Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Moderaternas budskap på nätet oroade

måndag 13 mars 2017 22:35

TOGS BORT. "Nej till modulhus, Ja till flyktingpaus!". Det var budskapet som dök upp på Lidingömoderaternas officiella Facebook-sida efter att föreningen igår, söndag, hållit sitt årsmöte på Scandic Foresta. Kommentarerna lät inte vänta på sig, många av dem uttryckte sin förvåning över att Lidingömoderaterna nu tycktes närma sig ett samarbete med Sverigedemokraterna. ”Flyktingpaus?? Tar kriget paus?” var bland annat en av kommentarerna. Under eftermiddagen på måndagen försvann både bild och kommentarer från nätet. Lidingösidan har sökt föreningens nye ordförande Daniel Källenfors, men har ännu inte fått kontakt.

Skärmdump från Moderaternas sida.Skärmdump från Moderaternas sida.

Ovanför bilden fanns denna text:

RIV UPP BESLUTET OM MODULHUS, DAGS FÖR FLYKTINGPAUS!

Moderata partiföreningen vill efter dagens årsmöte riva upp beslutet om att bygga modulhus i Bosösvackan! Moderaternas främsta fokus i mottagandet kommer hädanefter vara kvalitet före kvantitet.

För att kunna ta fram lösningar som långsiktigt gagnar integrationen så kommer vi verka för en flyktingpaus under den period som krävs för att ta fram långsiktigt hållbara lösningar!

Dela Moderaternas budskap på nätet oroade

Kommentarer

Anders Wennberg 2017-03-21 14:22

Detta är en svår fråga. Givetvis måste Lidingö följa lagar och beslut fattade på nationell nivå. Lidingö måste dock också göra det bästa för Lidingöborna och lyssna på folket vilja. Och Lidingö måste välkomna de som flyttar hit på bästa sätt och hjälpa dem att integreras.

Att få fram bostäder är givetvis svårt, speciellt billiga sådana. Nybyggt är som bekant väldigt dyrt. Här krävs visst mått av kreativitet. Ytterligare en lösning borde kunna vara att lätta upp på reglerna vad en lokal eller ett område är planplanerat för. Jag tänker på en fastighetsägare i Hantverkshuset på Vasavägen som ville driva asylboende, men som fick nej för att fastigheten inte var planplanerad att användas som bostäder. Nu tror jag i och för sig att de ville ha lite för många boende där vilket knappast bra för integrationen att samla många på samma plats, men läget nära skolan, centrum och kommunikationer borde vara bättre för integrationen än modulhusen i Bosön.

Varför fick han nej? Skulle motsvarande lösningar att släppa på planerna när fastighetsägare faktiskt vill bygga om lokaler till boende för nyanlända, vara en lösning för att få fram fler boenden åt dem?

Isa Arbin 2017-03-14 18:22

Jag tycker att det är klokt att stoppa modulhusen i Bosösvackan, eftersom det förslaget var oanständigt dåligt underbyggt och alternativa lösningar inte tillräckligt utforskade. Enkla lösningar som modulhus eller för all del enbart atterfallshus kan inte lösa boendefrågan i ett svep. Här gäller det att skapa utrymme för att hitta kloka långsiktiga lösningar som ger flyktingarna bästa möjliga chans att integreras på ön och att ta vara på den mångfald av idéer som lidingöborna säkert kan bidra med om de blir delaktiga istället för att överrumplas av en enda (dålig)lösning.

Paul Lindquist 2017-03-14 17:55

Jag har stor förståelse för att många reagerade på det inlägg som Erik Centerlind lade upp på Lidingömoderaternas Facebooksida igår eftersom det signalerade att partiet inte längre vill försöka ta det ansvar för flyktingar som kommunen har gjort hittills.

Därför är det bra att man nu har tagit bort inlägget och att Ulf Geijer och Daniel Källenfors här på Lidingösidan ger en mer nyanserad bild av styrelsens inställning. Men det finns ändå svagheter i de förslag som styrelsen har presenterat och årsmötet ställt sig bakom.

Att bygga modulbostäder är förvisso dyrt och långt ifrån någon ideal lösning, men att hyra Attefallshus är inte heller gratis. Dessutom finns de i stor utsträckning inte ännu och när en medlem föreslog att man skulle underlätta för fler Attefallshus att byggas ville styrelsen avslå det förslaget.

Ovanpå detta har årsmötet på styrelsens förslag beslutat att Lidingö ska bygga färre vanliga bostäder än tidigare planerat.

Politik är på riktigt, politiska beslut får konsekvenser. Därför är det inte trovärdigt att först säga nej till modulbostäder, motverka nya Attefallshus och dessutom dra ner på bostadsbyggandet generellt och sen begära en flyktingpaus.

Att som Erik Centerlind dessutom försvara sitt ställningstagande med att det handlar om omtanke om de nyanlända är inget annat än hyckleri. Ett boende på Lidingö, nära arbetsmarknaden och med tillgång till SFI-undervisning och arbetsförmedlingens introduktionsinsatser är alla gånger att föredra framför att leva i sysslolöshet och ovisshet på något av Migrationsverkets asylboenden, sannolikt i någon avfolkningsbygd med hög arbetslöshet.

Man kan ha många synpunkter på den migrationspolitik som ledde till att 163,000 personer sökte asyl i Sverige 2015, men nu är de här och har enligt internationella konventioner rätt att få sin sak prövad. En stor andel av dessa kommer få sin asyl beviljad och därmed rätt att stanna.

Någonstans måste dessa människor bo. Att det innebär utmaningar för kommunerna att ordna skola, förskola, SFI-undervisning och inte minst bostäder åt de nyanlända behöver knappast sägas. Men bara för att det är en utmaning kan man inte vägra att följa lagen.

Erik Centerlind (MUF) 2017-03-14 17:26

Philip,

På vilket sätt är en tillfällig flyktingpaus populistiskt om man använder det som ett redskap för att på ett rationellt sätt kunna tillskapa boenden för nyanlända? Populistiskt vore att ta flyktingpaus för evigt och samtidigt inte göra något, det är dock inte vad det är på tal om nu från Moderaternas sida!

Rikard Andersson 2017-03-14 15:31

Moderaterna på riksnivå är ju för flyktingpaus så det är väl bra om även M på Lidingö är för detta. Det är det mest ansvarsfulla. Sverige går på knäna inom så många samhällsinstanser och behöver verkligen en paus för att reda upp saker och ting. Om vi vill ta emot riktiga flyktingar så är det dessutom kvotflyktingar som gäller. Inte de som har betalat stora summor till kriminella flyktingsmugglare och passerat flera säkra EU-länder.

"Tar kriget paus?"
Det finns så mycket felaktiga slutsatser och så många som inte är insatta i ämnet. Svaret är att den allra största delen av flyktingarna kommer inte från Syrien. Och det är bara i Syrien det är krig officiellt. Och då endast fläckvis i landet. Bara för att ta ett exempel. Om Sverige avsatte pengarna för alla ensamkommande ungdomar i vårt land (ca 35 miljarder/år), så skulle Sverige kunna rädda 20 miljoner människor från svält på plats lokalt - för samma belopp. Vad är bäst?

Philip Hallberg (MUF) 2017-03-14 11:59

Nej Erik! Kritiken mot modulhusen är rätt, men en flyktingpaus är bara populism

Erik Centerlind (MUF) 2017-03-14 10:14

Ett glädjande beslut av moderaternas årsmöte minst sagt, glad att den linje jag drivit sedan hösten nu fått genomslag i partiet.

Modulhus är aldrig bra ur en bostadssocial synpunkt och framförallt inte när vi ska ge våra nyanlända medborgare en chans att komma in i samhället. Att då centrera dem i Modulhus är direkt kontraproduktivt sett ur en integrationssynpunkt. Modulhus bör därav undvikas till varje pris för att kunna främja en god integration.

Jag ser personligen mycket positivt på man nu är konstruktiv och vill söka alternativa bostadslösningar, gärna ser jag att man gör det i nära sammarbete med öns medborgare som hittills visat ett brinnande engagemang för att hjälpa till med integrationen. Dessa lösningar kan vara allt från att tillsammans med intresserade privatpersoner upplåta Attefallshus på deras tomter till att kanske hyra tomma rum i hus åt dessa familjer. Ser därav hoppfullt på en sådan möjlighet!

Skulle vi under en period inte klara av att inhysa nyanlända så skulle en flyktingpaus, ett så kallat uppskov i mottagandet under en i sammanhanget lämplig tidsram vara ett aktuellt redskap för att på sikt klara av anvisningslagen (ambitionen bör alltid vara att följa lagen). Har vi inga bostäder att tillgå vid en viss tidpunkt på Lidingö så skulle det faktiskt vara bättre att de nyanlända stannade kvar på migrationsverkets boenden fram till dess att vi fått fram bra boenden. Migrationsverkets boenden är minst likbördiga med tidigare diskuterade modulhus, framförallt när man ser det ur en integrationsmässig synpunkt med hänsyn till de nyanländas centrering som direkt motverkar en god integration.

Daniels och Ulfs inlägg är förövrigt bra och nyanserat. Inlägget bå FB var i sak rätt, men den bifogade bilden gav inte en rättvis helhetsbild kring de beslut som årsmötet fattade och de resonemang som fördes!

Kan förövrigt upplysa läsarna om att de som offentligt opponerade sig emot inlägget till 90% bestog av miljöpartister som inte bor på Lidingö, inte konstigt att man reagerar på utspel från en politisk motståndare.

Daniel Källenfors & Ulf Geijer 2017-03-14 07:10

Vi har tagit bort ovansående från vår facebook sida eftersom den gav en alltför förenklad bild av det resonemang som fördes på stämman.

Lidingö är en av mycket få kommuner i Stockholmsområdet som fram till nu lyckats ta emot samtliga flyktingar man blivit anvisad. Historiskt har Lidingö dessutom varit framgångsrikt i arbetet med att på förhållandevis kort tid få nyanlända integrerade i samhället.

På lidingömoderaternas årsmöte den 12 mars behandlades bland annat två motioner om hur Lidingö bör förhålla sig till mottagande av de flyktingar med uppehållstillstånd som staden anvisas av Migrationsverket. Motionerna handlade om att Lidingö under kort tid fått ta emot så många personer att det uppstått problem med att hitta boende till de som kommer. Sammanfattningsvis var kraven i motionerna att staden skall verka för att få paus i flyktingmottagandet och att man inte bör uppföra sk modulhus, eftersom dessa är dyra och dessutom upplevs som mindre bra ut integrationssynpunkt. En av motionerna förordade i stället att man skulle uppmuntra fastighetsägare att uppföra Attefallshus som kommunen därefter skulle kunna hyra för att placera nyanlända migranter i.

Årsmötet antog motionerna med beslutet att modulhus inte skall uppföras samt att Moderaterna skall verka för att få en paus i flyktingmottagandet på Lidingö. Styrelsens bedömning är att det är utmärkt med alternativa och bättre lösningar men att det tyvärr, och som en sista utväg, kan bli nödvändigt att uppföra modulhus på tillfälliga bygglov enligt styrelsens resonemang i svaret till motionärerna.

Moderaterna på Lidingö anser att det skulle vara önskvärt att få anstånd med mottagandet för att därigenom få bättre tid att finna hållbara bostadslösningar. Vi anser även att anvisningslagen får olyckliga konsekvenser och skulle därför gärna se att den modifierades eller avskaffades. Lidingö stad bör dock följa anvisningslagen. Styrelsen fick i uppdrag och kommer att ta fram en motion till moderaternas länsförbundsstämma med förslag till förändringar i anvisningslagen.

Daniel Källenfors - Ordförande Moderaterna på Lidingö
Ulf Geijer – Vice ordförande Moderaterna på Lidingö

Hasse Jakobsson 2017-03-14 00:02

Bra gjort av Moderaterna. Beslutet visar att Moderaterna lyssnat på synpunktet som förts fram av boende i området. Ett parti ska lyssna på sina väljare. Boende i baracker/moduler främjar ej integration. Bra att Moderaterna insett det. fortsättningen blir intressant att se.
Hasse Jakobsson

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google