Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Miljöpartiet: Tala om att Lidingö hospice finns!

onsdag 3 april 2013 18:19

- I augusti 2010 blev vi och andra partier överens om att stärka Lidingö hospice. Nu visar stadens årsredovisning att de nio platserna mestadels, till 60 procent, fick stå oanvända under 2012. Ändå saknas det hospiceplatser i vår region. Vad bromsar utvecklingen? Så här segt ska det inte behöva vara.
Det säger miljöpartisten Patrik Sandström, som är partiets representant i Lidingös kommunstyrelse.

Miljöpartisten Arvid Molin, som sitter i äldre- och handikappnämnden:
– Svårt sjuka människor ska inte behöva brottas med administrativa hinder då de söker hjälp. Anhöriga till flera patienter har berättat om en massa byråkratiskt krångel för att få komma in på hospice. Detta måste vi rätta till, med detsamma.

Vid senaste kommunfullmäktigemötet lämnade Miljöpartiet in en motion om Lidingö hospice. I motionen begär man bl.a. att avgiften anpassas till landstingets nivå och att information sprids till lidingöborna att hospice verkligen finns på ön.Motionen:
Sänk avgifterna vid hospice och presentera en åtgärdsplan för högre beläggning

Lidingö hospice är en liten kommunal verksamhet av särskild betydelse. Den erbjuder lidingöbor tillgång till närbelägen s.k. palliativ behandling, som syftar till att lindra besvär i livets slutskede, då vården inte kan bota.

Förvaltningen har arbetat för att återskapa en hög kvalitet i verksamheten och vända en negativ spiral, efter flera år av stora svårigheter. Emellertid går det långsamt och ännu återstår brister i kommunikationen med landstingets vårdgivare för att göra Lidingö hospice välkänt. Informationen i trycksaker och på stadens hemsida är alltför knapphändig. Närstående till flera patienter har även vittnat om byråkratiskt krångel i sina kontakter med staden.

Äldre- och handikappnämnden behöver visa en kraftfull åtgärdsplan för att övertyga om att verksamheten har en stabil organisation och god planering framåt. Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur Lidingö hospice kan växa och bli ett attraktivt val för fler patienter inom länet.

Hospice ska ge en värdig omsorg i livets slutskede och skiljer sig från vanliga korttidsboenden. Verksamheten finansieras till största delen med skattemedel. Patientavgifterna, som står för ett fåtal procent av den totala ekonomin, bör sättas lägst möjligt och ska inte tas ut av patienter eller anhöriga med ekonomiska svårigheter.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. att avgifterna för vårdtagare vid Lidingö hospice ska sänkas från 218 kronor 2013 till den nivå som gäller för hospicevård i landstingets regi, för närvarande 80 kronor per dygn,

2. att patienter och deras anhöriga ska informeras om möjligheten till avgiftsbefrielse och att förvaltningen ska tillämpa en välvillig bedömning,

3. att intäktsbortfallet, cirka 450-500 tkr vid full beläggning, ska täckas inom äldre och handikappnämndens budgetram,

4. att äldre- och handikappnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram och inför kommunfullmäktige presentera en åtgärdsplan för

  • a. att skapa god kännedom om Lidingö hospice, dels inom vården i Stockholms läns landsting, dels bland lidingöbor, främst genom förstärkt och tydligare information, bland annat på stadens hemsida,
  • b. att förbättra och stärka rutinerna för behovs- och biståndsbedömning, så att patienter och deras anhöriga slipper möta administrativa hinder, och
  • c. att uppnå ett bättre resursutnyttjande, med bibehållen vårdkvalitet,

5. att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur verksamheten vid Lidingö hospice ska kunna växa med ytterligare platser och bli ett attraktivt val för fler patienter, från Lidingö och inom länet.

Thomas Bengtsson (MP)
Pontus Magnusson Jansson (MP)
Anna Stenson (MP)
Jan Fjellander (MP)
Mostafa Ghazal (MP)

Dela Miljöpartiet: Tala om att Lidingö hospice finns!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google