Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

M: Trygga Lidingö - fler poliser på ön

fredag 6 april 2018 11:10

Om Lidingö hade haft samma antal poliser per 1000 innevånare som genomsnittet i Sverige, skulle vi ha haft 95 poliser på Lidingö. Idag har vi endast ett fåtal kommunpoliser som arbetar deltid med Lidingö och i övrigt får vi förlita oss på länets gemensamma resurser med begränsad lokalkännedom. Det skriver moderaterna Daniel Källenfors och Staffan Strömbäck.

Vi bor i en bra del av Sverige. Fantastisk natur och närhet till storstaden Stockholm med allt den har att erbjuda. Lidingö är också ett relativt tryggt område, i alla fall när man jämför med många andra områden runt Stockholm. Men allt är inte positivt.

Sverige är betydlig mer otryggt än andra europeiska länder. Enligt Eurostat har Sverige flest stölder i förhållande till befolkningsmängd, jämfört med andra länder i Europa. Även på Lidingö märker vi av den utvecklingen. Stölder och inbrott har drabbat många, framför allt villaägare men sker även i flerbostadshus. Internationella kriminella ligor misstänks i flera fall ligga bakom inbrotten. Även våra båtklubbar är hemsökta av dessa ligor. Många kan vittna om de problem och otrygghet som finns på ön, inte minst bland barn och ungdomar. Det kan vara alltifrån alkohol som säljs till minderåriga till knarklangning, både av och till ungdomar. Kvinnor och äldre som av rädsla inte vågar röra sig fritt på ön, framför allt inte under dygnets mörka timmar.

Enligt senaste trygghetsmätningen från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, är nästan en tredjedel Lidingöborna oroliga för bostadsinbrott. Under 2017 hade vi över 150 bostadsinbrott, mer än 200 fall av misshandel och 130 fall av olaga hot. För att motverka brottslighet krävs många olika insatser. Det kan vara alltifrån grannsamverkan och nattvandring till skola och socialtjänst som har viktiga uppgifter i framför allt det förebyggande arbetet. Men till syvende och sist så krävs också att det finns poliser och här går utvecklingen åt fel håll.

Det här är oacceptabelt. Om Lidingö hade haft samma antal poliser per 1000 innevånare som genomsnittet i Sverige, skulle vi ha haft 95 poliser på Lidingö. Idag har vi endast ett fåtal kommunpoliser som arbetar deltid med Lidingö och i övrigt får vi förlita oss på länets gemensamma resurser med begränsad lokalkännedom.

Vi vill att den lokala polisen skall stärkas. Lidingöborna har rätt till trygghet, både till egendom, liv och hälsa.

Daniel Källenfors (M)
Staffan Strömbäck (M)

Dela M: Trygga Lidingö - fler poliser på ön

Kommentarer

Staffan Strömbäck 2018-04-29 18:16

Tack för alla uppskattande kommentarer. Det stärker mig att vi är på rätt väg. Det är inte rimligt att Lidingös andel av Sveriges poliskår är så liten. Det är ju hundratals Lidingöbor som varje år drabbas av alltifrån stölder till misshandel, brott som ibland skulle ha kunnat förhindrats och i alla fall borde utredas för att i bästa fall lagföras.

Iréne Borgenvik (SD) 2018-04-13 15:01

Vi måste få tillbaka poliserna på ön. Inte bara för det faktum att det begås många inbrott, men även att narkotikaanvändarna blir fler och fler, knivhot och skottlossning, buskörningar mm är också en mycket viktig anledning. Vi har inte råd att vänta tills det blir helt ohanterligt, insatser ska ske nu! De människor som fortfarande har civilkurage kvar, ska heller inte behöva åka in till stan med upphittade plånböcker etc, eller vänta en vecka på att polisstationen öppnar. Kvinnor som inte törs gå ut och gå i skogen, inte bära handväska, inte delta i aktiviteter efter mörkrets inbrott m.m. Att inte ha poliser närvarande urholkar civilkurage och får folk att bli mer egoistiska och ge upp hoppet om trygghet.

Anders Bergstedt 2018-04-13 11:50

Nu jäser missnöjet på många ställen där man blivit av med sin polis. Kommunpolisen Jörgen Sjåstad i Vellinge känner sej otillräcklig eftersom det bara finns kvar två av åtta områdespoliser. På flera ställen överväger man att bryta samarbetsavtalet och i Vellinge sätter man in Trygghetsvärdar ! Är det inte dags för Lidingö att sätta ner foten !

Anders Bergstedt 2018-04-08 08:06

Nu kanske vi äntligen börjar närma oss någon slags konsensus ! Naturligtvis måste vi alla inse att vi inte kan kräva 95 eller 51 poliser. Vi har en i grunden trygg miljö och även vi har intresse av att man kan bekämpa de oerhörda problem som finns i andra områden.

Däremot har vi rätt att kräva att grundtanken i omorganisationen realiseras. Det var en lokal områdespolis per 5000 innevånare. Det skulle innebära 10 poliser enbart avsatta för Lidingö! En av dessa skulle i princip alltid finnas på Lidingö, oftast tillsammans med någon kollega från den stora enheten på Norrmalm.

Kommunen måste använda sina resurser med en helt annan inriktning än nu. Ordningsvakter,väktare och parkeringsvakter måste få till uppgift att vara trygghetsskapande och ha ett nära samarbete med polisen.
Parkeringsövervakning skall bara vara ägnad akuta problem.

Grannsamverkan, trygghetsvandringar, organisationer, nattpatruller och frivilliga skall samverka för den yttre miljön. Klotter, skadegörelse, olaga upplag, övergivna cyklar är indikationer på andra problem.

I övrigt vill jag hänvisa till mina två senaste debattartiklar och till min debatt på www.dagensjuridik.se

Göran Tegnér 2018-04-07 13:32

I Sverige anmäls det 1,5 miljoner brott per år. På Lidingö 3 811 brott år 2017. Detta motsvarar 15 brott i hela landet per 100 invånare och 8 brott per Lidingöbo och år. Lidingö har knappt 0,5 % av landets folkmängd, och 0,25 % av landets anmälda brott.

Antalet poliser i landet uppgår till ca 20.000 (exklusive Rikspolisstyrelsen, rikskrim, SKL och polishögskolan). Lidingö bör åtminstone kunna kräva att få poliser i förhållande till vår andel av antalet anmälda brott. Då borde Lidingö ha 51 poliser. Detta borde vara ett minimikrav!

Patrik Björklund 2018-04-07 07:33

På Lidingö blir endast 1,8% av alla inbrott uppklarade.

Anders Bergstedt 2018-04-07 07:26

Partiernas olika recept innebär att det inte går att få något tryck på polisledningen. Nu måste lokalpolitikerna gå samman och bestämma sig. Skall vi acceptera situationen och satsa på Trygghetsvakter/Ordningsvakter eller skall vi ställa ultimatum att bryta samarbetsavtalet om vi inte får 10 poliser avsatta för Lidingö som skall arbeta med det som Lidingöborna kräver ! Lösningen på detta kan inte vänta till efter valet i höst !

Mikael Olofsson 2018-04-06 14:09

Med tanke på att vi inte bara betalar höga skatter i Sverige utan även betalar en hel massa i "utjämningsskatt" till övriga Sverige måste vi ju kunna kräva minst lika hög polistäthet som övriga Sverige.

Bara för att det råkar vara lugnare på ön än många andra orter betyder ju inte att vi ska vänta tills vi är nere på deras nivå.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google