Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

MP: Lidingö avhyser nyanlända

måndag 9 oktober 2017 20:53

Lidingö kommunstyrelses beslut idag att säga upp nyanlända som fått bostäder enligt bosättningslagen två år efter ankomst, drabbar närmare 400 personer, däribland familjer och barn. Det är ett ansvarslöst beteende av en av Sveriges rikaste kommuner. Lidingös politiska styre väljer att göra en egen tolkning av bosättningslagen, utan att ha en juridisk bedömning bakom sitt förslag. Det skriver då båda miljöpartistiska gruppledararna i kommunfullmäktige, Sofia Hallström och Patrik Sandström, i nedanstående pressmeddelande.

I dag måndag beslutar Lidingös kommunstyrelse om avhysning av nyanlända. Den moderatledda majoriteten vil säga upp nyanlända som har fått bostäder enligt bosättningslagen, två år efter ankomst. Ett beslut som drabbar närmare 400 personer – däribland familjer och barn.

Lidingös politiska majoritet har genomfört en rad beslut som har försvårat mottagandet av nyanlända. Dels håller det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem på att avvecklas, dels stoppade man i våras bygget av bostadsmoduler för nyanlända.

I dag är nästa beslut tänkt att klubbas. Kommunstyrelsen väntas besluta att bostadskontrakten inte förnyas för nyanlända som kommit efter den 1 mars 2016. Kontrakten är skrivna på två år och efter det kommer de drabbade att vara hänvisade till socialtjänsten. Men på Lidingö delas normalt bara ett tjugotal bostäder ut för social förtur.

– Det här förslaget går helt emot kommunens värderingar. Lidingöbon Raoul Wallenberg skulle vända sig i sin grav, säger Patrik Sandström, MP Lidingös ena gruppledare.

Förslaget innebär att nyanlända riskerar att bli hemlösa om de inte hittar egen bostad. En barnfamilj som inte uppfyller de höga kraven på social förtur till bostad kan tvingas flytta till andra kommuner, exempelvis för tillfälliga boenden på vandrarhem.

– Människor kommer att tvingas ifrån sina hem. Det är ett ansvarslöst beteende av en av Sveriges rikaste kommuner, och riskerar att bidra till en sämre integration när människor måste börja om i andra kommuner. För att inte tala om den stress och osäkerhet som redan sårbara individer tvingas att leva under, säger Sofia Hallström, MP Lidingös andra gruppledare.

Miljöpartiets gruppledare skulle hellre se en planering för en ordnad övergång från etablering till egen försörjning – och satsning på bostäder. Med förslaget väljer Lidingös politiska styre att göra en egen tolkning av bosättningslagen, utan att ha en juridisk bedömning bakom sitt förslag.

– Det är ett mycket tveksamt agerande av majoriteten. Därför kommer vi att överklaga ett beslut till Förvaltningsdomstolen. Vi vill få en juridisk bedömning om det är förenligt med bosättningslagen, säger Sofia Hallström och Patrik Sandström.

Dela MP: Lidingö avhyser nyanlända

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-10-13 08:05

Ett helt riktigt beslut av Lidingö stads majoritet. Att Miljöpartiet tycker annorlunda och motsätter sig beslutet ser jag närmast som en kvalitetsstämpel på det av majoriteten M, LP och KD fattade beslutet. Det är mycket bra att Moderaterna äntligen vågat ompröva den i denna fråga ansvarslösa politik som den förra Alliansregeringen drev. Hoppas övriga Allianspartier snart vågar göra det också.

Jose marid 2017-10-11 18:24

Hhhhh ni tror alla att alla de nyalända har sin egen bostad. De nästan alla bor i den gamla byggnaden som var högsätra sjukhuset som varje 8 människor delar ett kök och ett badrum. Patetiskt!

Lisbeth Candow 2017-10-11 12:14

Som tidigare Lidingöbo och opolitisk (kan man vara det?) person måste jag dock hålla med Iréne Borgenvik, SD. Och att sabla ner hennes åsikter, som vissa i tråden gör, för att man tillhör ett visst parti är som att fördomsfullt förkasta människor för att de kommer från ett visst land eller har en viss religion eller hudfärg utan att ta reda på vad och varför. Inte ett dugg bättre. Trångsynt! Konstigt nog får (V) hållas trots folkmord och oerhört människofientlig politik. Nog om det. Visst ska vi hjälpa människor i nöd. Men att göra det på bekostnad av andra i behov av stöd och boende är inte OK! Jag tänker på indragning av personlig assistans trots att det är en billig form av omvårdnad och stöd, att det inte byggs äldreboenden i den takt som motsvarar behoven utan man inrättar istället svängdörr i äldre människors hem så hemtjänsten kan springa ut och in í blixtfart. Erbarmligt. Nu över till flyktingfrågan:
Tyvärr har det inte skett någon som helst sållning av verkligt behövande i den flyktingström som Sverige blev föremål för under åren 2013 - 2015. Kriminella våldsverkare som bildat klaner, hedersförtryck där unga kvinnor gifts bort och kraftigt begränsas i sin livsföring på medeltida vis är legio numera i våra förorter. D v s att människor från andra världsdelar och kulturer tar med sig sina (o)vanor och destruktiva familjetraditioner hit och förväntar sig att få stöd för dem. Assimilering och integrering innebär att du tar till dig ditt nya lands värderingar och kultur. Att du lär dig språket, blir självförsörjande och bidrar till samhällets fördelning av skattemedel. Inte parasiterar. Mina föräldrar flyttade inom Sverige där jobben fanns. Som barn blev man van vid att ständigt få nya skolkamrater men också att förverkliga drömmen om bra ekonomi och självbestämmande. Och så blev det. Jag har också flyttat dit där jobben funnits. Bor för närvarande i Göteborg och ser ständigt hur arbetslösa ungdomar av bl a nordafrikansk härkomst hänger i Nordstan, säljer droger, snattar o s v. Det är en vanlig företeelse idag att samtliga större butiker har vakter i entrén. Det såg man inte för ett halvår sedan! Det saknas poliser för att täcka upp och bekämpa kriminaliteten så det blir privata vaktbolag istället. Den här utvecklingen har tyvärr gått fort. Vi har inte råd att låta alla komma hit fritt! Den fria rörligheten som är en av EUs paradgrenar innebär inte att människor utan försörjning ska kunna åtnjuta staternas välfärd utan motprestation. Tanken var ursprungligen att människor skulle kunna röra sig fritt mellan jobb och boende inom EU. Jag ser i mitt bostadsområde hur 8-barns mödrar sliter med tvätt och barnpassning medan mannen slår dank i närområdet på kaféet (enligt muslimskt manér - har bott i de länderna också) eller kanske har ett jobb. Hur ska den här kvinnan kunna integreras? När hennes yngsta är myndig är hon runt 55-60 år och säkert utsliten. Jobb? Sällan! Hon är inte ensam om den här situationen och har efter två år i Sverige inte lärt sig en stavelse svenska. Hon kan helt enkelt inte lämna hemmet för att gå på SFI-kurs. Hennes barn får efter skolan passa sina småsyskon och kan inte umgås med svenska barn. Så när Stefan Löfvén säger att det är jobben som skapar integration och välstånd bland våra nysvenskar vet han inte vad han pratar om i många sammanhang. När det är mera lönsamt att sälja knark och begå stölder än att jobba på en verkstad, när du kategoriskt vägrar att kasta av dig medeltida kulturyttringar för att inlemmas i det svenska samhället, när din heder som familjefar hänger på att din dotter ska isoleras hemma utan kontakt med svenska jämnåriga utom möjligtvis i skolan några timmar och då hårt bevakad av sina bröder, när du föder barn på barn för att du vägras p-piller p g a av din religion. Ja det finns många exempel från mitt bostadsområde i Tynnered. Men jag gillar min miljö ändå. Nära till havet, frisk luft och promenadavstånd till det mesta.
USA (före Trump märk väl) har grönt kort för de som önskar bosätta sig i landet. Det medför hårda krav. Du måste kunna visa att du har bostad dit du flyttar, har jobb, minst två personliga referenser som är oförvitliga amerikanska medborgare o s v . Annars kan du ansöka om turistvisum för tre månaders vistelse. Det har inte ansetts diskriminerande utan rättvist mot de som redan bor i landet. Att bjuda in gäster till middagsbordet utan att de egna familjemedlemmar får tillräckligt av det som serveras är orätt mot alla parter! Det är naivt och ansvarslöst. Vi är inte ett av världens rikaste länder längre. Och den välfärd våra föräldrar och släktingar före dem kämpat sig till är i princip borta. Jag talar om välfärd i form av fördelning av stöd och omsorg åt dem i behov av dessa - sjuka, äldre och funktionshindrade. Det är nummer ett! Klarar vi inte det är vi ett u-land. Och det verkar som om Sverige inordnar sig i den kategorín idag. "Det tar lång tid att bygga ett hus, men bara några sekunder att spränga det i bitar".

Elin Nilsson 2017-10-11 11:49

Min väninnas dotter är ensamstående med 3 barn, under 8 år. Dottern hade ett 3-års kontrakt med Täby kommun på en lägenhet. När tiden gick ut fick hon packa och ge sig iväg med sina barn, till ett boende i annan kommun. Då var det ingen som protesterade om svårigheterna, för mamman och barnen.

Torbjörn Lundgren 2017-10-10 19:18

Oavsett åsikt i frågan tycks många tro att ju mera man skriver-babblar dess trovärdigare är man. Trist nog fel. Pladderhattar avslöjar sig brutalt. Expressen lär ha haft en devis för sina ”pennor” - ”Skriv kort - helst inte alls”

Jan C Persson 2017-10-10 19:09

Jaha Ylva Johansson, har du kavlat upp ärmarna nu och är beredd att riva bron till Lidingö? :-)

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2017-10-10 18:46

Svar på kommentar om empatilösa och oförstående människor på Lidingö.
Det handlar inte om brist på empati eller oförstående. Vi byggde en välfärd i Sverige genom hårt arbetande människor, det var inte ovanligt förr med arbetsdagar som sträckte sig två tredjedelar av dygnet. Många hade flera arbeten och många studerade på kvällstid efter arbetstid. Alla dessa människor bidrog till att vi fick en vård i världsklass, ett polis- och rättsväsende som gjorde oss till ett av de absolut tryggaste länder i världen. En skola för alla utan kostnad, inklusive skollunch och gratis läromedel. Vi har generöst gett stora bidrag till länder där fattigdom är utbrett och till projekt i länder för att stärka utsatta människor. Men detta uppbyggande av vårt land har också lett till att många barn till de som slet hårt, tar allt för givet. De ska bara ha och ha och tyvärr lär de också ut vad man kan få och har rätt att få, inte vad man kan ge. Det handlar inte längre om hur vi stärker ekonomin i landet, bara hur vi stärker vår egen ekonomi och samtidigt får mer fritid. Fler föräldradagar, fler vab-dagar, kortare arbetsdagar, högre barnbidrag. Trots att de har fantastiska möjligheter att umgås med sina barn, stirrar de största tiden ner i sina mobiler. Måndags- och fredagssjuka har blivit ett fenomen på många arbetsplatser. Många pensionärer och folk som på grund av hårt arbete har slitit ut sin kropp har det så knapert att det är skamligt. Ska vi bara tänka på att servera de som kommer, nej, vi ska hjälpa dem till självhjälp, men de måste bjuda till själva. Vi ska inte som en förening uttryckte sig nyligen, vara skyldiga att lära oss de asylsökandes språk för att visa vår goda vilja, de ska visa vilja att bidra till utveckling av välfärden, jämlikheten och tryggheten i vårt samhälle.

Björn Andersson 2017-10-10 17:41

Va bra att Lidingö kommun har vaknat.Bostäderna ska gå till svenska Lidingöbor och deras barn som står i bostadskö.Ta bort förturerna helt och skicka hem parasiterna .

Harald Lang 2017-10-10 16:46

Efter två år skall de nyanlända ha fått ett jobb:
https://www.svd.se/ministern-oppnar-for-forandringar-i-las
Då skall de kunna fixa bostad själva.

Ervin Schömer 2017-10-10 15:03

Dessa flyktingar och migranter som säges upp av Lidingö kommun har kommit till Sverige på grund av att Nya Moderater med ledning av Reinfeldt, Batra, Kristensson som ledare i partiet - öppnade helt Sveriges portar och våra hjärtan - och de välkomnade dessa människor, de uppmuntrade dom att komma - ä idag Reinfeldt tycker att det var rätt!!!. Jag har flera tillfällen under migrationen som orsakades av Nya Moderaters ställningstagande i
regeringen - protesterat skriftligen till Moderaternas partiledning. Inget svar kom, men årligen kom in i landet utan kontroll 100 tusentals migranter och flyktingar. Dessa ansvarslösa politiker uppmuntrade migranterna att komma och nu vill dess politiska enhet lokalt på Lidingö avvisar ansvarstagandet av ledningens ogenomtänkta migrationspolitik. Det ett skam att nu samma moderater sänder iväg dessa människor till vandrarhem och sociala bostäder, lågstatus hotell, fritidsgårdar m fl. Det är ett fult sätt - omoraliskt sätt - att hantera mänskliga problem. Jag skäms för min kommuns - stads ställningstagande. Men kom ihåg dessa brutala, hänsynslösa människor - så som min mormor sade till mig-" GUD SLÅR INTE MED KÄPP!!!" Notera jag vill inte ha stor migration nej, och i rätt tid hade jag sagt ifrån, men nu dom som orsakade det vill inte ta sina ansvar . SKANDAL UTAN LIKE!

Kerstin Norberg 2017-10-10 15:01

Jag tycker att Lidingö är en underbar plats att bo på, men av kommentarerna att döma är den bebodd av en del empatilösa och oförstående människor. Det verkar som att Sverigedemokraterna har mycket att hämta här.

Thord Nyberg 2017-10-10 14:56

Man får ju hoppas att Nacka Kommun skrivit liknande avtal med "sina" nyanlända. Förhoppningsvis en signal till dem att "nu har ni 2 år på er att skaffa egen bostad".

Erik Lindberg 2017-10-10 14:41

Lidingö kommun följer lagen. Miljöpartister blir rasande.

Lennart Eriksson 2017-10-10 14:24

Mycket bra och ansvarstagande beslut,om alla kommuner och Riksdagens politiker vore lika ansvarsfulla så skulle inte Sverige hamnat i dom gigantiska problem som vi står inför.

Ana-Maria Sanchez 2017-10-10 14:13

Pia Wieck sammanfattar verkligheten i sin kommentar perfekt, och jag kan bara hålla med! På högre nivå verkar man glömt bort vad jämlikhet betyder nämligen ALLA människors lika rätt. Det gäller samtliga invånare i kommunerna. Diskrimineringslagen gäller för ALLA, även för oss svenskar. KS agerar helt korrekt när de tar hänsyn till samtliga invånare, och då de fullföljt sin del av avtalet med migrationsverket så är de i sin fulla rätt att fatta nya beslut. Att människor av olika anledningar fått lov att bryta upp och flytta, ofta till annan kommun, det är ingen nyhet. Dessa före detta-nyanlända överlever säkert en flytt utan att det går någon nöd på dem. Svenskar klarar det ju!

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-10-10 12:48

Bra beslut av kommunstyrelsen, vi kan inte ge allt åt alla och lagen kräver att staden ska ordna boende i enbart två år och inte mer. Men det är dags att rättsligt pröva anvisningslagen som med stor sannolikhet bryter mot det kommunala självstyret. Inskränkningar av självstyret, så som anvisningslagen, kan enbart juridiskt motiveras ifall kommuner ej fullgör sina förpliktelser. Lidingö har tidigare fullgjort sina förpliktelser och avtal med migrationsverket som slutits under tidigare år när anvisningarna fortfarande grundade sig i förhandlingar som utgick från verkligheten och kommunernas förutsättningar. Jag har hittills inte kunnat hitta fakta som styrker att några kommuner har vågat bestrida anvisningslagen, men det är dags att Lidingö att vara första kommun som vågar ta kampen för självstyret och som därav säkerställer att lagen rättsligt prövas.

Pia Wieck (LP) 2017-10-10 10:27

Det är ett helt logiskt och riktigt beslut, även när det gäller att tolka de olika lagar vi har att förhålla oss till. Bosättningslagen gäller för nyanlända. Man är knappast nyanländ hela livet, så frågan är hur länge? Då har vi en annan lag som handlar om etableringsinsatser som bedömer att man som nyanländ får hjälp i 24 månader. Det är logiskt utifrån denna lag att anse att man är nyanländ i 24 månader.

Betyder det att de som invandrat till Sverige efter 24 månader inte får hjälp? Absolut inte, däremot måste behoven bedömas och hjälpen ges enligt samma principer som för alla andra. Efter 24 månader tar andra lagar och regler över, som diskrimineringslagen eller principer för likabehandling, som ska "främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion..."etc. Vår bedömning är att alla Lidingöbor ska behandlas lika.

Mikael Olofsson 2017-10-10 09:42

Reglerna ska väl gälla lika för alla oavsett härkomst?

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2017-10-10 09:17

Helt rätt beslut! Dessutom behövs det lite jävlar anamma att se till att man blir självförsörjande och två år är rejält tilltaget. Att bygga en moral där det bara är rättigheter men inga skyldigheter är inte att bygga ett samhälle med välfärd och framtid. Det är väldigt många som fått en dålig start i livet men som är tacksamma över att ha kunnat få möjligheten till en förändring och tagit tillvara på den. Man kan inte fortsätta leva i det förgångna utan gläds i stället åt att nya möjligheter har uppdagats.

Petter Hedberg 2017-10-10 08:47

Patrik och Sofia belyser ett problem som alltid har varit förutsägbart.
När boende sades upp för att ge plats åt nyanlända fick det stor uppmärksamhet. Staden hänvisade då till att det gällde korttidskontrakt, där villkoren är motsvarande för de som skulle bo i lägenheterna. Att de nyanlända skulle klara sig själva och skaffa egen bostad efter 2 år har alltid varit önsketänkande. Alla hade tjänat på att man sett situationen sakligt för två år sedan och haft en plan för nuvarande situation.

Erik Lindberg 2017-10-09 22:42

Bra! Ansvarsfullt mot medborgarna i en av de kommuner som tvingats betalat mest för Socialdemokraternas uppbyggnad av Sveriges no go zoner.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google