Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Höjd trängselskatt julklapp till lidingöborna"

fredag 22 december 2017 20:15

Som ett av de sista besluten före jul lägger den rödgröna regeringen fram förslag att höja och utöka trängselskatten i Stockholm från år 2020. Man vill t.ex. att trängselskatten ska börja betalas redan från klockan 06.00 på vardagar. "Vi ifrågasätter om trängselsituationen på gatorna i Stockholms innerstad verkligen är av sådan art att det motiverar att staten debiterar lidingöborna trängselskatt redan från den tidpunkten. Det är en dyster julklapp till lidingöborna", skriver de fem borgerliga partiernas företrädare i Lidingös kommunfullmäktige i denna artikel.

Som ett av de sista besluten innan jul, lägger den rödgröna regeringen fram förslag på att höja och utöka trängselskatten i Stockholm. Det är en dyster julklapp till Lidingöborna.

Vi i Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har protesterat mot dessa försämringar. Det finns ett flertal skäl till varför.

Regeringen vill bland annat börja beskatta Lidingöborna med trängselskatt redan från klockan 06:00 på vardagar. Vi ifrågasätter om trängselsituationen på gatorna i Stockholms innerstad verkligen är av sådan art att det motiverar att staten att debitera Lidingöborna trängselskatt redan från klockan 06:00.

Vi menar även att de negativa fördelningsekonomiska konsekvenserna med regeringens höjning och utökning av trängselskatten inte beaktats. Ekonomiskt svaga hushåll kommer sannolikt inte längre ha råd att använda sig av bilen för att ta sig till och från arbetet om arbetsplatsen ligger på en plats som är dåligt kollektivtrafikförsörjd. Det kan även innebära att barnen som växer upp i dessa hushåll tvingas avstå kultur- och fritidsaktiviteter belägna utanför Lidingö. En fortsatt utökning och höjning av trängselskatten kan, om denna strategi fortsätter, innebära att trängselskatt debiteras året om, dygnets alla timmar. Effekten av detta kan bli att enbart de ekonomisk gynnande hushållen kan använda sig av den frihet som bilen innebär. Det blir en straffskatt på rörelse. Det är en utveckling som är bekymmersam.

Redan den i september 2015 stoppade regeringen möjligheten att resa till och från Lidingö, att hämta/lämna passagerare vid tunnelbanan samt att infartsparkera i Ropsten utan att behöva betala trängselskatt. Ropsten är Lidingöbornas viktigaste bytespunkt för kollektivtrafik idag och är ändhållplats för tunnelbanan. Vi har påtalat för regeringen att trängselskatteportalerna antingen borde flyttas eller att Lidingöregeln borde återinföras för att göra det möjligt att återigen kunna hämta/lämna samt infartsparkera vid Ropstens tunnelbanestation. Men regeringen har varit kallsinnig. Vi menar att regeringens tjurnackade motstånd är borde olyckligt och kontraproduktivt, eftersom förslaget troligen leder till att fler Lidingöbor tar bilen in till Stockholms city, vilket ökar trängseln, det vill säga tvärtemot syftet med trängselskatten.

Trots Löfvens hårda paket till Lidingö, vill vi avsluta med att tillönska alla Lidingöbor en god jul.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Dela "Höjd trängselskatt julklapp till lidingöborna"

Kommentarer

Jan Mårtensson 2017-12-27 17:57

För undvikande av missförstånd vill jag säga att inte heller jag är någon anhängare av trängselskatt. Men jag tycker artikeln behöver några kommentarer.

När trängselskatten infördes i Stockholm tillkom Lidingöregeln för att man skulle kunna köra till eller från Lidingö utan att behöva betala trängselskatt. Den innebar att en bilist som körde från Lidingö och sedan ut på det allmänna vägnätet utanför Stockholm inom 30 minuter slapp betala trängselskatt. Detsamma gällde naturligtvis i motsatt riktning. När Norra länken stod klar behövde man inte köra in genom Stockholm för att lämna Lidingö. Man kunde alltså köra till eller från Lidingö utan att betala trängselskatt. Lidingöregeln kunde därmed avskaffas.

Lidingöregeln har aldrig, även om en numera nedlagd lokaltidning då och då påstod det, inneburit att man kunde köra in till Stockholm och sedan tillbaka till Lidingö utan att betala trängselskatt. Att prata om att återinföra Lidingöregeln leder ingenstans.

När det gäller den förändrade placeringen av betalstationer som genomfördes för drygt två år sedan spekulerades det, enligt min uppfattning med viss rätt, att den skulle leda till att fler Lidingöbor tog bilen in till Stockholm. Men nu har det gått två år. Någon mätning av eventuella förändringar har vad jag vet inte gjorts. Och de som sitter på faktaunderlaget har väl inget intresse av om det blivit någon förändring. Så vi lär inte få veta hur det gick.

Påståendet att det nu aktuella förslaget troligen leder till att fler Lidingöbor tar bilen in till Stockholms city är lite svårförståeligt. Logiskt sett borde ett genomförande av förslaget att öka tiden för trängselskatt och dessutom höja skatten innebära att en och annan Lidingöbo slutar att ta bilen in till Stockholms city.

Eftersom antalet parkeringsplatser vid Ropsten minskat och väl kommer att minska ytterligare är det knappast meningsfullt att göra några förändringar för att kunna använda dessa parkeringsplatser. För att underlätta hämtning och lämning vid tunnelbanan ska man möjligen satsa på att få till en regel som innebär att besök vid Ropsten kortare än 20 minuter inte medför trängselskatt. Tekniskt är detta inget problem men har någon utanför Lidingö intresse av det? Även om det är jättesynd om oss Lidingöbor måste vi inse att vi inte är ensamma, ja vi är nog en minoritet, bland dem som drabbas av höjd trängselskatt; både för att köra in till Stockholm och förbi på Essingeleden.

Våra lokala politiker kan lugnt fortsätta att både ifrågasätta trängselskatten och kommunicera detta till Lidingöborna.

Kerstin Norberg 2017-12-23 11:02

Ett litet påpekande: det är inte regeringen som beslutat om trängselskatterna, det är riksdagen.
Och visst var det väl också så att de styrande i Lidingö inte var alerta att hänga med i svängarna inför förändringen som innebar trängselskatt till och från Ropsten för Lidingöborna, utan vaknade när det var för sent.

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2017-12-23 08:40

Höjd trängselskatt är ytterligare ett bevis på hur kvinnofientlig regeringen är. Många kvinnor som arbetar obekväma arbetstider tar bilen till jobbet för att slippa obehaget att röra sig ute i mörkret, till och från bussar, tunnelbana eller pendeltåg. När trängselskatten höjs och utökas tidsmässigt får många svårt att få det lönsamt att åka till jobbet. Vi måste värna om de som arbetar på tider när de flesta andra är lediga.
Jag vill också avsluta med att önska alla Lidingöbor en riktigt god jul och även tacka för det mycket trevliga bemötandet och fina stämningen i vårt kommunfullmäktige.

Aron Franzen 2017-12-23 01:29

Ja det är bedrövligt, lägg dessutom till undermåligt underhåll, otaliga väggbyggen som ser ut som dagis varit och grävt och sen gått hem, livsfarliga arrangemang både för fotgängare, cyklister och bilister. Obefintligt trafikövervakning. Olyckor varje dag som genererar köer då alla köralternativ är bortbyggda. En vanlig löntagare som bor på Lidingö och arbetar söder om stan och har något annorlunda arbetstider eller behöver sin bil i arbetet , skall dessutom pungslås på upp till 2900kr/mån på redan skattad inkomst.

Vi har läst att Lidingös politiker motsatt sig detta förut. Men vad gör ni åt saken?, Vad krävs av Er? Vad krävs av oss? Det måste väl ändå finnas något Lidingö Stad kan sätta emot, annars är ju detta bara trams att skriva inlägg om. För det har ju bevisligen ingen betydelse vilka som sitter i regeringen.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google