Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 maj 2020 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

M+LP+KD: 200 miljoner till ny simhall. Musikskolans avgift höjs. Skatten sänks

torsdag 1 juni 2017 13:04

BUDGET 2018. Idag presenterade den politiska majoriteten på Lidingö sina budgetdirektiv för 2018, alltså direktiv för stadens förvaltningar och nämnder inför nästa verksamhetsår. De s.k. pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2,5 procent, för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden med 2,1 procent. Pengbeloppen för Hersby gymnasieskola fastställs till de nivåer som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår. Skatten sänks med fem öre, musikskoleavgiften höjs rejält och 200 miljoner har avsatts för en ny simhall.

Majoriteten föreslår att lokalbidragen till föreningarna ökar så fler får chansen att idrotta och "majoriteten tänker även hålla sitt vallöfte om att inviga en simhall senast 2021", som det står i ett pressmeddelande. Kommunstyrelsen har därför avsatt 200 miljoner kronor för en ny simhall och man tänker även meddela simhallens exakta placering när budgeten för 2018 presenteras under hösten 2017.

Antalet platser på Lidingös musikskola ökas med 200 stycken. Samtidigt höjs åter avgiften, från 850 till 1200 kronor per termin. Totalt satsas 800 000 kronor på musikskolan. I februari 2013 sänktes musikskolans avgifter från rekordhöga 1500 kronor per termin till just 850 kronor, efter en politisk uppgörelse i vilken även socialdemokraterna var involverade, se denna länk från Lidingösidan 6 februari 2013.

Samtidigt som majoriteten ökar anslagen till stadens verksamheter betalar Lidingö omkring 300 miljoner kronor netto varje år till det interkommunala utjämningssystemet, vilket motsvarar 2 kronor på den kommunala skattesatsen. Trots detta föreslår majoriteten en skattesänkning på Lidingö med fem öre. Resultatet för 2018 budgeteras till ett överskott på 31 miljoner kronor.

Budgetdirektiven till nämnderna behandlas i kommunstyrelsen den 7 juni. Fram till den 30 september har sedan nämnderna på sig att utforma sina budgetförslag utifrån direktiven.


Budgetdirektiven i sammanfattning:
• Skatten sänks med fem öre till 18,59 kr.
• Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2,5 procent.
• Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2,1 procent.
• Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent.
• Satsning på Musikskolan med 800 000 kronor samtidigt som avgiften höjs till 1200 kronor (avgiften höjs även för Sagateatern).
• Anslagen ökar med 3,4 miljoner kronor till utbildningsnämnden för att säkerställa konkurrenskraftiga lönevillkor för lärare inom Musikskolan, SFI och Komvux (dessa lärare ligger inte inom pengramen, utan på anslag).
• Fortsatt satsning på den socioekonomiska fördelningsmodellen i skolan med tre miljoner kronor.
• Ökade öppettider på stadsbiblioteket på såväl vardagar som helger, riktat i första hand till barnfamiljer och förskoleklasser, 400 000 kronor.

I en kommentar till budgeten säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD):
KD har varit en garant för att fortsatt fokus ska ligga på stadens kärnverksamheter såsom skola och äldreomsorg. För oss har det viktigaste varit att effektiviseringsarbetet fortsätter och att vi arbetar för att återupprätta det förtroende vi förlorat hos medborgarna genom felaktiga prioriteringar. Exempelvis ska staden inte bygga oönskade cykelbanor utan istället säkerställa höjda lärarlöner.

Vi är också stolta över att Lidingö nu kommer att bli medlem i föreningen Funkisglädje som arbetar för att barn med funktionsnedsättningar ska få en bättre fritid. Många lidingöbor känner sig allt mindre trygga på ön. Det är en oacceptabel utveckling och vi kommer att stärka trygghetsarbetet under året. Trots alla dessa satsningar kan vi efter tuffa prioriteringar föreslå en skattesänkning om fem öre. Trygghet, bra skolor, natur och goda kommunikationer är viktiga delar i Lidingös attraktionskraft.

Dela M+LP+KD: 200 miljoner till ny simhall. Musikskolans avgift höjs. Skatten sänks

Kommentarer

Daniel Lindgren 2017-06-05 15:00

Hej igen Erik.
Om jag som företagare skulle ha svårt att anställa så skulle jag omedelbart justera löner och förutsättningar i mitt företag för att locka personal. Dessa skulle motsvara marknaden eller bättre.
Att säga att jag är iallfall bättre än förut skulle inte locka speciellt mycket kan jag lova.
Det är skillnaden på ditt sätt att se verkligheten och mitt.

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-06-04 10:44

Hej igen Daniel,
Rom byggdes inte på en dag,och detsamma gäller med de succesiva satsningarna som görs på lärarlönerna (ska även säga att Lidingös lärarlöner har ökat mest i snitt i hela Stockholm sedan den första budgeten lades av majoriteten 2016, så lärarfacket är rätt nöjda). Och för att långsiktigt ha förutsättningar för detta är skattesänkningar en nödvändighet för att öka skatteunderlaget på ön(se min tidigare referens till lafferkurvan). Incitamenten för att arbeta behöver göras starkare i hela Sverige och där har kommunerna ett stort ansvar med sin skattepolitik, framförallt ifall man vill se till att få fler unga i arbete.

Anders Bergstedt 2017-06-04 09:58

https://lidingo.liberalerna.se/gemensam-simhall-lidingo-stockholm/
Lidingö har god ekonomi och har råd att satsa på Musikskolan oavsett kommande byggnationer.

Varför samarbetar man inte med Stockholm och bygger den nya simhallen på planen norr om brogrenen ? Läget är oslagbart och det var fel att stoppa de långtgående planerna på att bygga ett sjönära och fantastiskt akvarium som tillsammans med Millesgården skulle ha lockat hit massor av människor. Naturligtvis skulle detta också ha påverkat förutsättningarna för T-bana till Lidingö.

Det finns inget bättre användningsområde för denna dyrbara tomt som inte kommer att bebyggas på många år i avvaktan på att bron skall byggas. Initialt kämpar jag med en dåres envishet för att man genast skall bygga en infartsparkering som behövs oavsett vad som sedan skall byggas i anslutning till den.

Norra Djurgårdsstaden och Ropsten expanderar oerhört och detta måste Lidingö dra nytta av och göra Lidingö attraktivt. Det har gjorts många politiska misstag och nu först blir det ett större centrum och utbyggnad mot Torsvik. Det innebär att vi kan vara stolta över en vy från Ropsten med Simhallen,Foresta och Millesgården. POLITIKER ! PLANERA FRAMÅT OCH HANDLA !

Daniel Lindgren 2017-06-04 09:15

Tack för din analys Erik.
Men när man väljer att sänka en redan låg skatt istället för att kraftfullt justera en så viktig fråga som lärarnas löner så är det tomma ord.
Att göra någonting bättre än sina föregångare är inte samma sak som att göra någonting bra. Inte när resultatet fortfarande är så fruktansvärt dåligt.

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-06-04 08:11

Daniel Lindgren, du har helt rätt om att det är skillnader i lön mellan lärare i Stockholms stad och Lidingö stad, men det gapet har minskat konstant sedan den nya majoriteten (M+LP+KD) gjorde lärarnas löneutveckling till en prioriterad fråga sedan den tog över 2015 (innan styrde M+L+KD och ett i princip helt annat gäng kommunalråd med andra prioriteringar än skolan). Med facit i hand var ett byte av Kommunstyrelsens ordförande och ordförande för utbildningsnämnden nödvändigt för att den negativa trenden i löneutvecklingen skulle brytas.

Daniel Lindgren 2017-06-03 22:20

Om Lidingö vill konkurrera om de bästa pedagogerna i regionen. Varför tjänar då Stockholms lärare tusenlappar mer än Lidingös?
Låter som tomma ord.

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-06-03 09:23

Otroligt glädjande att skatten sänks och att fler går behålla mer av sin lön samtidigt som man satsar mer pengar på LSS, hemtjänst och framförallt på öns skolor som verkligen behöver mer medel.

Carola det finns verkligen ingen konflikt mellan att satsa pengar på skolan och att sänka skatten. I år fortsätter man att höja pengbdloppen till skolan med 2,5% samtidigt som man sänker skatten. Faktum är att ifall man utgår ifrån lafferkurvan så behöver Sverige överlag sänka skatten för att optimera skatteintäkterna till välfärden. Läs mer om lafferkurvan här: https://www.skattebetalarna.se/nyheter/skattebetalarnas-skatteskola-lafferkurvan

Skolan är det sista som sittande majoriteten skulle skära ned i, satsningar behövs och det har man gjort kontinuerligt senaste åren för att se till att lärarna får rättvisande löner och så att Lidingö kan konkurrera om de bästa pedagogerna i regionen.

Erik Centerlind
Ordförande MUF Lidingö

Anders Wennberg 2017-06-02 19:07

Bra att skatten sänks!

Jag tror inte det behöver finnas en konflikt mellan lägre skatt och mer pengar till Skolan. Kommunen lägger mycket pengar på admin och på tveksamma projekt som snabbcykelvägen. Renoveringen av stadshuset tycker jag verkar vara i dyraste laget. Generöst avgångsvederlag på över 2 miljoner till tjänstekvinnan som bröt mot anställningsavtalet och inte rapporterade jäv. Dyra konsultutredningar, timglasbusshållplats och bikupor för 170 000 per år...

Det går att spara på annat än skolan!

Philip Hallberg (MUF) 2017-06-02 14:39

Fantastiskt att skatten sänks!!

Carola Hellström 2017-06-01 13:43

Varför sänka skatten när det behövs till skola, vård mm helt korkat tycker jag!!!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google