Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

M+LP+KD: "Välfärdsbudget för att möta en Lidingöfientlig regering"

torsdag 29 oktober 2015 15:14

Förra veckan presenterade den politiska majoriteten på Lidingö sitt budgetförslag för 2016. Sammantaget ökar man resurserna till kärnverksamheterna med 105 miljoner kronor.
"Trots att den rödgröna regeringens Lidingöfientliga finanspolitik rycker undan stora resurser både i ökad skattebelastning på lidingöborna och i kraftiga ökningar av Robin Hood-skatten, kan majoriteten presentera fokuserade satsningar på det som är kärnan i den kommunala verksamheten: Skolan och omsorgen av äldre, funktionsnedsatta och socialt utsatta", skriver de tre partierna i ett pressmeddelande.

"Satsningar på den kommunala kärnan". De tre kommunalråden Carl-Johan Schiller (KD), Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och Birgitta Sköld (LP) presenterade majoritetens budgetförslag för 2016 förra veckan."Satsningar på den kommunala kärnan". De tre kommunalråden Carl-Johan Schiller (KD), Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och Birgitta Sköld (LP) presenterade majoritetens budgetförslag för 2016 förra veckan.

De s.k. pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 3,25 procent och gymnasieskolan med 2 procent. Pengbeloppen för hemtjänsten, särskilda boenden och servicehus höjs med 3,35 procent. För funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs beloppet med 2,35 procent. Avgiften för familjerådgivning sänks.

Dessutom föreslår man att kärnverksamheterna även ska kompenseras för ökade volymer med över 51 miljoner kronor år 2016, varav 37,7 miljoner kronor går till utbildningsnämnden och 13,6 miljoner kronor till omsorgs- och socialnämnden. Investeringarna för 2016 uppgår till 360 miljoner kronor och beräknas öka de följande två planåren. Skattesatsen för nästa år föreslås bli oförändrad.

Löfvenregeringen ökar nästa år skatten för ett fåtal kommuner inom det kommunala utjämningssystemet. För Lidingös del motsvarande det hela kultur- och fritidsnämndens budget på 83 miljoner kronor eller en ökad skatt för Lidingö på cirka 55 öre. Idag betalar Lidingö cirka 300 miljoner till utjämningssystemet vilket motsvarar 2 kronor i skatt.

"I stället för att uppmuntra och belöna de kommuner som framgångsrikt satsar egna medel straffas dessa, vilket kan illustreras av den satsning staden gjort på kommunal läxhjälp som nu inte kommer att omfattas av regeringens föreslagna statsbidrag. Majoriteten menar att regeringens inriktning är fel väg att gå eftersom den motarbetar Lidingös högt ställda ambitioner", skriver de tre kommunalråden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) i det gemensamma pressmeddelandet.

Budgeten för 2016 togs upp i kommunstyrelsen den 21 oktober för bordläggning. Beslut i fullmäktige om budgeten tas den 23 november.

Dela M+LP+KD: "Välfärdsbudget för att möta en Lidingöfientlig regering"

Kommentarer

Sven Erik Wånell 2015-11-10 10:36

Satsning på skola och omsorg hävdar de tre styrande partierna. Men vekligheten är att Utbildningsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden bara får kompensation för kommande lönerörelse. Inte för att göra nödvändiga satsningar på höjda lärarlöner (Lidingö ligger i länets botten), mindre barngrupper i förskolan eller en förbättrad personaltäthet i äldreomsorgen. Att dölja sig bakom att pengar går till skatteutjämningssystemet håller inte. Skatteutjämningen ger alla landets kommuner mer lika möjligheter, och Lidingö har fortfarande fördelar av sin jämfört med andra goda skattebas. Vi har råd att satsa på våra barn och gamla, och ändå ha en skattesats under rikssnittet. Läs gärna Vänsterpartiets budgetförslag på vår hemsida http://lidingo.vansterpartiet.se/
Sven Erik Wånell

Anders Wennberg 2015-11-02 11:27

Hej,

Det låter spontant som om ni jobbar i rätt riktning med er budget, trots motvind från Robin Hoodskatt och andra Lidingöfientliga förslag från rödgröna regeringen.

Dock så hittar jag inte budgeten på Lidingö's hemsida, jag har sökt både under "Budget" och "Kommunstyrelsen". När får vi vanliga Lidingöbor ta del av budgeten? Eller har jag bara letat på fel ställen?

Anders

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google