Väder Lidingö

Lidingö onsdag 4 augusti 2021 v. 31

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

M+LP+KD bildar Lidingös nya politiska majoritet

fredag 21 november 2014 17:22

Idag blev det officiellt klart vilka partier som ingår i den styrande majoriteten på Lidingö under kommande mandatperiod. Moderaterna med 18 mandat, Lidingöpartiet med 5 mandat med stöd av 2 "s.k. vildar (se Lidingösidan 19 november) och Kristdemokraterna med 2 mandat. Tillsammans blir det 27 mandat vilket ger majoritet.

Fr.v. Birgitta Sköld, LP, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M och Carl-Johan Schiller, KDFr.v. Birgitta Sköld, LP, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M och Carl-Johan Schiller, KD

- Vi har talat med flera partier men väldigt snart stod det klart att mycket stämde mellan oss, säger blivande kommunstyrelseordföranden Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M. Även personkemin är väldigt bra, intygade blivande kommunalrådet Birgitta Sköld, LP, och kommunalrådet Carl-Johan Schiller, KD.

Själva valet av kommunalråd och oppositionsråd sker vid kommunfullmäktiges möte i december och deras arbete startar vid årsskiftet. Förutom de tre som presenterade majoritetens program blir även Hans Barje, M, nytt kommunalråd. Hans Barje blir ordförande i utbildningsnämnden, Birgitta Sköld i stöd- och omsorgsnämnden, som samtidigt slås samman med socialnämnden, och Carl-Johan Schiller blir ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Moderaterna tar även hand om ordförandeposterna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden.

Vid dagens presskonferens sa Anna Rheyneuclaudes Kihlman att de tre partierna fört väldigt positiva samtal eftersom alla vill vara med att utveckla Lidingö på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller skola, omsorg, stadsutveckling, idrott och kultur.

- Det handlar om att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer genomlysa verksamheterna så vi ser att resurserna kommer dit där de behövs. Utveckling ska kunna ske utifrån Lidingös karaktärsdrag. Lidingö är en blandstad och alla ska känna att det är en bra stad att bo i.

Birgitta Sköld, Lidingöpartiet, betonade att för partiets del är det otroligt spännande när man efter drygt 40 år i opposition nu får vara med och påverka. Våra hjärtefrågor är att Lidingö ska vara en grön, skön ö, att vi har bra med gröna ytor och parker.

- Vi ska nu ansvara för stöd- och omsorg. Men andra frågor är en försiktig utveckling av Centrum/Torsvik. Här har vi haft en väldigt bra dialog. Vi vill påverka utifrån den politik vi bedriver inom Lidingöpartiet när det t.ex. gäller att ta fram detaljplaner.

Carl-Johan Schiller är glad att vara med och forma en stark och handlingskraftig majoritet på Lidingö.

- Vi ska vara tydliga utåt. Vi ska under de fyra kommande åren driva på och tala om kärnan i vårt uppdrag, om skolan, vården och omsorgen. Men även om det civila samhället, om föreningarnas arbete. Vi vill driva på för att bygga en multihall på Lidngö och avsluta den pågående badutredningen. Förhoppningsvis kan vi starta arbetet med en efterlängtad simhall på Lidingö. Vi har ett rikt utbud av fritidsverksamheter som jag hoppas kunna utveckla under de kommande fyra åren.

- Lidingö står inför stora utmaningar och vi måste vara effektiva med våra skattepengar. Vi ska ta fram en ny hyresmodell så alla föreningar vet vad de betalar hyra för.

- Viktigt att politiken går före. Därför ska alla kommunalrådslöner sänkas från den 1 januari 2015. Exakt hur mycket bestäms vid budgetmötet nästa vecka. Vi måste gå före och visa att effektivisering även innebär förändringar för kommunalråden. Vi vill effektivisera för att få mer resurser ut till verksamheterna och mindre till stadshuset, det handlar om kvalitet. Och, att ta tag i detta med stadsdelscentrum som inte får drunkna i Centrum/Torsvik, utan även diskutera stadsdelarna, plus skola, omsorg och kultur, säger Carl-Johan Schiller.

Behöver man ha ett kommunalråd för kultur- och fritid, det är ju en så pass liten verksamhet i kommunen?

Carl-Johan Schiller: Det civila samhället, föreningslivet och kulturen glöms ofta bort, vilket är synd. Hur mycket är det inte värt, alla de timmar som läggs ner på idellt arbete för idrott, kultur osv. Här kan förvaltningen vara med och stötta. Det finns också de som söker sig till ön för vi har båtråd, föreningar, kulturskapare på ön. Jag tycker man måste lyfta dessa frågor högre på dagordningen genom att ha ett kommunalråd på heltid.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman: Vi har ju ett utvecklingsområde i Högsätra, där det finns ett idrottskluster. Lidingövallen är en annan stor fråga som kommer under mandatperioden. Det är mycket pengar involverade här, så vi måste ha koll på detta.

Lidingöpartiet vill ju bygga högst 400 lägenheter i Centrum/Torsvik.

Birgitta Sköld: Avgörande för LP att gå in ett samarbete med M har varit att vi vill driva vår politik. I förhandlingarna har vi mött ett väldigt positivt gensvar. Vi har en plan hur vi ska arbeta, vad gäller t.ex. detaljplaner. Det handlar om att både ge och ta, så man får resultat. Att vara med att påverka är så oerhört mycket värt. Men det kommer säkert inte bli som det är tänkt, från början. Men när det gäller skogen har vi redan fått gehör för vår uppfattning att skogen på ön ska få vara i lugn och ro under perioden.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman: Vi har börjat diskutera frågan om C/T. Men vi ska först hålla oss till ett planprogram, vilket är den yttre ramen. När vi kommer till detaljplanerna blir det konstruktiva diskussioner. Vi har startat en positiv väg framåt. Men vi är inte där än eftersom vi har olika ingångar när det gäller byggnation. Men vi ser att vi konstuktivt kan komma framåt, vilket är bra för lidingöborna.

Som avslutning sa alla tre att det kändes jätterolig och att det under förhandlingarna varit mycket bra stämning.

Länk till majoritetsprogrammet (pdf).

Dela M+LP+KD bildar Lidingös nya politiska majoritet

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-11-23 21:04

Bästa Centerpartister och andra debattörer!

Vad får er att tro att Lidingöpartiet gått med på allt i planprogrammet för Centrum/Torsvik? Vad skulle vi vinna på att totalt överge våra hjärtefrågor? De flesta förstår nog att man går in i ett samarbete endast om det man kan få ut av samarbetet är bättre än vad man trott sig kunna vinna om man stått helt utanför.

Planprogrammet för Centrum/Torsvik är redan klubbat före sommaren av den gamla majoriteten i kommunfullmäktige, med stöd av Socialdemokraterna. Även om M skulle ha regerat i minoritet efter höstens val så skulle de ändå med största sannolikhet haft full majoritet för att genomföra planprogram Centrum/Torsvik i sin ursprungliga tappning tillsammans med t.ex. S och FP, partier som vi alla vet argumenterar starkt för ökat byggande.

Lidingöpartiet fick 7 mandat i valet, av fullmäktiges totalt 51 mandat, och det räcker inte för att ensamma styra Lidingö och inte heller till att till 100 % genomföra partiets egen vilja. Då är enligt vår bedömning det näst bästa alternativet att man ingår i den nya majoriteten och försöker påverka inifrån, vilket innebär kompromisser från alla håll, även från M:s och KD:s sida. Framtiden får sedan visa om vi valde rätt eller fel. Själva menar vi naturligtvis att vi valt rätt väg för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Karin Wallgren 2014-11-23 14:54

"...står inför stora investeringar kring nya bron, skollokaler, simhallen mm." Så står det i oppositionsrådet Kent Ivarssons inlägg. Jo men pengar till nya bron har väl funnits budgeterade sedan lång tid. Det tycker jag mig ha läst tidigare på Lidingösidan. Nya bron (plus en lidingövagn?) är ju ett faktum som vi inte kan bortse från medan simhall etc kan väl endast bli till om/när medel finns. Hoppas dock att det inte dröjer för länge innan vi får en ny simhall på Lidingö.

Petter Hedberg 2014-11-23 14:12

Bästa Lars H Eriksson.

Det du nu säger är ett avsteg från det löftet du ger i videon jag länkade till. Det du säger handlar inte om vad ni skall göra om ni får egen majoritet.

Jag citerar

"Vi går till val på att översiktsplanen skall förändras, den skall stoppas, och det kommer vi gå i bräschen för om vi får förtroende att påverka."

"För oss är det viktigt med småskalighet och vi kan därför inte tolerera den här typen av utbyggnad som majoriteten har."

Du nämner även rakt ut att du anser att den omgjorda planen med 900-1000 bostäder motsvarar 45 nya byggnader och att det nästan är en obegriplig siffra.

Framtiden får avgöra, men jag tror sannolikheten är hög att ni redan på tisdag deklarerar för Lidingöborna att ni har accepterat precis den siffran du såg som obegriplig. Detta gör ni genom att ställa er bakom skrivelsen "Stadens mål är att 4600 bostäder ska bebyggas på Lidingö mellan 2013 och 2030 i enlighet med stadens översiktsplan."

Christer Mohlin, Centerpartiet Lidingö 2014-11-23 13:02

Jag tror inte att Lidingöpartiet har blivit lurade. Men att ni kan bli.

Varför vänta med att förklara detaljerna i överenskommelsen med M & Kd?

Lidingöpartiet har alltid varit extremt tydliga med vad ni vill och inte vill angående just byggfrågor. Ni upprepar era ställningstaganden i debattartiklar, på pedagogiska kartor och vid olika möten - inte minst med Rädda Lidingö.

Jag måste tro att ni har fått igenom några av era hjärtefrågor mot att exempelvis sälja Lidingöhem. Så fort försäljningen är klubbad tappas dock förhandlingskraften och därefter kan M & Kd hitta andra partier som pressar igenom detaljplaner med högre exploatering.

Så varför inte öppna "hemliga lådan" så att vi kan undvika missförstånd och en debatt om fel saker?

Kent Ivarsson (C) oppositionsråd 2014-11-23 12:05

Svar till Lars H Ericsson M, Lp och KD bildar Lidingös nya majoritet
Följande fakta gäller om Centerns ställningstagande kring utställningsförslaget om Översiktsplanen vid Kommunstyrelsen den 3 oktober 2011. Centern var det enda partiet i kommunstyrelsen som yrkade återremiss av utställningsförslaget av Översiktsplanen som innebar en ökning av befolkningen med cirka 11 000 – 15 000 till år 2030. Det största befolkningstillskottet skulle ske i Centrum – Torsvik. Exploateringsgraden skulle innebära att upp till 3000 bostäder skulle byggas i Centrum-Torsvik.

Vi ville därför som högsta alternativ föreslå högst 1500 bostäder i utställningsförslaget. Vi noterar att Lidingöpartiet (se protokoll) inte motsatte sig att förslaget skulle gå ut på remiss. Med detta skulle vi kunna hävda att Lidingöpartiet ställde sig bakom det högsta alternativet med 3000 bostäder, om vi skulle föra samma argumentering som Lars H Ericsson, när han påstår att C ville ha högst 1500 bostäder.

Lika lite som ni tog ställning till ett särskilt alternativ så gjorde inte vi det heller! Skillnaden var att vi ville stoppa utställningsförslaget om Översiktsplanen och omarbetar den till en lägre befolkningsnivå och färre bostäder i Centrum/Torsvik. Om vårt återremissyrkande hade gått igenom hade vi kanske redan då kunnat stoppa de fem alternativen som kostade Lidingös skattebetalare 30 miljoner kronor i projektkostnader.

Vad gäller Centerns ställningstagande om tunneln så var det så här, att när vi fick del av kostnaden för investeringen av tunnelprojektet så insåg vi att detta skulle innebära en så hög belastning på Lidingös ekonomi framöver att det inte var värt det. Vi politiker måste ha rätt att få ta del av fakta innan beslut och ändra oss, vilket vi också gjorde! Idag hade tunnelprojektet, om det fullföljts, varit en gigantisk ryggsäck för stadens ekonomi, samtidigt som vi står inför stora investeringar kring nya bron, skollokaler, simhallen mm.

Kent Ivarsson (C) oppositionsråd

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-11-22 20:29

Bäste Petter Hedberg!

Rom byggdes inte på en dag, och i politiken måste man också ta steg för steg om man inte har egen majoritet.

Det är mot den bakgrunden man ska se det nya majoritetsprogrammet som omfattar vad som ska hända under de kommande fyra åren, alltså under den kommande mandatperioden till och med 2018.

Tids nog kommer detaljerna i överenskommelsen mellan M, LP och KD att visa sig. Vi har inte vunnit allt som vi har velat, och det har inte heller de två andra koalitionspartierna i den nya majoriteten gjort. Så är livet när vi inte lever i en enpartistat (kommun).

Jag är dock övertygad om att både Lidingö och Lidingöborna kommer att må bra av det som den nya majoriteten har enats om. Folkpartiets sorti från majoriteten kommer dessutom, enligt min uppfattning, att ytterligare gynna ett måttfullare byggande på ön.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-11-22 19:39

Bäste Stefan Liljegren och Bo Jonsson!

Ni tycks ha dålig koll på Centerpartiets politik!

Jag vill påminna er om att Centerpartiet i ett pressmeddelande den 17 oktober 2011 här på Lidingösidan (det finns fortfarande kvar under länken: http://lidingosidan.se/lidingo/c-vart-forslag-till-oversiktsplan-ar-realistiskt/) sagt bl.a. följande:

"Centerpartiet på Lidingö anser att kommunledningens utställningsförslag till ny översiktsplan inte är realistiskt då deras förslag innebär att Centrum/Torsviksområdet ska bebyggas med 3 000 nya lägenheter...".

"Vi [Centerpartiet, min anmärkning] föreslår istället en halverad exploatering av Centrum/Torsvik".

Hälften av 3 000 lägenheter är 1 500 lägenheter, det tror jag alla kan räkna ut. Dock förnekar företrädare för Centern numera med emfas siffran 1 500, men det får stå för dem.

Samma dubbelspel körde Centern när det gällde biltunnel på södra ön. Först röstade man ja till en biltunnel på södra Lidingö genom beslut i kommunstyrelsen 2010-04-12. När opinionen visade sig tycka annorlunda kovände C och anslöts sig till den linje som Lidingöpartiet hela tiden drivit, dvs. Nej till biltunnel. Om något ska kallas populism så är det väl Centerpartiets kovändningar.

Framtiden kommer att visa att Lidingöpartiets medverkan i den nya majoriteten på ön kommer att vara mycket positiv för dem som vill bevara Lidingö som en grön skön ö!

Petter Hedberg 2014-11-22 16:05

Lidingöpartiet har helt förverkat sitt förtroende.

Uttalanden från Lidingöpartiets företrädare finns på videoklipp över hela nätet där de lovar vad som skulle ske ifall de får påverka. Den här videons sekvens från 1:16 till 1:30 kommer att vara det som förvandlar Lidingöpartiets träd till en flishög redo för Fortum Värme när valet 2018 kommer, och bygget påbörjats.

http://youtu.be/MUs7Nce9V8s

Det finns inget alternativ. Lidingöpartiet kommer att vara "Dead On Arrival", punkt slut. Man kan fråga sig varför någon väljer att driva en politik som är rakt emot sin egen. Frågan besvaras tydligt av Birgitta Sköld från Lidingöpartiet i artikeln ovan. "Birgitta Sköld, Lidingöpartiet, betonade att för partiets del är det otroligt spännande när man efter drygt 40 år i opposition nu får vara med och påverka." Samtidigt är det väldigt tydligt att LP därmed har gett upp Centrum/Torsvik motståndet, eftersom alla parter är öppna med att denna frågan har undvikits. I praktiken ger Lidingöpartiet bort majoriteten av alla sina väljare till Centerpartiet, sätter pipan mot sitt eget partis huvud och trycker av. Detta gör de helt frivilligt. Ett tydligare politiskt självmord är svårt att hitta.

Carl-Johan Schiller 2014-11-22 15:20

Anders, effektiviseringar har hög prio. Exakt hur dessa ska ske ber jag att få återkomma till.

Anders Wennberg 2014-11-22 10:43

Bo och Stefan,

Jag tror och hoppas att LP fått in en hel del nedskärningar av Centrum / Torsviksprogrammet, inkl att bevara parker och grönyta. Men jag håller med om att det är svårt att utläsa från det gemensamma programmet, det är inte konkret utan talar om sådant som "småskaligt" och "Lidingömässigt", ord som vi vet Paul Lindquist tycker att även passar in på Framtidsbilden med 3 000 nya bostäder i Centrum.

Jag hoppas därför verkligen att LP går ut med en pressrelease och berättar vad de förhandlat fram, av flera skäl:
- det räddar LP's heder och varumärke
- det gör det svårare för LP att backa
- det gör det svårare för Paul och Anna att köra över LP
- det kommer att gynna samarbetet om M håller sina löften, och för att det skall ske måste nog löftena vara publika och konkreta.

Carl-Johan, som sagt bra med kommunalrådslönerna, tack. Kanske också tid för lite anställningsstopp, konsultstopp etc på MSN och Centrala staber?

Carl-Johan Schiller 2014-11-22 09:26

Tack Anders för lyckönskningen!
Staden kommer att bli effektivare inom det mesta och vi börjar med kommunalråden.
Trevlig helg!

Bo Jonsson 2014-11-22 00:29

AVSKYVÄRT!! Känner mig också äcklig efter att ha lagt min röst på LP. Detta är alla tiders lågvattenmärke i politiken! Nu ska vi iallafall demonstrera och i nästa val blir det C.

Stefan Liljegren 2014-11-21 22:17

Jag röstade på LP. Känner mig smutsig, sviken och våldtagen idag. Jag ångest bittert min röst.

Har tyckt länge att C är populister men inser först nu att se är det enda partier på ön med en ärlig agenda.

Anders Wennberg 2014-11-21 18:25

Lycka till och hoppas att de kompromisser ni kommit fram till kommer att göra alla nöjda.

Bra signalvärde att kommunalrådslönerna sänks. Som alla kanske vet vid detta laget så tror jag att det finns mycket kostnadsbesparingar att göra på staber i Stadshuset, pengar som kan gå tillbaka till verksamheten.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google