bergstedt 2018-08-30 15:46

Oavsett bidrag eller ej hoppas jag att punkt 6-7 innebär att man breddar och i korsningarna rätar ut GC-bana från Askrikevägen och till Brogrenen längs Norra Kungsvägen.
Infartsparkeringen punkt 15 skall naturligtvis läggas vid norra brofästet på Lilla Lidingöbron för att det skall vara kort promenadväg till Ropsten och möjlighet att stiga på och av Lidingötåget!

(Kommentaren modererad av Lidingösidan)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google