Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

MP: Salamandrarna i Stockby har segrat

fredag 8 juni 2012 00:01

Salamandrarna har segrat! Det blir ingen bussdepå i Stockby, säger Anna Stenson och Helena du Rées, Miljöpartiet på Lidingö, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet:
En ny bussdepå och en ny återvinningscentral, ÅVC, har planerats i Stockby industriområde. Lokaliseringen har inte utretts som brukligt och inte skett på ett sätt så invånarna fått ha synpunkter. Opinionen mot båda projekten har varit mycket stor. Nu har den politiska majoriteten meddelat att planerna på att placera bussdepån fallit.

Lidingö stad har antagit ett nytt miljöprogram år 2011 som säger att det ska säkerställas att alla arter får “fortleva i livskraftiga bestånd”. Hittills har detta inte förändrat något när det gäller byggplanerna. Miljöpartiet på Lidingö har länge påtalat att utrotningen av arter är ett stort hot och att frågan om biologisk mångfald är lika viktig på Lidingö som på andra platser i Sverige, Europa och världen.

– Vi har i miljö- och stadsbyggnadsnämnden konsekvent krävt naturinventeringar och miljöhänsyn tidigt i planarbetet, säger Anna Stenson. Den 23 maj i år fick den politiska majoriteten ta del av rapporten “Groddjursinventering, Stockby industriområde” som Torbjörn Pettersson, Levande Lidingö, och Ekologigruppen gjort. Men Miljöpartiet och den övriga oppositionen har ännu inte fått se rapporten, då den klassats som “utkast”. Men utkastet är en “inkommen handling” och därför diarieförd och allmän.

– Vi har tagit upp detta med öppna breda diskussioner tidigare. Trots detta väljer majoriteten att inte låta alla nämndledamöter ta del av dessa viktiga handlingar. Majoriteten har hittills valt att bortse från de fakta vi presenterat, och som även privatpersoner och organisationer framfört. Nu hoppas vi att det i framtiden alltid genomförs inventeringar innan nya planer för områden görs och att hänsyn till arter kommer i första hand.

Citat ur rapporterna från inventeringarna:

“Större vattensalamander skyddas enligt 4 § i artskyddsförordingen. Det innebär att det är förbjudet att (1.) avsiktligt fånga eller döda djur, (2.) avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, (3.) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och (4.) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Artskyddsförordningen anger att mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda, kopparödla, snok och huggorm är fridlysta i hela landet enligt 6 §. Det betyder att det är förbjudet att (1.) döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och (2.) ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.”

“Återvinningscentralen tar i anspråk mark som används av groddjur. För större vattensalamander gäller förbud mot att förstöra livsmiljöer. I det fall större vattensalamander utnyttjar området norr om muren (troligt) är det troligt att åtgärder måste vidtas även för detta. Förlust av sommarhabitat tar tid att kompensera för eftersom det kräver ett väl utvecklat markskikt som ett naturområde utvecklar under en längre tid.
Det är viktigt att notera att artskyddsförordningen som har en relativt ny lydelse sällan prövats i domstol och att det därför finns få prejudikat. Däremot finns flera exempel på åtgärder som vidtas för att detaljplaner vägplaner etc. skall godkännas enligt artskyddsförordningen.. Det kan i det fortsatta arbetet vara lämpligt att ha med jurist med erfarenhet av miljömål.”


När det nya miljöprogrammet antogs körde majoriteten över oss i Miljöpartiet när det gällde tomten i Brevik (Körsbärsträdet) på Lidingö och man hänvisade till att miljöprogrammet inte gällde gamla planer.

– Att på detta sätt utrota tallticka med hänvisning till att den hör till en gammal plan är inte okej, säger Anna Stenson och Helena du Rees.

Före vår tid i miljö- och stadsbyggnadsnämnden togs beslut om en ny ÅVC på platsen i hörnet på Förrådsvägen i Stockby industriområde. När man skulle hitta en lokalisering för en ny ÅVC utreddes tre platser av konsultföretaget:
1. Befintlig tomt samt eventuellt en granntomt
2. En tomt bortom Bilprovningen
3. Södergarn

Alla dessa utredda förslag förkastades.

Hastigt och lustigt presenterades hörnet vid Förrådsvägen i Stockby som det lokaliseringsalternativ som valts. Detta hörn har inte blivit utrett alls av konsultföretaget och vid eftersökningar har ingen kunnat svara på vem som kommit fram till detta. Troligtvis en tjänsteman eller politiker, svarade tidigare chefen på tekniska kontoret. I detta hörn är det sedan länge känt att det finns salamander, både större och mindre. Någon naturinventering har ändå inte gjorts.

– En utökning av Stockby industriområde, där den nya ÅVC:n planeras, är inte lämpligt. Det finns en paddövergång där och även större och mindre salamander. En hotad art som hittas måste leda till arthänsyn på ett helt annat sätt än det som är brukligt idag på Lidingö. Här i hörnet kvarstår planerna på att utrota hundratals salamandrar, säger Anna Stenson.

Miljöpartiet vill inte utöka Stockby industriområde och menar att den befintliga ÅVC:n bör rustas upp istället för att ta ny mark i anspråk.

Majoriteten blev tvungen att göra en pudel i fallet med bussdepån och vi väntar på samma vändning i frågan om ÅVC:n.

Anna Stenson, ledamot i kommunfullmäktige och i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Helena du Rées, ledamot i kommunstyrelsens planberedning och ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Dela MP: Salamandrarna i Stockby har segrat

Kommentarer

Jan Öhrman 2012-06-08 09:29

Mikael,
Är det något som verkar snurrigt och förvirrat så är det ditt inlägg. 
Det är skönt att bussdepån hamnar utanför Lidingö, det har vi alla tjänat på.
För den mycket känsliga naturen och djurlivet i Stockbyområdet är det oerhört betydelsefullt att hotet från bussdepån är undanröjt.
Varför bussdepån inte blev av vet vi som är insatta. Det hjälper inte att dra upp vad SL har gjort för att komma ur problemen med Stockbydepån. 
Här rör det sig om vad Lidingös dåligt insatta politiker inte har gjort och förstått vad det gäller det mycket ekologiskt känsliga området runt Stockby.
Det är glädjande att se att åtminstone Centern och Miljöpartiet har tagit sig tid att sätta sig in i problematiken.

mikael 2012-06-08 00:48

Vi som läser Lidingösidan vet varför det inte blir någon bussdepå i Stockby. Och det är INTE pga av några salamandrar.Och INTE pga av centern. Både C och Stenson/du Rées gör sig till åtlöje i denna fråga. SL har hittat och köpt en stor tomt i Stockholm/Solna. Det innebär att SL kan centralisera bussar till färre depåer och därmed avveckla hela tre mindre depåer i Stockholmsområdet. Det sparar mycket pengar för dem och de har stora sparkrav på sig nu. Och Lidingös bussar placeras i Frihamnen. Alla är glada.

När jag läser detta pressmeddelande blir jag oerhört förundrad. Vet inte MP om vad som händer i förhållande till SL? Vet inte MP att en allmän handling är offentlig? Är detta pressmeddelande verkligen sanktionerat från MP-ledningen på Lidingö med tanke på alla osakligheter som finns i det?

Mitt intryck är att detta är snurrigt och förvirrat. Trist att vissa höga politiker håller så låg nivå när det finns många oerhört kompetenta och kämpande fritidspolitiker som drabbas när sånt här händer.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google