Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

M: Hans Barje vill peta Paul Lindquist

torsdag 31 oktober 2013 14:46

Hans Barje, moderat ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill "ta över den politiska stafettpinnen hos Moderaterna".

Hans Barje, moderat ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill "ta över den politiska stafettpinnen hos Moderaterna".

- Jag vill ta över den politiska stafettpinnen hos Moderaterna. Det säger Hans Barje, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som nu utmanar kommunalrådet Paul Lindquist om förstaplatsen på Moderaternas valsedel till kommunvalet nästa år. Just nu pågår den moderata försöksnomineringen som avslutas den 4 november. Den 12 februari fattas besluten hur valsedeln ska se ut, på en särskild nomineringsstämma.

Hans Barje är övertygad om att många önskar en förnyelse av det lokala ledarskapet på Lidingö.
– Jag står för en öppen och positiv inställning till att hitta framkomliga lösningar i besvärliga lokala frågor. Jag vill utveckla Lidingö tillsammans med en ny fullmäktigegrupp och en stark, aktiv föreningsstyrelse. Ett spännande och tufft jobb som jag skulle känna både entusiasm och stor ödmjukhet inför.

Han vill också söka partiöverskridande lösningar på t.ex. större infrastrukturfrågor.

Hans Barje är 59 år och egen företagare, bor i Sticklinge och har i över 10 år varit lokal fritidspolitiker, bl.a. som ordförande i tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Många partivänner har internt uttalat sitt stöd för Barje och nu vill han alltså ta över efter Paul Lindquist, som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag har ett stöd från delar av partiet, annars hade jag inte utmanat Paul Lindquist, men alla medlemmar har ännu inte nåtts av nyheten. Om jag inte når framgång får jag ta ställning till det då.

Att det finns motsättningar inom den moderata gruppen är inte okänt, men att de nu kommer till ytan är ovanligt. Valet 2010, då Moderaterna förlorade tre mandat och var bara några röster från att förlora det fjärde, betydde att olika interna uppfattningar började diskuteras tydligare. 2010 bidrog tunnelfrågan (mellan Skärsätra och Mölna ängar) till mandatförlusten och till att även Kristdemokraterna, förutom Folkpartiet, fick ingå i den styrande alliansen för att uppnå politisk majororitet. Den aktuella hanteringen av Centrum/Torsviksfrågan riskerar att bli en ny intern diskussionsfråga.

Inom Moderaterna på Lidingö har man diskuterat hur många valperioder någon ska få sitta på ledande befattningar. Vid senaste årsmötet enades man om att en särskild prövning måste göras om någon önskar sitta mer än tre perioder. Paul Lindquist har vid valet 2014 suttit i tre perioder som kommunstyrelsens ordförande.

Lidingösidan har frågat ett antal ledande moderater om Hans Barjes öppna ställningstagande. Några har valt att inte kommentera. Men partiets ordförande Kess Simmasgård bekräftar att det är mycket ovanligt att marknadsföra sig så öppet utanför partiet. Vanligtvis sker detta inom fullmäktigegruppen. Men, han tycker man kan uppfatta det som en del av de nya sociala medier som tar ökat utrymme. “Jag tror att detta sätt att marknadsföra sig ska ses i ljuset av den utvecklingen”, säger han. Huruvida Barje har möjlighet att få en majoritet för sin kandidatur vill han inte spekulera om. “Efter nomineringsstämman i februari vet vi”, säger Kess Simmasgård.

Paul Lindquist säger till Lidingösidan att “det är våra medlemmar som avgör vem som blir partiets förstanamn på listan. Om jag har deras fortsatta förtroende ställer jag gärna upp för en ny mandatperiod”.

– Jag vill gärna fortsätta arbetet med att leda utvecklingen av Lidingö Centrum till en modern och miljösmart stadsdel med fler butiker och restauranger, som kan ge lidingöborna ännu bättre service. Jag vill även fortsätta att förbättra kvaliteten i skolan och äldreomsorgen och ta ansvar för en stabil kommunal ekonomi, säger Lindquist.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman moderat kommunalråd, säger i en kommentar:
De sista åren har vi arbetat mycket med att förnya moderaterna på Lidingö och det ser vi bl.a. genom att vi har en bredd i våra nämnder, med fler kvinnor på högre poster och fler unga i nämnderna. Mycket av det arbetet ligger Paul bakom och det stöder jag fullt ut.

– Det är oerhört viktigt med kontinuitet så vi kan fortsätta att arbeta fokuserat på de stora frågor vi har att ta tag i under nästa mandatperiod, som t.ex. Centrum/Torsvik.

– Vi har med Paul som kommunstyrelsens ordförande lyckats bra med att göra Lidingö till en bra stad att leva i med balans mellan grönt och utveckling, med en ansvarsfull ekonomisk politik och med fokus på frågor som skola, vård och omsorg. Det arbetet stöder jag nu och framöver, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.Lidingösidan kommer att lägga in kommentarer till denna artikel från dem som skriver under med sitt hela namn. Inga kommentarer från signaturer och motsvarande publiceras.

Dela M: Hans Barje vill peta Paul Lindquist

Kommentarer

Kess Simmasgård 2013-11-03 21:03

Sören Janstål, jag har respekt för de åsikter du för fram i din artikel. Det är bara en sak jag vill kommentera och det är frågan om rivningen av bostäder som kom upp på mötet med Rädda Lidingö och som du återgav i din kommentar.

Jag har gjort lite efterforskning och kan konstatera att i samrådets framtidsbilder, finns förslag på nya byggrätter på flera ställen. Samrådsförslaget är bara en principskiss vilket gör att byggrätter kan komma att ändras i den fortsatta processen.

I det fall att ny byggrätt även finns med när detaljplanen har fastställs, vilket beräknas ske om några år, kan i så fall Lidingöhem besluta om att utnyttja den nya byggrätten eller inte.

Björn Samuelson, ordförande i Lidingöhem, säger ”Ryktet om rivning har jag inte hört förrän du nämner det” och fortsätter ”Lidingöhem har inga planer på att riva några av de nämnda bostadsfastigheterna på Sturevägen, Vattängsvägen och Stockholmsvägen. De renoverade fastigheterna kommer inte att beröras av några förändringar under överskådlig tid.”

Vi är djupt bekymrade att ett sådant rykte kan uppstå och att det kan få skapa så mycket oro bland berörda hyresgäster innan vi får kännedom om ryktet och kan dementera det.

Återigen, vi Moderater beklagar att ryktet har uppstått och hoppas att denna dementi skapar fortsatt trygghet i boendet på berörda vägar i Centrum – Torsviksområdet.

Kess Simmasgård
Ordförande för Moderaterna på Lidingö

Mikael Haag 2013-11-03 15:00

Paul verkar ha lite motvind just nu. Men vem är Hans Barje och vad står han för?

Jag har inte följt snurren kring Centrum/Torsvik i detalj. Personligen blev jag överraskad av att många tidigt uttalade sig så skarpt emot vad jag trodde var en simpel överdäckning av ett mycket fult betongdike. Men så visade det sig att man på ett kostsamt sätt tagit fram 5 väldigt långtgående och dyra förändringsförslag. Man spekulera varför man gjort detta, men på något sätt har man tappat kompassen på resans gång.

Dock så är det för mig ett frågetecken vem Hans Barje är. De flesta känner nog inte honom. Vi är över 40,000 som bor på ön och så lätt är det inte att nå ut. Ingen vill nog köpa grisen i säcken.

Så om Hans är seriös med sin kandidatur så borde han berätta lite mer om sig själv. Här är några frågor som jag gärna får tydliga svar på.

* Vad är hans vision kring utbyggnad av Lidingö? Inte en enda bostad till på Lidingö, modest utbyggnad eller större utbyggnad?

* Infrastruktur? Ska vi fortsätta att blunda för att vi har vägar som slingrar sig rakt igenom bostadsområden? Där bussar, taxibilar och lastbilar tävlar i att köra så fort att de skulle förlora körkortet vid en poliskontroll. Paul gjorde ett tappert försök att bygga Södra Huvudleden, men extrem populism från Centerpartiet sänkte förslaget. Centerpartiet övergav sitt eget förslag inom loppet av månader och vände då allt över ända. “Väg eller vård” var kommunikationen inför valet. Seriöst? Ok, det föreslagna alternativet var inte perfekt och det inte löste problemet fullt ut, men det var inte det debatten handlade om.

* Skatter? Kan Hans lova att inte höja skatterna och verka för att gradvis sänka kommunalskatten?

* Skolan? Hur ska kommunen verka för att höja kvaliteten i skolan? Hur ska kommunen säkerställa en högre lärarkvalitet?

Sören Janstål 2013-11-02 10:33

Hans Barjes initiativ välkomnas! Lidingö behöver en ny ledning!
Jag delar förre Kommunalrådet Staffan Anderbergs uppfattning som framförs här. 
Ett kommunalråd behöver inte sitta kvar på sin post längre än tre perioder.

Det råder idag ett utbrett missnöje med det nuvarande ledarskapet som drabbar 
staden som helhet och det moderata partiet i synnerhet.

För att återskapa förtroende bland medborgarna är ett byte på kommunalrådsposten nödvändig. Men det räcker inte med detta.
Även politiken måste ändras och inriktas på mera samsyn och partiöverskridande överenskommelser, som Barje så riktigt säger ovan.

Som en av de värst drabbade av planporgrammet har jag mött så många oroliga, ja till och med desperata Lidingöbor, som svävat i ovisshet om sitt framtida boende. Och fortfarande gör det av skäl som jag redovisar här!

Det som fått bägaren att rinna över är självfallet hela Planprocessen för Centrum/Torsvik, med fem omvälvande fantasiförslag varav två dessutom orealistiska eftersom de är ofinansierade med mellan 600 milj och 1 miljard kr.

Värst skulle Torsviksborna drabbas! 19 byggnader på och runt Torsvikssvängen skulle beröva utsikten för samtliga boende, även de som bor i de högsta tegelhusen närmast vattnet. Självfallet blir folket rasande med sorgen och vreden riktade mot moderatstyret.
Och inte blir det bättre när man försöker blidka folket med ett pressmeddelande från Stadshusledningen M-FP-KD med texten Ingen bebyggelse på Torsviksberget (11/9), och flera artiklar i bl.a. Lidingö Vind med samma innehåll, varefter Paul Lindquist M i ett eget pressmeddelande några dagar senare (26/9) och med stor spridning av flygblad förordar byggande av tre stora punkthus på Torsvikssvängen samt ett höghus på Torsplan. Självfallet förstärks misstron av motsägelser av detta slag. Det handlar ju om människor och bland de viktigaste inslagen i deras liv, den egna bostaden.

När Stadshusledningen tydlingen ogillar Samrådsförfarandet solklara resultatet, där 75% av de tillfrågade är nöjda med dagens situation eller önskar en mindre förtätning (än i det lägsta Planförslaget nr 1) gör M på en egen hemlig opinionsundersökning som Paul Lindquist påstår visa att 71% vill ha en tunnel under Herserud. Detta är INTE med sanningen överensstämmande. I själva verket ville 71% ha en kort överdäckning mellan broarna i Torsvik. Och det är en helt annan sak än två skilda tunnlar med sammanlagt fyra filer under villaområdena.

Och ännu värre blir det när jag själv och många andra Lidingöborna rings upp av Demoskop som ställer närgångna frågor om partitillhörighet, och på frågan om vem som är beställare blir svaret Lidingö Stad. Många personer har klagat på detta, och senare fått klart för sig att beställaren är Moderatledningen på Lidingö.

För att få klarhet var partierna står i dessa viktiga frågor arrangerades en stor partiledarutfrågning i Ansgarskyrkan av Rädda Lidingö som samlade 370 personer i mitten av september – och f.ö. resulterade i 14 nyhetsinslag i TV4 och Aktuellt. Jag var själv där och lade fram vårt fall.

Under utfrågningen inbjöd Paul Lindquist en delegation att veckan efter diskutera problemen med Planprogrammet för de värst drabbade Lidingöborna. Det var en bra överläggning. Mycket tid ägnades åt de boende på Västerkroken, i Torsvikssvängens förlängning.

De långa och höga byggnaderna från brogrenen utmed Norra Kungsvägen skulle helt blockera sjöutsikten för samtliga boende.

Om något akvarium sades inte ett ord trots att så lång tid åt problemen för de boende på Västerkroken och Islinge Udde.
Döm om vår förvåning när vi dagen efter på Lidingösidan får läsa och se ett stort antal bilder på en tilltänkt akvariebyggnad på stranden nedanför Torsviksberget. Glädjen över att ha fått framföra våra problem utbyttes snabbt mot ledsnad och ilska
.
Glädjen med att ha fått slippa längorna nedanför Torsviksberget har alltså utbytts mot oro för ett 50 m långt och 22 meter högt akvarium; en fönsterlös gigantisk byggnad som från Lidingöhåll ser ut som ett kärnkraftsverk, som förstör den omtalade och uppskattade entrébilden av Lidingö och därtill förstör den fria utsikten över havet från Torsviksberget och för alla boende i området.

Det stora frågetecknet idag är vad som nu skall hända. Vi hoppas och förutsätter att Samrådsresultatet följs, dvs status quo eller en mycket begränsad utbyggnad i Centrum.

Det är viktigt att den politiska ledningen nu tänker igenom situationen och tar fram en eller flera genomarbetade planskisser som verkligen motsvarar samrådets resultat. Det vore uppseendeväckande om den politiska ledningen, som det diskuteras, den 2/12 skulle fatta någon form av ”inriktningsbeslut” om en stor mängd nya byggnader som saknar stöd i samrådets resultat.

Med Lindquist kvar vid rodret är hotbilden idag 52 till 77 nya byggnader enligt folkomröstningsförslagen A och B2 (med bevarad Stockholmsväg) som presenterades för fullmäktigegrupperna i slutet av september.

För att uppföra alla dessa byggnader måste ett stort antal befintliga hus rivas, bl.a. ett flertal på Albavägens fortsättning på Sturevägen ned till rondellen utanför Stadhuset.

– Var skall vi bo, frågade några oroliga äldre damer? Moderatordföranden Kess Simmansgård som var på plats vid mötet kunde inte besvara frågan. Och vem kan det?

Med ledarskap följer ansvar. Moderaternas dominans gör att de får utstå mera kritik än sina koalitionspartner. Moderatledningen i Stadshuset är dock huvudansvarig – inte partiet i sig. Däremot har Inga moderata fullmäktigeledamöter mig veterligen ventilerat offentligt den kritik de burit på. Därför bör Hans Barje hedras och stödjas för sitt mod att träda fram.

Koalitionsbröderna FP och KD borde höras mycket mera i denna diskussion. Genom sin totala tystnad i denna avgörande fråga för Lidingös framtid diskvalificerar de sig för omval. Lidingöpartiet och Centern som är emot planprocessen har setts alltför lite. Varför tar de inte chansen i denna fråga som upprör så många? Miljöpartiet har dock tagit avstånd från hela paketet från bron till Centrum, vilket hedrar dem! Socialdemokraterna svarar inte ens på skriftliga frågor och kan därför borträknas helt.

Jag och många med mig har röstat moderat under åtskilliga år. Om Lindquists politik fullföljs kommer nästan alla att byta parti.

Hans Barje skulle därmed vara en förbättring – men endast om politiken ändras. Ledarbytet kräver därför en ny politikinriktning som bevarar Lidingö som en trädgårdsstad som ärofullt kan stå upp för epitetet Hälsas Ö. Det är just det som Samrådet från i våras redovisar.

Det är därför så många av oss har valt Lidingö – annars kunde vi lika gärna satsa på Gärdet.

Välkommen in i matchen Hans Barje, vi hejar på dig!

Bo Widerström 2013-11-01 15:12

Det skulle vara mycket bra för invånarna på Lidingö och Moderaterna om kommunstyrelsen får en ny ordförande.

Hans Barje skulle vara ett bra val då han verkar vara klok, lyssnande och eftertänksam samt ha ”båda fötterna på jorden”.

Vi behöver minst av allt en person som ger intryck av att se sig själv som kejsare över Lidingö.

Henry Duhs 2013-11-01 10:47

Jag tycker Staffan Anderberg framför flera kloka synpunkter. Det skulle inte skada med förnyelse. Hans Barje är bra person som är lyhörd och mycket förnuftig.

Det behövs nya visioner.

Heja Hans!

Chrisstina Schnackenburg 2013-11-01 09:43

Jag instämmer i Staffan Anderbergs inlägg. Paul var en mycket entusiastisk valarbetare när jag var ombudsman för föreningen. Han har utan tvekan gjort mycket för partiet.
För den som inte känner mig kan jag berätta att mitt förflutna inom moderaterna innefattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, ordförande för kvinnoförbundet i länet, ombudsman på ön samt på senare tid ordförande i kyrkorådet, vice ordförande i stiftsstyrelsen och h ledamot av kyrkomötet.
Jag välkomnar Hans Barjes kandidatur som kommunstyrelsens ordförande. Enligt min uppfattning och erfarenhet innebär ett byte en vitalisering av verksamheten. Gamla tankar bryts mot nya. Hans är klok, erfaren och lyssnande. Dessa egenskaper är i allra högsta grad väsentliga i detta sammanhang.
När jag började som förtroendevald för moderaterna fick jag ett gott råd: Blir du vald ska du lära under den första perioden, arbeta den andra och se till att du hittar någon som kan ta över den tredje. Kanske något att tänka på för fler av dagens förtroendevalda.
I och med Hans Barjes kandidatur ökar medlemsantalet med två.
Christina Schnackenburg

Kerstin Erhav 2013-11-01 08:27

Så bra att det kommer nya personer som vi kan rösta på i nästa val. Jag hoppas att det kommer nya personer till alla partier, så kan lokal politik med spännande och roligt igen.

En viktigt sak är också, att alla ska få chansen att arbeta politiskt. Idag ser det ut som, att du får bara en möjlighet om du är vän eller kompis med någon som redan arbetar i partierna.

Det finns många kunniga och kreativa personer på ön som vill engagera sig, men som inte får den chansen.

Staffan Anderberg 2013-10-31 16:32

Paul Lindqvist har gjort en massa bra saker under sin tid som kommunstyrelsens ordförande. Det skall han ha en eloge för. Men när jag fick veta att Hans Barje kandiderar blev jag mycket glad. Jag känner Hans sedan många år och vet att han är mycket lämpad för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Lidingö. Han är kunnig och omdömesgill och står för en sansad politik.
Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande är så pass tungt att det är en lång tid att inneha det under tolv år. Ur demokratisynpunkt är det också viktigt att förtroendeuppdrag inte framstår som permanenta. Ett byte efter så lång tid är därför välkommet. Jag är övertygad om att det är bra för moderaterna på Lidingö och för Lidingöborna om Hans Barje får ta över.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google