Väder Lidingö

Lidingö söndag 29 maj 2022 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

John Engqvist 22 maj 16:58 om Gubbpokalens historia

Majoriteten missar bussen

onsdag 14 mars 2018 22:57

I slutet av januari i år startade ett testförsök med självkörande bussar i Kista. Stockholms stad och landstinget har en vision om att projektet med den självkörande bussen kommer förverkligas redan till sommaren i grannkommunen Järfällas nya stadsdel Barkarby-staden. Där ska bussen rulla i kollektivtrafiken, som ett komplement till spårtrafiken. I början av 2018 presenterade jag för kommunledningen på ön idén om ROBOT-bussen: en självkörande buss på sträckan ROpsten-BOdal-Torsvik. Men detta passade inte just nu och inte just här. Lidingö riskerar att bli förbikört, skriver Göran Tegnér (L).

Den 30 augusti 2017 skrev liberalerna Sara Svanström, v ordförande i SLL:s trafiknämnd, Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd och undertecknad en artikel om: ”Förarlös buss kan koppla ihop Lidingöbanan med Lidingö Centrum” på Lidingösidan.

Liberalerna i landstinget och på Lidingö ville testa förarlösa bussar mellan Lidingöbanan och pendlarparkeringen i Bodal och Lidingö Centrum. Denna skyttelbuss skulle till relativt låga kostnader koppla samman Lidingö centrum med södra Lidingö, förbättra resmöjligheterna för Lidingöborna och göra att även den spårbundna trafiken kan utnyttjas mer effektivt.

Vän av ordning undrar säkert vad som har hänt i denna fråga sedan vårt utspel i augusti förra året.

Jo, det första testförsöket i Sverige påbörjades den 25 januari 2018 i Kista med bl.a. KTH, landstinget, Stockholms stad och trafikoperatören Nobina som medverkande. Med ett stopp på vägen kör bussen i regelbunden trafik mellan Kista Science City och Victoria Tower. Tanken med projektet är att den sex månader långa testperioden ska innebära ett första steg mot en introduktion av självkörande bussar i trafiken.

Stockholms stad och landstinget har en vision om att projektet med den självkörande bussen kommer förverkligas redan till sommaren i grannkommunen Järfällas nya stadsdel Barkarby-staden. Där ska bussen rulla i kollektivtrafiken, som ett komplement till spårtrafiken.

Omkring årsskiftet fick jag en förfrågan om Lidingö skulle kunna bli ett försöksområde i ett EU projekt kallat: ”Making cities work” i samarbete med KTH, Energimyndigheten och Vinnova och med bussoperatören Keolis. Syftet med EU- projektet var bl.a. att testa innovativ trafikteknik i verkligheten. Om Lidingö skulle delta i EU-projektet, skulle detta innebära en viss medfinansiering från EU – för Sveriges del cirka 5 Mkr.

Vid ett möte med den moderata kommunledningen den 15 jan 2018 presenterade jag denna idé, som jag kallade för ROBOT-bussen: ROpsten-BOdal-Torsvik. Idén mottogs väl och ansågs vara mycket intressant; men av olika orsaker passade detta gyllene tillfälle inte just nu och inte just där. Redan år 2014 föreslog jag att Lidingö borde vara med i en referensgrupp för självkörande bussar, EU-projektet CityMobil 2. Det blev nej från majoriteten även med denna blygsamma insats.

Självkörande bussar kommer säkerligen att slå igenom på flera ställen, men inte som ersättning utan som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken. Men Lidingö riskerar nu att bli förbikört även i detta avseende.

Det blev ingen tunnelbana, inte heller en Lidingöbana via Centrum. Det blir en lågbro i stället. Och denna gång blev det inga självkörande bussar heller för Lidingö. Det var synd!

Vi liberaler anser att god framkomlighet är frihet – även för de av oss som reser kollektivt. Jag kan bara konstatera att ”majoriteten tog inte bussen!” – den här gången heller.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Dela Majoriteten missar bussen

Kommentarer

Jan-Erik Nowacki 2018-04-02 13:10

Hej Per och Karin!

Jag tycker också att självkörande bilar är flum. De kommer framförallt att korka igen våra städer. Däremot tror jag att självkörande bilar blir minst tiofaldigt säkrare än dagen bilar. Men Göran Tegnér har dock inte föreslagit sådana, utan små korvståndsliknande bussar som testats i stadsmiljö i t ex Holland i 15 – 20 år. De rör sig med max 20 km/h. Bussarna är utomordentligt säkra och testas i Kista nu. Vinterförsöken med två bussar har gått bra i 12 km/h och till sommaren skall man utöka med fler bussar och öka till 20 km/h. Även Barkarby inkluderas då. Det vore både billigt och bra för Lidingöborna att sammanbinda Baggeby med Centrum - och på sikt Centrum och Ropsten - med sådana fordon. En liten tröst kanske, nu när det ursnålaste förslaget till både bro och bana har vunnit gehör.

Vi är dock allt fler som menar att hela transportapparaten bär ”kejsarens nya kläder”. Jämfört med utvecklingen inom IT och medicin har transportutvecklingen stått still eller t o m gått bakåt eftersom reshastigheten ofta minskat. Trots enorma satsningar på kollektivtrafiken och straffbeskattning av bilismen ligger andelen kollektivresor i Sverige fast förankrad runt 15 %. I Stockholm är den dock kanske dubbelt så hög. Tåget slog ut kanalerna för 200 år sen och bilen slog ut hästen för 100 år sen - kan det vara dags igen?

Jag har jobbat med dessa frågor i mer än 30 år och är tekn. lic. Eftersom jag retat upp er båda så föreslår jag en resa till Kista med provåkning – och försoningsfika efteråt. Kontakta mig i så fall.

Med vänlig hälsning
Jan-Erik
0707 436221

Karin Wallgren 2018-04-01 09:58

Det var nog mot inlägg som mina snarare än mot Per Welanders som Jan Erik Nowackis kritik var riktade. Jag har ingen ingenjörskompetens och är medveten om mina begränsningar. Men det jag som vanlig kommuninvånare vill få fram är vikten av att välja rätt bland allt som tekniken erbjuder. Vi behöver inte svälja allt som är nytt bara för att möjligheten finns, inte om sunda förnuftet säger att det är fel.

Per Welander 2018-03-31 21:36

Jan-Erik Nowacki: När du talar om teknikfientliga inlägg undrar jag om du avser mina? Prata i klartext. Själv är jag civilingenjör som har arbetat med AI (Artificiell Intelligens). När jag läser om grönt flum som hotar Lidingöbornas liv så reagerar jag. Har inget med teknikfientlighet att göra utan tvärtom. Tekniken ska användas för att underlätta folks liv, inte ta död på dem.

Tekniken med självkörande fordon är livsfarlig då man släpper ut otillräckligt testade självkörande fordon i trafiken. Bara sedan "vi liberaler" Göran Tegnér skrev sin artikel på Lidingösidan 14 mars har två allvarliga dödsolyckor inträffat. Detta med tekniken med självkörande fordon som Göran Tegnér förespråkar. Ytterligare en svår dödsolycka inträffade 23 mars med en självkörande Tesla X i California, se http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43604440

Det parti (Liberalerna) som vill släppa ut livsfarliga fordon i trafiken på ön kommer att få möta motstånd av mig. Jag behärskar tekniken mycket väl då jag jobbat med AI. Därför vet jag att autonoma fordon är livsfarliga på nuvarande nivå.

Min röst i valet kan de partier glömma som propagerar för detta gröna livsfarliga flum.

Jan-Erik Nowacki 2018-03-28 19:25

Teknikfientligheten når nya höjdpunkter i inläggen mot självkörande bussar och Göran Tegner. Voltaire skrev en gång till Rosseau: "Att läsa er får mig att vilja gå på alla fyra". Fast frågan är dock, om ens det är säkert nog på Lidingö?

I själva verket är självkörande bussar bara ett litet litet, men mycket säkert myrsteg mot den gigantiska omvälvning som behöver göras med våra månghundraåriga sopor till trafiksystem. Fekalierna i avloppet tar sig mer hindersfritt mot Käppalaverket än Lidingös kollektivtrafikanter gör mot sina mål. Den effektiva reshastigheten med väntetid mm ligger runt 4-5 km/h.

Svensken kastar bort 30 - 40 000 kr/år bara i restidskostnad. Sen tillkommer fordon, energi biljettkostnad mm - så totalen blir omkring 20 % av BNP. Är det då verkligen att spara skattebetalarnas pengar att INTE ens försöka göra något åt det?

Undrade
Jan-Erik Nowacki

Per Welander 2018-03-27 15:45

Göran Tegnér (liberalerna): Det är allvarligt när en politiker föreslår för Lidingöborna livsfarliga experiment. Du verkar inte förstå bristerna i tekniken för självkörande fordon som finns idag. Det kan man begära av en ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden.

Observera att mina varningar för liberalernas livsfarliga teknikexperiment kom FÖRE dödsolyckan i Arizona, se mina kommentarer. Att påstå att självkörande bussar i allmän trafik är säkra är nonsens. Även om de körs sakta är hastigheten hög nog för att döda ett barn som korsar vägen.

Det finns brister i att upptäcka fotgängare som rör sig som dödsolyckan med självkörande bilen 18 mars i Arizona visar. Utredningen är inte klar än men många experter pekar på att det är ett allvarligt fel i algoritmen (i detta fall utvecklad av Uber).

Staten Arizona har nu via sin guvernör stoppat alla försök med självkörande fordon på publika vägar. Även staden Boston stoppar alla försök. Men Liberalerna på Lidingö vill inte ta tillbaka förslaget om försök med självkörande fordon på Lidingö?

Göran Tegnér (L) 2018-03-20 16:36

Äntligen börjar vi nu kunna diskutera sakfrågorna mera seriöst. Det hedrar dig, Per Welander. Bra.

Att hävda att tekniken är densamma för självkörande bilar och bussar är att blanda bort korten. Det hoppas jag att jag visade i mitt föregående inlägg.

Ja, de självkörande bussarna går långsammare än vanlig biltrafik. Det är en nackdel. Men de kan gå betydligt tätare, och även anropsstyrda; det är en fördel. Ja, det är en fördel om de ges egna körfält; och ja, det är en nackdel med fordon i väsentligt olika hastigheter. Nästan alla trafiksystem har både för och nackdelar.

I själva stråket Södra huvudleden finns det mestadels både 4 körfält samt 2 lokalgator samt vissa impediment. Totalt sett en mycket brett trafikrum. Där bör det finnas utrymme även för kollektivtrafik utmed denna ”boulevard”. Man kan även tänka sig att trafikera stråket utefter Herserudsvägen via Millesgården till Torsvik/Centrum med denna typ av bussar, som ett alternativ.

Vi liberaler (och inga andra politiker heller) har ingalunda tagit ställning till hur gaturummet bäst ska utformas i detalj; det gör nog tjänstemännen bättre. Och det beror även på hur utbyggnaden av Centrum kommer att utvecklas framöver. Vi liberaler har däremot krävt att staden borde genomföra en utredning av hur den framtida stadsbyggnaden och de olika trafiklösningarna bäst bör utformas i en helhet för de centrala delarna av Lidingö.

Men du behöver nog inte vara särskilt orolig beträffande trafiksäkerheten på Lidingö. Den är tre gånger högre per invånare än riksgenomsnittet och det finns för närvarande inga konkreta planer på att köra självkörande bussar just nu här på ön. Under tiden kommer tekniken att vidareutvecklas och förhoppningsvis bli ännu säkrare.

Förhoppningsvis kan vi bli överens om att förbindelserna för kollektivtrafiken mellan södra och Centrala/Norra Lidingö behöver förbättras. Och då måste man även kunna våga diskutera ny teknik, anser jag.

Per Welander 2018-03-20 13:32

Det skulle hedra dig, Göran Tegnér (L), om du höll dig fakta och inte försöker blanda ihop korten med felaktiga argument.

De sträckor som du och dina liberaler har föreslagit för självkörande bussar är 1. Pendlarparkeringen Bodal - Lidingö Centrum. 2. Ropsten - Bodal - Torsvik, se din egen artikel ovan. Om inte helt nya vägar ska byggas till enorma kostnader innebär det att bussarna ska framföras på allmänna vägar där blandad trafik finns. I rusningstrafik är dessutom trafiken tät.

Nu säger du att bussarna ska framföras med högst 12-14 km/h på dessa vägar. Södra Kungsvägen är tvåfilig väg och saknar möjligheten att köra om. Trafiken kommer att krypa fram. Även längre bort och på Lidingöbron kommer en buss som går i 12-14 km/h orsaka problem dels genom att bromsa vanlig trafik samt bromsa vanliga bussar. Det finns stor risk att detta skapar omkörningsolyckor och andra olyckor. Ett fordon som framförs med 12-14 km/h på en 70-väg innebär en olycksrisk.

Tekniken på den självkörande Volvo som körde på och dödade en kvinna i måndags är samma typ av teknik som ska användas i dina självkörande bussar. Tekniken är inte alls färdig att användas på trafikerade vägar. Exemplet som du anger som "säkerhetsreferens" sker på vägar avskiljda från allmän trafik.

När dina förslag hotar Lidingöbornas liv och dessutom kommer att orsaka kaos i trafiken får du finna dig i kritik. Ditt prat om dödsolyckor per miljon fordonskilometer och bussarna i Holland visar att du inte begriper hur farligt det är med dessa självkörande bussar i allmän trafik. Jag förbehåller mig rätten att kalla dina för Lidingöborna livsfarliga experiment för grönt flum även om jag förstår att du inte gillar det.

Jan Mårtensson 2018-03-20 12:11

Utdrag ur notis i Svenska Dagbladet onsdagen den 23 november 1898:

Sökandena komma emellertid att bli hänvisade till att vidtaga anstalter för införskrifvandet af de projekterade automobilerna, så att man genom upprepade prof kan förvissa sig, om de kunna utan olägenheter begagnas å hufvudstadens gator. Ej förrän i början af nästa år väntas dessa prof af de nya automobilerna kunna verkställas.

Göran Tegnér 2018-03-20 11:20

Jag har full respekt för att dina åsikter om oss liberaler går på tvärs mot mina egna. Men det blir tjatigt med att upprepa invektiven flera gånger, eller hur?

Det skulle hedra dig, Per Welander om du därför ville förpassa dina invektiv om ”gröna flum” till någon bakgård, så att vi i stället kan föra en seriös debatt om trafiksäkerhet här på Lidingösidan. I annat fall blir en fortsatt dialog meningslös.

Och dina felaktiga argument blir inte trovärdigare för att de hela tiden upprepas.

En tragisk dödsolycka med en förarlös Volvobil i USA har ingenting med självkörande bussar att göra. Volvobilen framfördes automatiskt i en hastighet av 64 km/tim (40 miles/tim) Vid en krock i den farten är risken stor för en allvarlig personskada eller till och med en dödsolycka stor.

Självkörande bussar framförs i 20 km/tim på egna körfält och i 12-14 km/tim i blandad trafik, just av den orsaken att risken för allvarliga personskador ska vara lika med noll med självkörande bussar.

Krockvåldskurvan, som visar sambandet mellan att dödas vid kollision och fordonets hastighet, visar att risken att dö vid 64 km/tim är långt över 95 %; medan risken att dödas vid hastigheten 15-20 km/tim är nära noll.

Att självkörande bussar är säkra är ingenting som jag personligen har hittat på och gripit ur tomma intet. Jag baserade mitt påstående om att självkörande bussar är säkra på att man i Holland har kört ett par sådana system, kallade Parkshuttle, i över 20 år med över 6 miljoner passagerare utan en enda dödsolycka.

Dödsrisken i Sverige på landets vägar uppgår till 0,03 dödsolyckor per miljon fordonskilometer. Det är alltså farligare med bilar, vilka är tillåtna, än med självkörande bussar. Jag har däremot aldrig påstått att risken är exakt noll. Det är den sällan i verkliga livet – någonstans.

Karin Wallgren 2018-03-20 07:37

Jag stöder Per Welanders kommentar om självkörande fordon fullt ut. Det är ett skrämmande experimenterande som pågår där människoliv nu går till spillo. Sådana fordon tackar vi nej till!

I morgon torsdag 22 mars kl 11.15 har Lidingö stad på Mötesplats centrum (Friggavägen 18A) anordnat "Information och dialog om Mötesplatsens flytt till stadshuset 2019". Vidare står det i informationsbladet "Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor"!

Ja hur blir det vid Stadshuset busshållplats 2019 när även Mötesplats flyttas dit nästa år? Mötesplats centrum fungerar så bra idag men beslutet om flytt är ju fattat så varför skulle någon då gå på ett informations- och dialogmöte i morgon?!

Många seniorer behöver hjälp med rullatorer/rullstol och dramaten eller att själva komma på/av av Närtrafikens bussar av chaufförerna. (Jag har mer än en gång sett en och annan äldre medborgare som blivit bokstavligen lyft av bussen av chauffören när trappsteget inte kunnat sänkas.) Lägger SL in extra på- och avstigningstidtid för Närtrafiken vid Stadshuset? Bussar 921 och 923 går med 1 1/2 t trafik.

Oavsett hur det är tänkt, om ens alls, så blir det trängre vid Stadshuset när alla bussar ska samsas. Inte mitt huvudbry egentligen men jag bryr mig. Och först som sist självkörande bussar får aldrig bli "lösningen".

Per Welander 2018-03-19 19:34

I natt blev en kvinna i USA påkörd och dödad av en självkörande Volvo, se https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html

Otroligt hur Liberalerna på Lidingö kan hålla på med sitt gröna flum. Dessutom har "Vi liberaler" så dålig koll på verkligheten och tekniken att de vill sätta Lidingöbornas liv i stor fara. Observera kommentaren nedan där Göran Tegnér säger att självkörande bussar är säkra. Det svaret har jag arkiverat.

Karin Wallgren 2018-03-15 21:50

Jag inte bara hoppas, jag utgår från att samtliga nuvarande bussar, jämte ännu inte etablerade busslinjer men som det likväl finns behov av på vissa sträckor, kommer att ha busschaufförer värda Namnet. Uniformen är av sekundär betydelse. Vad som betyder något är vad vi väljare föredrar.

Per Welander 2018-03-15 16:50

Göran Tegnér (Liberalerna): Tack för svaret. Jag har sparat det samt arkiverat det. Nu blir det förhoppningsvis inga försök med självkörande bussar på ön. Du säger själv att dessa framförs i LÅG FART om det är blandtrafik. Så de ska bromsa andra fordon? På dagarna på Södra Kungsvägen är det alltid blandtrafik.

När/Om självkörande bussar sätts i trafik på Lidingö och när någon människa blir dödad ska jag ta fram ditt svar som jag sparat. Jag säger när - inte om. Alla "Vi liberaler" på Lidingö kommer att få stå till svars, inte bara du.

Göran Tegnér 2018-03-15 15:10

Svar till Karin Wallgren

Servicelinjen kommer även fortsättningsvis att framföras med chaufförer.

När jag var barn hade man överallt där det fanns hissar i varuhus även hisskonduktörer. Det kändes väldigt tryggt och de hade stiliga uniformer. Numera går det relativt bra att åka hiss med självbetjäning. Tiderna förändras...

Göran Tegnér 2018-03-15 15:06

JA, jag anser att självkörande bussar är säkra.
Ansvaret för framförandet är en juridisk fråga, som jag inte ger mig in på. Den har nyligen varit föremål för en statlig utredning...

I blandtrafik framförs dessa bussar i låg fart av just säkerhetsskäl. de bör därför inte jämföras med självkörande bilar. Säkerheten har även utvärderats inom ramen för EU-projektet CityMobil 2.

Karin Wallgren 2018-03-15 14:21

Ingenting kan ersätta busschaufförerna på i synnerhet Servicelinjen (Närtrafiken med bussar 921 och 923) men förstås även andra linjer. Det är människor av kött och blod som kör bussarna och inga robotar. Vilket tålamod de uppvisar i det här fallet gentemot de äldre. Vilket tålamod de dagligen visar vid framför allt Mötesplats Centrum men även vid övriga hållplatser när de hjälper alla som så behöver på och av bussen samtidigt som de stuvar om bland dramatenkärror, och alla rullatorer som ser exakt likadana ut (även färgen) samt en och annan rullstol. Skulle robotar kunna ersätta dessa chaufförer?! Även om det är möjligt rent tekniskt så vore det inte önskvärt även av andra orsaker annat än bland politiska företrädare för Liberalerna.

Per Welander 2018-03-15 13:53

Göran Tegnér (L): Så du anser att självkörande bussar är så säkra att DU personligen tar ansvar för om en människa dödas vid påkörning av en sådan på Lidingö? Vänligen svara JA eller NEJ och försök undvika floskler. Om du tror på saken och säkerheten ska du väl svara JA.

Självkörande tåg och bussar har funnits ett tag men inga som körs på allmänna vägar med hård trafik. Det ni talar om är försök på allmän trafikerad väg, typ Södra Kungsvägen.

Dödsolyckor har hänt med självkörande fordon för att tekniken inte klarat situationen. Låt oss slippa försöksverksamhet på Lidingö som kostar skattepengar och äventyrar vår säkerhet på ön.

Vänligen svara på min raka fråga ovan nu med ett JA eller NEJ.

Göran Tegnér 2018-03-15 12:44

Svar till Per Welamder!

Självkörande bussar har tredubbla säkerhetssystem och bussarna stannar till och för hagel. Så du har rätt i att tekniken är i sin linda – åtminstone för oss här i Sverige.

Att juridiken också släpar efter, har du också rätt i. Det betyder i detta fall att en förare behöver följa med bussen så länge som det handlar om en försöksverksamhet. Detta förstärker också säkerheten.

Men självkörande de bussar har körts i Nederländerna i 20 års tid utan en enda bussolycka.

Om landstinget, trafikoperatörer och EU skulle medfinansiera försöksverksamhet med (för Sverige) ny teknik, då är detta ingenting som går ut över Lidingös kärnverksamhet.

Och vi Lidingöliberaler prioriteter hög grad åldringsvård, skola och omsorg, men även tekniska försörjningssystem, som vatten, avlopp, avfall, vägar, gång- och cykelbanor parker och lekplatser.

Men vi vill även befrämja ny teknik som underlättar god framkomlighet, god trafiksäkerhet och god trafikmiljö. Detta kallar vi inte för grön flum!

Jan Erik Nowacki 2018-03-15 11:50

Ännu en i raden av tappade chanser. Synd!

Per Welander 2018-03-15 10:04

Det var för väl att skattebetalarnas pengar inte slösas bort på detta. Tekniken för självkörande bussar i allmän trafik är inte mogen än. Juridiken är inte heller klar. Tar "Vi liberaler" ansvar när det första barnet dödas av en självkörande buss på Lidingö? I USA har dödsolyckor ägt rum med självkörande bilar.
Liberalerna borde sluta med sitt gröna flum och se till att åldringsvård, skola och omsorg fungerar.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google