Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

MP: Platsgaranti för alla gymnasielever på Lidingö

måndag 5 november 2012 20:22

Gymnasieskolan på Lidingö ska bli mer attraktiv genom ett bredare utbud av program och tillval. En samlad, mer effektiv administration kommer att ge större resurser till undervisningen. Skolan ska ta vara på det bästa av kultur och kompetens från både Hersby och Gångsätra. Det skriver Miljöpartiet på Lidingö i ett pressmeddelande.


Pressmeddelande från Miljöpartiet Lidingö

Gymnasieskolan på Lidingö ska bli mer attraktiv genom ett bredare utbud av program och tillval. En samlad, mer effektiv administration kommer att ge större resurser till undervisningen. Skolan ska ta vara på det bästa av kultur och kompetens från både Hersby och Gångsätra.

Studiesvaga elever ska inte, mot sin vilja, tvingas att söka skolor långt hemifrån. Alla gymnasieelever som bor på Lidingö ska garanteras att även i fortsättningen kunna välja att gå i gymnasiet hemma på ön.

Lokalerna i Hersby och Gångsätra ska anpassas som beslutat. Hersby ska rymma huvuddelen av gymnasieskolan, som mest 930 elever, och Gångsätra ska även i fortsättningen användas i huvudsak för skolverksamhet.

Behovet av gymnasieplatser utöver de 930 som ryms i Hersby ska erbjudas vid en filial, t.ex. i Gångsätra. Eventuellt kan filialen så småningom bli en självständig gymnasiefriskola. Förvaltningen ska redan nu börja planera för att kunna möta det elevunderlag som ökar om cirka fem år.

Den nya, regionala gymnasieskolpengen ska införas. Men en ”omställningspeng” på 8,5 miljoner kronor, en engångssatsning under 2013 som motsvarar cirka halva förändringen, ska underlätta anpassningen.

Både lokalanvändningen och hyrorna måste ses över för att behålla resurserna till det pedagogiska arbetet. Både utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret måste arbeta mer aktivt med hur stadens internhyressättning kan fungera bättre.

Gymnasiet ska inte slås samman med högstadiet. Det fria skolvalet ska finnas kvar. Skolorna ska själva ta ansvar för att använda skolpengen för elevernas bästa.

Varken Vänsterpartiet eller Centern har presenterat övertygande lösningar för gymnasieskolans utmaningar. Förutsatt att majoriteten är lyhörd för kritiken vore det dumt att hålla en folkomröstning, utan ett bra motförslag.

Informationen om förestående förändringar, särskilt till skolpersonal och elever, har varit bristfällig. Utbildningsnämnden och -förvaltningen ska skapa ett desto starkare medbestämmande och elevinflytande i den vidare utvecklingen.

Lidingö den 5 november 2012

Patrik Sandström (MP), Thomas Bengtsson (MP)

Dela MP: Platsgaranti för alla gymnasielever på Lidingö

Kommentarer

Helena du Rées 2012-11-11 11:23

@Patrik Buddgård
Detta är min personliga åsikt i frågan:
1. Att beslutet inte är förankrat beror bl a på att de partier som nu vill ha en folkomröstning satt och sov i utbildningsnämnden från december 2011 till beslutet i juni 2012. Nu ska de framstå som folket hjältar genom att vilja kasta bort ytterligare 10-tals miljoner ur vår gemensamma budget. Alla som är intresserade av hur processen verkligen gått till kan läsa protokoll på stadens hemsida.
2. Ibland ser inte verkligheten ut som man vill att den ska göra. Fortfarande måste någon ta ansvar för att Lidingös stads budget går ihop. Det förstår nog de flesta.
3. För att kunna stödja en folkomröstning så måste det åtminstone finnas ett (1) realistiskt alternativ som är finansierat Vilken annan verksamhet ska pengarna tas från eller med hur mycket ska vi höja skatten för att kunna höja skolpengen? Eller ska vi avskaffa det fria skolvalet?
4. En omflyttning av elever mellan skolor löser inte problemet. Det finns nämligen inget överskott av högstadieelever på Lidingö. Dessutom borde alla med en historia minnas vilken usel skola Gångsätra var innan högstadiet flyttade till Högsätra skola. Förslaget att åter göra Gångsätra till både en gymnasie- och högstadieskola löser inte finansieringsfrågan samt skulle göra Gångsätra till ett än mindre attraktivt val.

Patrik Buddgård 2012-11-09 18:18

Tycker det är synd att inte miljöpartiet förstår vad de olika ungdomskulturerna betyder för skolornas attraktivitet på Lidingö. Det är även synd att de inte kan lyfta blicken och se lösningar som att exempelvis ha högstadie och gymnasieskola tillsammans på Gångsätra.

Men mest synd av allt tycker jag det är att miljöpartiet inte lyssnar på folket när så många namn samlas in på så kort tid. Klart är att folket inte anser att beslutet är förankrat. Även om ni tycker att Gångsätra ska läggas ned borde ni då våga argumentera för det och testa det i en folkomröstning eftersom så många reagerar mot beslutet.

Hoppas att det finns andra personer inom MP som förstår vikten av att lyssna när folket reagerar så kraftigt och som tar denna namninsamling på allvar och röstar för en folkomröstning i kommunfullmäktige!

Patrik 2012-11-07 14:56

Miljöpartiet höjer nivån i debatten.

Lidingö stad ska ha så hög ambition som det går, med det elevunderlag som finns, att ta hand om sina gymnasieungdomar. Det ska få kosta men givetvis kan inte alla program finnas här. Det finns ungdomar med olika förutsättningar att klara skolan bra oavsett studieinriktning.
Miljöpartiet höjer med detta inlägg nivån i debatten och fokuserar på det väsentliga. Det är riktigt rätt. Joel och andra gör oavsiktligt (eller avsiktligt?) det bästa till det godas fiende.

Joel 2012-11-05 21:54

Det där blev väl inte riktigt rätt?
”Alla gymnasieelever som bor på Lidingö ska garanteras att även i fortsättningen kunna välja att gå i gymnasiet hemma på ön.”
I dag finns enligt Lidingö stads hemsida Samhälls-, Ekonomi- och Naturvetenskapliga programmet på Lidingös kommunala skolor och Estetprogrammet på Stillerska. Samtliga dessa program är högskoleförberedande och kräver minst 12 godkända betyg från grundskolan. De ”Studiesvaga ” men ändå gymnasiebehöriga elever som MP värnar om är redan nu hänvisade till att lämna ön för att gå på något av de 12 yrkesprogram som finns i bla Stockholmskommun. För att kunna erbjuda platsgaranti måste MPs bredare utbud av program innebära att minst ett Yrkesprogram ska startas på Lidingö. Vilket? Var? Hur mycket kostar det?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google