Väder Lidingö

Lidingö torsdag 1 oktober 2020 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

M: Sänkt pris för sophämtning på Lidingö

tisdag 10 oktober 2017 10:50

Christer Åkerhielm (M), som är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, skriver i nedanstående artikel att avgifterna för sophämtning på Lidingö kommer att sänkas med upp till tio procent från nästa år. Det formella beslutet tas på kommunfullmäktiges budgetmöte i november. Vi kan sänka avfallstaxorna för lidingöborna tack vare bra samarbete med förortskommunerna och att staden arbetat med att bli effektivare. "Det är så moderat miljöpolitik fungerar: Oglamorös men med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar för den enskilde."

Priset för sophämtning föreslås sänkt med upp till 10%, och hämtning av matavfall blir billigare för flerbostadshus och företag, och fortsätter vara gratis för småhus.

Teknik- och fastighetsnämnden har fattat beslut om att föreslå nya lägre avfallstaxor från det kommande årsskiftet. Det låter osexigt, men visar sig ge bra resultat. Med sortering av matavfall och färre hämtningar kan hushållets kostnaderna minskas än mer. Det är så moderat miljöpolitik fungerar: Oglamorös men med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar för den enskilde.

Som moderat politiker är miljöfrågor och ekonomi tätt sammanvävda. För några år sedan avskaffade Alliansregering såväl förmögenhets- som fastighetsskatt. På så sätt blev det mer lönsamt för bostadsägare att investera i exempelvis bergvärme och solpaneler eftersom dessa investeringar inte längre resulterade i högre skatt, utan gav istället incitament till miljöförbättringar.

Smart miljöpolitik sparar resurser och gör det enkelt för Lidingöborna att fatta rätt beslut som gynnar såväl miljön, klimatet som ekonomi. Under året har vi tagit beslut som är både miljöbra, ger bra effekt och sparar pengar i plånboken. Detta tänker vi fortsätta att göra. Och till vår hjälp har vi många engagerade Lidingöbor som genom sitt agerande gör bra insatser som minskar miljöbelastningen. Som moderat är jag glad över att det finns så många engagerade Lidingöbor som genom sina ändrade vanor kunnat minska klimat- och miljöbelastningen.

Ett stort steg tog vi förra året när vi invigde den nya returparken i Stockby. Detta var en viktig miljöfråga som vi moderater drivit länge. Anläggningen skapar långsiktiga förutsättningar för fortsatt bra arbete med miljöfrågorna. Returparken som numera är öppen alla dagar i veckan är mycket uppskattad och effektiv. Detta gynnar återvinning och ökat återbruk.

Vi kan sänka avfallstaxorna för Lidingöborna tack vare bra samarbete med förortskommunerna och att staden arbetat med att bli effektivare. Med vårt förslag vill vi också belöna miljöbra agerande. Det gör vi genom att sänka avgiften för hämtning av matavfall vilket även ger möjlighet till ytterligare lägre kostnader om man väljer färre hämtningar av övrigt avfall. Hushållen får billigare sophämtning samtidigt som vi ökar effektiviteten i avfallhanteringen och avfallstillgångarna kan förädlas bättre.

Miljöpolitik får inte stanna vid symboler och slogans. Det finns det många andra partier som är bra på. För oss moderater är en bra miljöpolitik resultatinriktad och effektiv samtidigt som det ska löna sig och vara lätt att göra rätt. Lägre avfallstaxor för Lidingöborna är ett konkret steg i denna riktning.


Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Dela M: Sänkt pris för sophämtning på Lidingö

Kommentarer

Petter Hedberg, fd ledamot för Centerpartiet i Teknik och Fastighetsnämnden 2017-10-10 19:30

Sanningen är den att sophämtningen är helt avgiftsfinansierad,
och de senaste åren har det uppstått en stor skuld till Lidingöborna.
Detta gör att taxan nu kan sänkas på samma sätt som den höjs när det slår åt andra hållet.

Moderaternas presentation av ärendet är lika vinklad som anekdoten om tävlingen mellan USA och Sovjetunionen, som USA vann, vilket gjorde att den Sovjetiska statstelevisionen med stolthet kunde meddela att Sovjetunionen fått en hedrande andraplats, medan USA kom näst sist.

Allert Svensson 2017-10-10 13:53

Hahahahaha - "Det är så moderat miljöpolitik fungerar: Oglamorös men med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar för den enskilde." - Torsviksdammen, Övergångsställen, Cykelvägar ....

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google