Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

M+FP+KD: Satsning på välfärd i 2013 års budget

torsdag 25 oktober 2012 00:01

De tre kommunalråden från den politiska majoriteten presenterade igår sitt budgetförslag för 2013. Fr. v. Minna Klintz, FP, Paul Lindquist, M och Jessica Nyberg, KD. Patric Andersson, Lidingö stads nye ekonomichef var också med vid presentationen.

De tre kommunalråden från den politiska majoriteten presenterade igår sitt budgetförslag för 2013. Fr. v. Minna Klintz, FP, Paul Lindquist, M och Jessica Nyberg, KD. Patric Andersson, Lidingö stads nye ekonomichef var också med vid presentationen.

Lidingös politiska majoritetets budgetförslag för nästa år innebär att 20 miljoner kronor avsätts till barn i behov av särskilt stöd och att öns äldre får en höjd peng till vård- och omsorgsboende. Alla politiska nämnder får dessutom ett ökat anslag på två procent för sina verksamheter. Och det blir ingen förändring av skatten.

De tre majoritetspartierna konstaterar att Lidingös ekonomi är stark och stabil. Staden har hög soliditet, låg skuldsättning och tillgångar avsatta för framtida pensionsåtaganden. 2013 års budgeterade resultat visar på plus 25,5 miljoner kronor.

Nästa års investeringar ligger på 500 miljoner, och inkluderar bl.a. byggandet av Rudboda nya skola och flytt av bostadshotellet från Larsberg till Högsätra. Dessutom satsar de tre partierna på byggande av gång- och cykelvägar och en utflyktslekpark nedanför Näset.

Inom skolans område satsar man 8,8 miljoner kronor på elever som behöver särskilt stöd i grundskolan – hemspråksundervisning, stöd till elever med autism eller Aspbergers syndrom och till elever med läs-, tal- och skrivsvårigheter, till datatek och skolskjutsar.

Äldre- och handikappområdet får också extra tillskott. Den s.k. pengen ökar med fyra procent, eller 5 miljoner kronor. Dessutom förstärks biståndsbedömarnas arbete med en miljon kronor vilket även inkluderar att en särskild äldrelots (som hjälper äldre med många sjukdomar) inrättas.

Redan om ett år kan det dock bli kärvare ekonomiska tider så årets uppräkning med två procent beräknas då helt utebli, bortsett de volymökningar som inträffar inom skolans och äldrevårdens områden. Det är omvärldens ekonomiska läge som styr detta och inte några försämringar skapade på Lidingö. Men staden räknar med lägre skatteintäkter.

Lidingö stads budget för 2013 fastställs av kommunfullmäktige vid mötet 26-27 november.

Dela M+FP+KD: Satsning på välfärd i 2013 års budget

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google