Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Miljöpartiet vill öka antalet fullmäktigeledamöter

onsdag 9 januari 2013 00:01

Antalet kommunfullmäktigeledamöter i Lidingö behöver snart ökas och fullmäktiges ställning måste stärkas, skriver Miljöpartiet i sin motion. Arkivbild

Antalet kommunfullmäktigeledamöter i Lidingö behöver snart ökas och fullmäktiges ställning måste stärkas, skriver Miljöpartiet i sin motion. Arkivbild

I en motion som lämnades vid Lidingös senaste kommunfullmäktigemöte vill Miljöpartiet att antalet ledamöter i fullmäktige ökas till 61 efter 2014 års val, mot dagens 51. Partiet vill även stärka fullmäktiges ställning som idag uppfattas av alltfler som ett “transportkompani”, som bara har en formell funktion. Kommunfullmäktige bör vara en aktiv och tydlig uppdragsgivare för politiska ärenden, skriver partiet.


Här är motionens text:

STÄRK FULLMÄKTIGES STÄLLNING OCH UTÖKA DESS STORLEK

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det enda folkvalda forumet för den lokala demokratin. Men bland både ledamöter och en allmänhet finns uppfattningar om fullmäktige som en ointressant ”pratklubb”, som inte påverkar viktiga beslut i sak, utan är ett ”transportkompani”, som tar de formella beslut som har bestämts någon annanstans.

Redan förekomsten av sådana föreställningar hotar allmänhetens tilltro till hur demokratin fungerar. Därför är det angeläget att stärka fullmäktiges ställning.

Kommunfullmäktige bör vara en aktiv och tydlig uppdragsgivare för politiska ärenden. Församlingen ska ta initiativ och formulera problem, följa beredningsprocessen fram till genomtänkta beslut samt begära återkoppling från kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser, om genomförande och uppföljning av de beslut som har fattats.

Demokratins funktionssätt kan även stärkas av att skapa en samsyn om ansvar och ”spelregler”, gemensamma förhållningssätt mellan politiker som kollegor, i kontakterna med tjänstepersoner samt i relationen till medborgare.

Hela beslutsprocessen för demokratisk styrning av den kommunala förvaltningen behöver vara transparent och beskrivas pedagogiskt för att bli lättillgänglig och lättfattlig för alla intresserade medborgare.

En tillfällig fullmäktigeberedning bör tillsättas med uppdraget att föreslå dels hur arbetsformerna kan utvecklas för att stärka fullmäktige som beslutande församling, dels hur allmänhetens möjligheter till insyn och förståelse av demokratin kan förbättras.

Kommunfullmäktige behöver också anpassa sin storlek till det faktum att vi blir fler röstberättigade Lidingöbor. Redan en måttlig, ytterligare befolkningsökning kan göra att fullmäktiges nuvarande antal ledamöter underskrider minimikravet, i kommunallag (1991:900) 5. kap. 1 §, minst 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt presidiet att boka ”En utvecklingsdag för fullmäktige”, enligt
den modell som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
för att genomföras som utbildning under 2013.

2. att inrätta en tillfällig beredning, med uppdrag att föreslå hur kommunfullmäktige i Lidingö stad dels kan stärka sin ställning, dels kan förbättra allmänhetens insyn i den kommunala demokratin. Beredningen ska bestå av ledamöter från alla partier med plats i fullmäktige.

3. att kommunfullmäktige, efter valet 2014, ska ha 61 ledamöter och angivet
en tredjedel så många ersättare som det antal platser varje parti får i fullmäktige. Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut.

Thomas Bengtsson (MP)
Pontus Magnusson Jansson (MP)
Jan Fjellander (MP)

Dela Miljöpartiet vill öka antalet fullmäktigeledamöter

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google