Väder Lidingö

Lidingö tisdag 7 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Miljöpartiets budget: Bygg hyresrätter och Ekomuseum och flytta kanske stadshuset

torsdag 10 november 2011 15:01

Thomas-Bengtsson040.jpg
Thomas Bengtsson är miljöpartiets gruppledare på Lidingö.

I miljöpartiets förslag till budget för Lidingö 2012 betonas självklart miljöfrågorna. Arvoden till kommunalråden, kanske flytt av stadshuset och ökat flyktingmottagande är andra frågor. Partiet vill ha oförändrad skatt och har budgeterat ett överskott på 24,5 miljoner kronor, samma som den styrande majoriteten. Budgeten behandlas på kommunfullmäktiges möte den 28 – 29 november.

Thomas-Bengtsson040.jpg
Thomas Bengtsson är miljöpartiets gruppledare på Lidingö.

I miljöpartiets förslag till budget för Lidingö 2012 betonas självklart miljöfrågorna. Arvoden till kommunalråden, kanske flytt av stadshuset och ökat flyktingmottagande är andra frågor. Partiet vill ha oförändrad skatt och har budgeterat ett överskott på 24,5 miljoner kronor, samma som den styrande majoriteten. Budgeten behandlas på kommunfullmäktiges möte den 28 – 29 november.Här är några av miljöpartiets viktiga frågor under nästa år:


Partiet tycker inte att kommunalråd på heltid ska ha högre ersättning än riksdagens ledamöter. Det är också viktigt att arvodena till företroendevalda är skäliga och återhållsamma.

Våga öppna stadens beslutsprocesser, skriver partiet, så att alla informeras bättre och lättare kan delta.

Arrangera cykelkampanjer vår och höst på ön. Stadens anställda ska erbjudas en tjänstecykel som förmån. Genomför kampanjer så att fler uppmärksammar båtpendeln “Sjövägen” till och från Larsbergs brygga. Utveckla ett samåkningssystem kopplat till stadens hemsida.

Uppmuntra val av miljövänliga färdsätt. Öka stadens miljökompetens.

Undersök om stadshuset ska flyttas. Är det verkligen bästa användningen av området? Kanske finns det alternativ användning av fastigheten? I vilket fall vill partiet skjuta upp renoveringen av stadshuset i två år.

Fasa ut vårdnadsbidraget under 2012 och utveckla verksamheten på Lidingö hospice så att den motsvarar kriterierna för specialiserad palliativ vård.

Staden ska ha beredskap för att ta emot minst 100 personer på flykt undan krig och misär, om året. Överenskommelsen om flyktingmottagande mellan Länsstyrelsen och staden revideras.

Partiet vill fördubbla majoritetens satsning på sommarjobb och ge lönebidrag till lokalt näringsliv och föreningar för att erbjuda alla ungdomar erfarenhet från arbetslivet.

Kulturen är en underskattad resurs, skriver partiet. Satsa på kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar, för välbefinnande, hälsa och en hållbar utveckling.

Staden behöver stärka sitt ansvar för öns kulturarv, kulturmiljö och naturvärden som bidrag till en hållbar lokal utveckling. Etablera ett Lidingö Ekomuseum i nära samverkan med föreningar och
lokalt näringsliv, och anställ en intendent som ska arbeta med ekomuseet, kulturmiljöfrågor och utställningsproduktion.

Bygg moderna och miljöanpassade stadskärnor i Centrum-Torsvik och Dalénum-Gångsätra-Högsätra-Larsberg.

Gör försök med 60 km/tim som högsta hastighet på Lidingös vägar. Minska anslaget till vägbeläggningar med fem procent.

Lidingöhem får i uppdrag att omgående ordna en tillfällig lösning så att 200 bostäder för stadens akuta bostadssociala behov tas fram, dels för mottagande av flyktingar, dels för att kompensera för bostadshotellets bortfall.

Lidingöhem ska även börja planera för att bygga 100 permanenta och “ekonomiskt överkomliga hyresrätter” per år så att Lidingöhems bostadsbestånd fördubblas till minst 1 000 hyreslägenheter.

Dela Miljöpartiets budget: Bygg hyresrätter och Ekomuseum och flytta kanske stadshuset

Kommentarer

Thomas Bengtsson (MP) 2011-11-10 21:21

Vilken god sammanfattning! Här kan du läsa Miljöpartiets hela budgetmotion: http://tinyurl.com/lidingo-budget-2012-mp-rev

Med vänlig hälsning
Thomas Bengtsson
Miljöpartiet de gröna
Gruppledare Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google