Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

MP vill ha tunnelbana

tisdag 3 november 2015 21:09

- Vi vill att Lidingö får tunnelbana. Därför kräver vi att de styrande moderaterna i kommunen nu bjuder till och ser till att ro det här i land. Annars förblir Ropsten det närmaste Lidingö kommer tunnelbana, säger Thomas Bengtsson, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö i ett pressmeddelande, och fortsätter:

- Spårtrafik till Lidingö centrum är av avgörande betydelse för att kommunen ska få förutsättningar att utvecklas positivt, både som levande lokalsamhälle och som del av en vital regionen.

Och Tomas Eriksson, gruppledare för MP i Stockholms läns landsting och ansvarig för Sverigeförhandlingen instämmer:
- Vi vill skapa möjligheter för minst 6 000 bostäder, en starkare lokal arbetsmarknad, utbyggd handel, service och ett rikare kulturliv.

Dela MP vill ha tunnelbana

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-11-11 08:15

Hej Anders Wennberg.

Så här är läget.

Antalet lägenheter i Lidingö centrum minskar med ca 125 lägenheter i etapp 1 av Lidingö centrum genom de byggreduktioner som du nämner i din fråga. Med den reduktionen blir totalen för C/T 775-875 lägenheter beroende på om man utgår ifrån 900 eller 1 000 lägenheter, det vill säga det spann som antogs av gamla majoriteten i Planprogram juni 2014. Lidingöpartiets ambition är att minska totalen ytterligare i kommande C/T-etapper, men där är vi inte än eftersom bara etapp 1 är aktuell just nu. Vi har även enats om att minskat byggandet i Bergsätra med ca 125 lägenheter genom att majoriteten är ense om att inte bygga bostäder på bergknallen i västra Bergsätra.

Anders Wennberg 2015-11-08 16:03

Hej Lars H Ericsson, Lidingöpartiet,

På mötet i Stadshuset för några veckor sedan sa Anna RK klart och tydligt att planen om 950 nya lägenheter i Centrum ligger kvar. Ryktet säger at Lidingöpartiet förhandlat om att minska planen, bl.a. "räddat" björkdungen bakom Wasaborgen, inte ändra Lejonvägens sträckning, räddat gräsmattan nedanför Jernet och Hästskojarparken. Men då borde ju antalet lägenheter ha minskat. Det är något som inte stämmer, när får vi redan på vad som man egentligen har kommit överens om?

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-11-08 13:32

Det är bra att Mijöpartiet är tydliga med att de vill massexploatera Lidingö med 6.000 nya lägenheter för att få tunnelbana. Det är länge sedan MP övergav sina ideal att vara ett parti som värnar människors närmiljö, det är tråkigt, men det hedrar MP att de är tydliga med sina avsikter. Obehagligt är dock att MP:s gruppledare i Landstinget ska diktera hur framtiden ska se ut för oss Lidingöbor. Men så funkar det väl i ett parti som i mångt och mycket kopierar socialistiska centralstyrningsideal.

Till alla som tror att Lidingö centrum och Lidingö blir ett paradis om vi får tunnelbana rekommenderar jag en utflykt till Mörby centrum, där finns en ändstation på en tunnelbana och ett synnerligen trist betongbaserat inbyggt dussincentrum som utifrån ser ut som en stor betongkloss! Något sådant vill jag inte se på Lidingö. Tunnelbana bäddar för massexploatering, det är bara så, det passar inte för Lidingö.

Jag tror att de flesta Lidingöbor nyligen har fått en liten tidning från Landstinget som heter "Stockholmsregionen", senast var temat "Tunnelbana". I den kan man läsa att människor ofta känner sig trygga i själva tunnelbanan, men så många som 60% av alla anmälda brott sker inom en radie av 500 meter utanför en tunnelbanestation. Något att fundera över på vår ö, med svag polisbemanning!

Slutligen vill jag upprepa det jag nyligen sade på informationsmötet i stadshuset om Sverigeförhandlingen, och som borde intressera Centrumhandlarna. Med tunnelbana till Lidingö blir det också lätt att snabbt åka in till Stockholms city, och strunta i de lokala butikerna i vårt centrum. Är det så Lidingös företagarförening vill ha det? Tänk efter innan det är för sent! Lidingöbana via centrum är den perfekta lösningen, då kopplas södra öns 22.000 invånare ihop med VÅRT centrum, inte med nåt annat centrum.

Anders Wennberg 2015-11-08 00:59

Ingen vet vad Lidingöborna vill.

Men sammanställningen av samrådet där så många felaktigt klassats som "ej yttrat sig" vad oerhört fräckt. PL gick ut på Twitter och kallade de som avslöjade bluffen som lögnare, och i talarstolen i KF så kallade han kraven att få korrekt beslutsunderlag för "processfascism". Anna H hävdade att samrådssammanställning var rättad och justerad, men det var en ren fräck bluff. Vår BRF skrev att "alla förslag var för omfattande" men det klassades fortfarande som "ej yttrat sig" efter Anna H's justering.

Det vore intressant att få veta vad alla Lidingöbor tycker i T-Banefrågan. Men också intressant att veta hur vi kan lita på Anna H och Paul L efter deras fräcka bluffar förra gången de försökte mygla med att sammanställa svar från folket. Hoppas på att få en förklaring från dem hur de skall återvinna förtroendet!

Anders Ulfvarson 2015-11-07 21:59

Inte vet vi vad Lidingöbornas flertal vill med Lidingö Centrum och infrastrukturen till fastlandet.
Till år 2013 utarbetades en omfattande samrådshandling med fem långt utvecklade alternativ och utlovades en folkomröstning planerna. Folkomröstningen motiverades, får man förmoda, av att opinionen skar genom olika partier så att den sittande majoriteten inte var representativ. En brist i utredningen var förstås att inget alternativ innehöll tunnelbana till Centrum, vilket överraskade. En så påkostad utredning kommer förstås inte göras på länge än, trots behov. Efter samrådet blev folkomröstningen inställd med hänvisning till en telefonenkät, som jag med säkerhet kan påstå var riggad av beställaren. Intervjufrågorna var bristfälliga. Den stackars utfrågaren kunde exempelvis inte skilja på bilbergtunnel (”tunnelförläggning av Södra Kungsvägen”) och vägdiket genom Lidingö Centrum/Torsvik (”Södra Kungsvägen är fortsatt barriär”) utan höll sig till ett enfaldigt protokoll, som styrde oss bort från tunnelbana och ett möjligt mer trivsamt och funktionellt småstadscentrum än det vi kan få med nuvarande politik. Denna stora osäkerhet om vad flertalet Lidingöbor tycker får vi stå ut med nu. Vi vet förstås vad likasinnade vänner och grannar tycker och en del högröstade opinionsbildare, men det är av begränsat värde för politiska beslut.

Anders Ulfvarson 2015-11-07 18:57

Är det någon som verkligen kan säga sig veta vad Lidingöbornas flertal vill med Lidingö Centrum och infrastrukturen till fastlandet?

Per Andersson 2015-11-06 11:46

Kommunen skulle kunna få detta självfinansierat. Borra genom berget eller täck över vägen upp till centrum. Frigör tomter ovanpå. Sälj dessa för samma kostnad samt ta betalt med extra skatt som Nacka/solna för förmånen och värdeuppgången av tunnelbana.

Alternativet är att Lidingö centrum helt konkurreras ut och stråket flyttas till andra sidan bron med handel runt denna existerande knutpunkt.

Joachim Hägg 2015-11-05 22:48

Vi Sverigedemokrater tycker att en tunnelbana är ett oundvikligt måste i ett längre tidsperspektiv. Även Lidingöbanan borde sträckas till Centrum. Ropsten kommer mer och mer tillhöra och användas av fler boende i Norra Djurgårdsstaden och Lidingös kollektivtrafik kommer helt enkelt inte att få plats. Vi kommer att behöva en egen knytpunkt som faktiskt ligger på vår ö.
Vi skulle kunna ha en tunnelbana med sträckning till Torsvik/Lidingö Centrum utan att göra en förhastad förtätning som MP vill. Vi kan se kombinationen buss-hub/torg i ett överbyggt Torsvikstorgs-dike för passagerare som åker kollektivt och en andra uppgång i centrum för de som har sina bilar parkerade i en infartsparkering redan anpassad i centrums första utbyggnadsfas. Att sedan affärsverksamheterna i detta område kommer att intensifieras med fler kunder är en självklarhet.

Det är precis som Lars Ericsson (LP) uttryckte sig på ett välbesökt dialogmöte om Lidingö Centrums framtid. Han sade att en tunnelbana är inte bara till för att ta sig till Lidingö utan även att ta sig från Lidingö. Det är mycket kloka ord!

Karin Wallgren 2015-11-05 08:56

Jag instämmer helt med Elisabeth Åkerman.
Det får väl vara nog nu med alla mer eller mindre fantastiska förslag som en tunnelbana till Lidingö c skulle föra med sig. Utökad bostadsbebyggelse med flera tusen lägenheter! Var någonstans på ön skulle det byggas? Skulle södra ön förtätas ännu mer kanske även med sikte på torrläggning av Kottlasjön!? Eller är det golfbanan som är i åtanke? Och ständigt är företagarna och deras utveckling uppe i debatten. Bland oss lidingöbor är det nog många som tycker att det är rätt bra som det är. Företagare som verkligen har behov av att växa kan ju satsa på filialer i Valparaiso t ex. Det är ju tack vare att vi inte har t-bana till Lidingö som vi slipper från mycket av de förortsproblem som finns på andra håll.

Elisabeth Akerman 2015-11-04 19:09

MP vill väldigt mycket som större delen av Lidingö inte vill. Först måste MP vinna valet för att kunna kräva något. Med tunnelbanan till Lidingö följer flera tusen nya bostäder som majoriteten av Lidingöborna samt de styrande partierna är emot.
Man kan fråga sig på vilken planet MP lever.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2015-11-04 17:57

Härligt att MP också vill ha tunnelbana till ön. Vi inom Lidingö Näringsliv driver tunnelbanefrågan tillsammans med Lidingös politiker och Lidingö stads tjänstemän och vi har stora förhoppningar på att vi ska få klartecken i Sverigeförhandlingarna.
Tunnelbana till ön är helt nödvändigt för företagens utveckling, men det krävs även betydligt bättre tvärkommunikationer, som är en annan fråga att arbeta med.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google