Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

M: Ohederligt att kommuner som gör rätt för sig dras till skampålen

torsdag 15 mars 2018 16:25

Vid någon tidpunkt måste ansvaret att försörja sig själv och sin familj gå från staten och skattebetalarna till individen. Därför är det minst sagt oanständigt gentemot lidingöborna och kommunen att, som bostadsministern gör, beskylla oss för att inte ta vårt ansvar. Det är istället regeringens anvisningslag som tvingar kommuner med stor bostadsbrist att prioritera och ge förtur till nyanlända för att undvika böter. Det är inte rätt gentemot andra invånare och behövande, skriver Lidingömoderaternas styrelseordförande Nils-Henrik Tideberg, moderaternas KSO-kandidat Daniel Källenfors och styrelseledamoten Pauline Holst Blomqvist.

Vi välkomnar att bostadsministern och regeringens representanter bevittnar konsekvenserna av den egna politiken - men vi tycker det är ohederligt att kommuner som gör rätt för sig dras till skampålen.

Lidingö har i många år legat i framkant vad gäller både mottagande av nyanlända och framgångsrik integration. Lidingö stad har under flera år, självmant och på egen begäran, haft ett större mottagande via kvotsystemet än vad regelverket föreskrivit.

Lidingöborna är generösa och välkomnande, civilsamhället har varit, och är, en fantastisk källa av starkt engagemang, drivna individer och frivilliga insatser.

Lidingö kommuns mottagande av nyanlända och ensamkommande är mycket stort relativt sin befolkning. Under 2018 ska Lidingö ta emot ytterligare 144 nyanlända utöver de många hundra som kommunen tagit emot hittills.

Tillsammans med privata aktörer har Lidingö stad vänt på alla stenar, byggt och omvandlat fastigheter till bostäder för att möta upp regeringens krav om att ta emot nyanlända och vi har hittills lyckats ta hand om alla de individer som har anvisats till Lidingö.

Därutöver finansierar vi och stöttar svagare kommuner som tagit emot många nyanlända (Malmö, Göteborg) via det kommunala skatteutjämningssystemet.

Mellan 2015 till och med 2018 kommer Lidingö ha betalat drygt 1.3 MILJARDER genom utjämningssystemet. Medel som hade kunnat komma väl till nytta även på Lidingö.

Det är mot den bakgrunden minst sagt oanständigt gentemot Lidingöborna och kommunen att, som bostadsministern gör, beskylla oss för att inte ta vårt ansvar.

Vad gäller de individer som kom till Lidingö 2015/16 som nyanlända och som placerades i kommunens stödboende så behöver de nu, efter den lagstadgade 2-års periodens slut, göra plats för nästa grupp nyanlända. Precis på samma vis som de som bodde där innan fick lämna för att göra plats åt dom som nu fått bo där i två år.

I Sverige är ingenting gratis om du är en förvärvsarbetande medborgare men för nyanlända är allting gratis. Det finns goda skäl till det och lika goda skäl till att de som mottagit vårt stöd också snabbt blir självförsörjande och börjar bidra till det kollektiva samhället.

Vi, medborgare och skattebetalare, har inte bara öppnat våra hjärtan utan också våra plånböcker och investerar årligen enorma belopp i dem vi välkomnar in i vårt samhälle, för att dessa ska kunna delta på likvärdiga premisser efter den 2-åriga etableringsfasen, varefter man inte längre anses vara nyanländ.

Vi betalar kollektivt för uppehälle; hyra, värme, el och mat för alla familjemedlemmar, kläder, mobiler, sjukvård, tandvård, andra förnödenheter, fritidsaktiviteter, barnomsorg och barnbidrag.

Eftersom det kan vara svårt att komma från ett annat land med helt annan kultur, statsskick och inte minst språk, betalar vi för samhällsutbildning. Vi betalar självfallet för svenskspråksutbildning. Vi betalar också för utbildning i yrkessvenska för de som har arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper, så att dessa kan börja jobba så snabbt som möjligt.

För de som vill skola om sig eller som inte har yrkesutbildning betalar vi för, och erbjuder, yrkesutbildning inom bristyrken där efterfrågan är stor. Allt är organiserat och upplagt för att man ska komma in i samhället och i arbete så fort som möjligt.

Vad som också är bra att veta om, är att de flesta som blir kommunplacerade har befunnits sig i landet i upp till 2 år innan de flyttas ut i kommunerna. Man har därvid haft möjlighet att orientera sig och testa språket en längre tid redan innan etableringsfasens början.

Vid någon tidpunkt måste ansvaret att försörja sig själv och sin familj gå från staten och skattebetalarna till individen, med förmånen att leva i Sverige med tillgång till allt som vi alla gemensamt ska finansiera och bära kostnaderna för. Riksdagen har beslutat att den tidpunkten är efter två år i kommunen.

Vi är för ett delat ansvar för integration; stat, kommuner, civilsamhälle och individer emellan. Dock ser vi att regeringen anvisningslag tvingar kommuner med stor bostadsbrist att prioritera och ge förtur till nyanlända för att undvika böter. Det tycker inte vi är rätt gentemot andra invånare och behövande. Ska vi få integrationen att fungera och leva i en gemenskap utan motsättningar måste vi alla följa samma regler och behandlas på lika villkor.

Lidingömoderaternas styrelse
Nils-Henrik Tideberg, ordförande

Daniel Källenfors
Moderaternas KSO-kandidat

Pauline Holst Blomqvist
Styrelseledamot

Dela M: Ohederligt att kommuner som gör rätt för sig dras till skampålen

Kommentarer

Anna Bohrn 2018-03-17 09:41

Integration på 70-80 talet när Lidingö tog emot många flyktingar utan större anmärkning, var lyckad och såg helt annorlunda ut. En modell som fungerade. Varför upptar man inte den som då funkade. Många av dom som kom hit då jobbar idag inom kommunen , generation ett och två finns i dag helt i vårt samhälle utan några funderingar i kommunen.
På 70-talet var det Sydamerika där Lidingö tog emot närmare 1600 st under 4 år där såg integrationen helt annorlunda och lyckad ut. 80 talet var det många från Balkan länder enligt statistik 1400 som Lidingö tog emot, Hur kommer det sig att vi klarade det då?
Tror att klimatet blivit hårdare ju fler människor som är på flykt men tror oxå att kommunerna måste själva få ta större del av hur man vill integrationen ska se ut.
Att kasta ut människor som varit här två år på gatan gynnar ingen, men ett måste med vår nuvarande politik .
Att ta in nya på samma plats som dom utkastade säger sig själv ologiskt . Att på lång sikt se familjerna och deras integration självklart med krav måste kunna bara vara lösningen.
Lidingö har en kultur att integrera men har med denna poletik ingen möjlighet. Gör om å rätt. Stoppa för nya mottaganden innan vi vet dom som är i vårt samhälle fungerar . Kommunen ska kunna få kravställa vilka dom tar emot och kan erbjuda integration .
Kommunen ska ha x antal år på sig klara integrationen med behövande. Men två år är ingen tid.
Behövs helt nya lagar.

Karin Wallgren 2018-03-16 18:44

Här är det inte fråga om att ”glömma” , varken breddade cykelbanor på Näset eller ens det längre tillbaka borttappade tillfället att bygga "den felande länken" av Södra Kungsvägen, raksträckan från Högberga till Skärsätra, med resultat att Södra Huvudleden idag är som den är. Det är inte fråga om att glömma.
Men det tar emot att tala om anvisningslagen, bostadsbristen och alla människor som drabbas på grund av den, oavsett hur länge de bott här, i samma andetag som man talar om bredden på cykelbanor.

Kerstin Norberg 2018-03-16 15:32

Hoppsan, nu är plötsligt alla de senaste årens klanterier med cykelbanor och annat från moderaterna och de andra i den styrande alliansen på Lidingö glömda, och alla som kommenterar här kastar sig över en misstänkt Kalixbo (lustig främlingsfientlighet!) och ivrar för att nuvarande styre ska bli återvalt. Man bävar!

Karin Wallgren 2018-03-16 09:44

Har inte läst en så saklig och bra skriven artikel på länge. Hoppas att många fler har fått ta del av den utöver de lidingöbor som läser den här sidan, t.ex. SVT.

Lena Schalin Bergman 2018-03-16 08:03

Mycket bra och mycket klargörande. Tack!

Carl Östring (m) 2018-03-15 18:47

Mycket bra skrivet; saknar bara en hänvisning till det uppenbara att det i vissa kommuner finns ett överskott på tomma lägenheter, medan det är enormt långa köer i andra för att få en lägenhet och att det inte finns ett edigt bestånd att ta av; och att det därför kostar stora pengar att trolla fram nya lediga lägenheter, så att vi skattebetalare får betala oerhört mycket för varje plats som inte fanns, utöver de lägenheter vi redan bekostar i andra kommuner genom skatteutjämningen.... Våra nuvarande ministrar tycks dock inte själva ha så stor erfarenhet av lägenhetsköer som koncept, och därför är det väl lättare att som vanligt hävda att ”de rika” kan betala... Ett begrepp som f.ö. fortsätter att fascinera en tjänsteman som får se halva sin lön försvinna i skatt månad efter månad; är det något som gör att jag inte blir rik i den klassiska betydelsen ”stor hopsamlad förmögenhet” så är det väl just att det som kunde ha varit en hopsamlad förmögenhet redan har beslagtagits. Så jag har lite svårt att förstå hur vi på Lidingö fallerar i att ta ansvar. Men det kändes säkert bra för bostadsministern att säga det, och hans okritiska väljare gillade säkert att höra det. Det gör det dock inte till sanning.

Johan Persson 2018-03-15 18:37

Om man viker sig för vänstern står bara mera tokigheter på vänt, och i slutänden finns ingen demokrati, en fritt styrande vänster kan bara sluta med failed state.

Jan Monahov 2018-03-15 18:24

Helt enig med er.

Per Welander 2018-03-15 16:37

Det viktiga är inte vad miljöpartisten från Kalix tycker. Han är ute för att blidka sina rödgröna väljare. Tyvärr hänger vänstervridna Sveriges Television på. De flesta reportrar på Sveriges Television sympatiserar med Miljöpartiet.

Vad som betyder mer är vad era väljare från Lidingö tycker. Och här har ni stort stöd. Ni är valda för att representera oss, inte miljöpartister från Kalix.

Alla ska behandlas lika och vi har unga personer som inte har råd med bostad. Varför ska en grupp som invandrare få en livslång försörjning av oss skattebetalare? För det är så det blir om de hela tiden får bostad m.m. betald av oss andra invånare.

Det finns fattigpensionärer på Lidingö också. Som har det kämpigt. Ser då och då pensionärer på Ica som får lämna tillbaka varor i kassan. De är fattiga och har inte råd att betala.

Stå på er så blir ni återvalda i 9 september.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google