Väder Lidingö

Lidingö tisdag 11 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

MP: Inför en årlig demokratidag på Lidingö

torsdag 28 september 2017 09:13

Det offentliga samtalet har förändrats med de sociala medierna. Och diskussion är bra, men dialog är bättre. Staden behöver förbättra dialogen med lidingöborna, och på så sätt stärka förtroendet för demokratin. Vi föreslår att det varje år ordnas en "Demokratins dag" i det nyrenoverade stadshuset då invånare, politiker och tjänstemän kan mötas. Det skriver de båda gruppledarna för Miljöpartiet de gröna på Lidingö, Sofia Hallström och Patrik Sandström i denna artikel.

Det offentliga samtalet har förändrats med de sociala medierna. Där debatteras politiska beslut och då utan de som har fattat besluten. Diskussion är bra, men dialog är bättre. Ökar avstånd och dålig kommunikation mellan väljare och politiker riskerar att minska förtroendet för demokratin och leda till sämre beslut.

Staden bör förbättra kommunikationen med lidingöborna för att stärka förtroendet för demokratin och möta deras frågor, oro och missnöje. Annars riskeras att människor inte känner sig delaktiga i beslut som rör dem. Risken är också att de som skriker högst får ett oproportionerligt inflytande.

De senaste åren har ett antal frågor skapat onödig oro enkom beroende på bristande kommunikation. Det gäller såväl cykelbanor och modulhus, som byggandet av förskolor och centrumutvecklingen.

Därför föreslår vi Demokratins dag. En årlig företeelse i det nyrenoverade stadshuset. Under denna dag kan invånare möta politiker och tjänstemän för att ställa frågor och få information. Utställningar kan visa hur arbetet i en kommun fungerar och hur medborgare kan informera sig och påverka. Kommunens partier kan delta och svara på frågor. Seminarier och frågestunder kan hållas på olika teman och i aktuella frågor. För de som inte kan komma kompletteras dagen med kampanj på hemsida, i sociala medier och i utskick.

Vi föreslår vidare att staden tar fram en plan för att bättre möta lidingöbornas behov av dialog, i och utanför sociala medier. Staden måste utveckla medborgardialogerna för att både öka förtroendet och ge bättre beslut.

Sofia Hallström, MP gruppledare
Patrik Sandström, MP gruppledare

Dela MP: Inför en årlig demokratidag på Lidingö

Kommentarer

Patrik Sandström 2017-09-30 21:39

Hej Georg! Håller helt med dig. Målet med vårt förslag är att demokratin ska bli bättre varje dag. Genom att planera för en årlig demokratin dag höjs medvetenheten och ambitionsnivån hos stadens medarbetare. Samtidigt höjs förväntningarna, och förhoppningsvis engagemanget, hos Lidingöborna. Idag har staden öppet hus vart fjärde år i samband med valet. Det tycker vi inte räcker.

Georg Frick 2017-09-28 13:57

Rätt tänkt men fel förslag. Staden måste bli bättre på dialog med medborgare men detta måste ske varje dag i varje möte och kontakt. En årlig demokratidag löser inte detta. Alla dagar är demokratidagar.

Georg Frick

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google