Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

MP: Ny bro år 2020

tisdag 23 oktober 2012 06:01

Ikväll sammanträder tekniska nämnden på Lidingö och huvudfrågan handlar om tågbron. Renovera den gamla Lidingöbron eller bygga ny bro. I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta sitt brobeslut. Miljöpartiet på Lidingö vill att en ny bro byggs.

Här är Miljöpartiets uppfattning:

Broförbindelse för spårtrafik, gång och cykel mellan Lidingö och Stockholm ska genomföras enligt alternativ ”Ny bro år 2020” med följande ändringar och tillägg:

a. Bron ska byggas så att dubbelspår kan anläggas utan betydande förändringar.

b. Bron ska byggas så att goda förutsättningar ges för spårtrafik till Lidingö Centrum, förberedd för en omdragning av Lidingöbanan.

c. Bron ska konstrueras på ett ändamålsenligt sätt, men dess utformning ska få kräva vissa merkostnader för att bli ett byggnadsverk som kan uppskattas av många. Lidingöbor ska beredas ett tillfälle att ge synpunkter om alternativ till brons gestaltning.

Christine Wallgren (MP)
Patrik Sandström (MP)
Thomas Bengtsson (MP)

Dela MP: Ny bro år 2020

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google