Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

MP + S: Starta utvecklingsarbetet för Lidingö Centrum NU!

onsdag 24 oktober 2012 21:03

Lidingö Centrum. Arkivbild

Lidingö Centrum. Arkivbild

Miljöpartiet och Socialdemokraterna på Lidingö är frustrerade över att planarbetet för Lidingö Centrum aldrig kommer igång. Inled arbetet för Centrum omedelbart så det kan slutföras under 2013, är kravet. Vid kommunfullmäktiges senaste möte i måndags lämnade de två partierna in en gemensam motion som kräver att något händer, annars äventyras hela Lidingö Centrums framtid.
– Utan att agera nu ökar risken för en fortsatt stagnation, skriver gruppledarna Mårten Dahlberg (S) och Thomas Bengtsson (MP).

– Om Norra Djurgårdsstaden får växa fram innan den lokala utvecklingen tar fart kan handeln på ön hamna i en negativ spiral som skulle bli svår att vända. Vi är redan sent ute och den utdragna process som majoriteten föreslår äventyrar Lidingö Centrums framtid. Därför är det bråttom, säger Thomas Bengtsson (MP).

– Den moderatledda majoriteten har lagt en död hand över all utveckling i Lidingö Centrum sedan några år tillbaka, vi kan inte vänta. Det är för mycket som står på spel om vi inte gör något, säger Mårten Dahlberg (S) och fortsätter:

– Vi förstår inte varför majoriteten inte lyssnar på handlarna och företagarna. Dessa är ju mycket tydliga om vad som är behoven för Lidingö Centrum.Här är motionens hela text:

PÅBÖRJA UTVECKLINGEN AV LIDINGÖ CENTRUM NU!

En ny översiktsplan är antagen. Den innehåller en realistisk och moderniserad syn på Lidingös utveckling och sätter fokus på Torsvik och Lidingö centrum som centrala tillväxtområden.

Många lidingöbor har uttryckt önskemål om ett större utbud i Centrum, bland annat serveringar, ungdomsgård och klättervägg, mode för unga och för herrar, Clas Ohlson med mera.

I remissvaren till översiktsplanen är bland andra Lidingö Handel och Lidingö Centrum Företagarförening positiva till den utveckling som planen beskriver för Centrum-Torsvik. Lidingö Centrum Företagarförening pekar på att det idag saknas cirka 15 000 kvm handelsyta. Med den utveckling som stakas ut till år 2030 så kommer ytterligare cirka 8 000 kvm för handel och service behövas.

Lidingö Handel beskriver det så här:
”Genom att utveckla stadskärnan så ges förutsättningar för Lidingöbor att få den service de har rätt att kräva av ett modernt samhälle. En stark stadskärna ger möjlighet att handla ‘hemma’ vilket också ger bättre förutsättningar för handel i de närcentra som finns och kan bildas på Lidingö. Handel föder handel, men för att handel skall fungera krävs en stor del kringservice i form av boende, mötesplatser, restauranger. Det i kombination med kommunal service, vårdcentraler, arbetsplatser, kultur m.m. ger en levande stadskärna”.

Vasakronan AB skriver i sitt remissvar:
”Utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden når fram till Ropsten är 2016-2017. Samtidigt pågår utveckling av Södra Värtahamnen. Det är av yttersta vikt att en utveckling kan ske av Lidingö Centrum innan nya handelsplatser etablerats i Norra Djurgårdsstaden. Lidingö Centrum måste stärkas och ges en särprägel som skapar konkurrensfördelar, attraherar boende på Lidingö så att köpvanor etableras innan alternativet ges att åka över bron.”

Företagarna på Lidingö är tydliga om vilken utveckling som Lidingö Centrum behöver. Den politiska majoriteten har aviserat att en folkomröstning ska genomföras om utvecklingsområdet Centrum-Torsvik, troligen i mitten av 2014. Inget formellt beslut har tagits. Sedan nya Centrum byggdes har inga stora förändringar skett.

Utvecklingsbehov har funnits i flera år och handeln har länge upplevt sig låsta i en ohållbar situation. Centrum passar inte för alla verksamheter. Utan att agera nu ökar risken för en fortsatt stagnation. Vi politiker har väntat för länge, vi är senfärdiga, men majoritetens förslag till en mycket utdragen process fördröjer nödvändiga förändringar ytterligare. Det äventyrar hela Lidingö Centrums framtid och Lidingö kan permanentas som en sovstad.

En utvecklad stadskärna skapar fler arbetstillfällen på ön. Centrum ska rymma ett vitalt kulturliv, mer handel och bostäder. Ett rikare utbud på ön blir bättre för miljön. Stadsdelen ska ha parkeringsgarage under jord, ett par-tre våningsplan för handel och service samt bostäder i samma byggnader.

Det samlade programarbetet för Centrum-Torsvik är omfattande och kommer att ta en längre tid, men planarbetet för Centrum bör inledas omedelbart för att slutföras under 2013. Staden ska, tillsammans med berörda, identifiera områden i och omkring Centrum för vilka planarbetet kan påbörjas direkt.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att omedelbart påbörja utvecklingsarbetet för Lidingö Centrum.

Mårten Dahlberg (S) Thomas Bengtsson (MP)

Dela MP + S: Starta utvecklingsarbetet för Lidingö Centrum NU!

Kommentarer

Käppala-cyklisten 2012-10-25 18:33

Något som verkligen skulle vara välkommet i centrum är en bra lågprisbutik, gärna Lidl. Det skulle behövas som motvikt till alla delikatess- och modebutiker.

Staffan Anderberg 2012-10-25 18:11

Nej, man behöver inte vara sosse för att se att Lidingö centrum har minskat i attraktivitet. Hjärtat i centrum borde vara en förnämlig livsmedelshandel. Under flera år har dock den stora butiken tillåtits chansera och förefallit hjälplös för att möta konkurrensen från bl.a. Larsberg. Det drar ner hela centrum, som numera mer eller mindre verkar gå på tomgång. Det är obegripligt att den stora butiken dröjer så länge med att rusta upp sig efter sammanslagningen.
Den nya sammanslagna butiken skulle behöva få ett lyft och bli något i stil med butiken i Fältöversten. Centrum skulle då kunna utvecklas mycket positivt av egen kraft innan en stor planändring är klar.
För närvarande är räddningen Systemet och den nya ost- och köttbutiken.

Tomtefar 2012-10-25 09:08

Bra! Äntligen ett vettigt inlägg som rör något av det mest väsentliga här på ön just nu. Prioritera detta omgående i stället för att tramsa om spårväg och dess eventuella dragning (via ett centrum som kanske inte har några butiker kvar) och ny dyr bro. Båda dessa ärenden gagnar ju endast dem som lämnar ön! Det börjar bli klassiskt i den lidingöpolitiska lopplådan… Det visar ju det unika fenomenet med fyra så kallade “kommunalråd”, utan någon vettig ledare som vill, vågar och kan. Man kanske ska bli sosse på gamla dar?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google