Väder Lidingö

Lidingö fredag 7 maj 2021 v. 18

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

MP: Vi vill se en ordnad integration – inte kaos

onsdag 18 oktober 2017 15:43

Den politiska majoriteten verkar hoppas att andra kommuner ska ta över Lidingös bostadspolitiska ansvar när det gäller bostäder till nyanlända. Idén om att nyanlända efter två år ska konkurrera på bostadsmarknaden, på lika villkor som alla andra, är ett förhastat och ogenomtänkt beslut. Det skriver då båda miljöpartistiska gruppledarna Sofia Hallström och Patrik Sandström i denna artikel.

Miljöpartiet vill ha en ordnad integration utifrån individers olika förutsättningar. Det går inte ihop med majoritetens idé om att nyanlända efter två år ska konkurrera på bostadsmarknaden på lika villkor som alla andra. Hur det ska gå till vet ingen. I beslutet om att säga upp nyanlända från sina bostäder finns inga analyser och beskrivningar av konsekvenser.

Det är ett förhastat och ogenomtänkt beslut som riskerar att skapa kaos, försämra integrationen och bli dyrt. Och det är utöver den stress och oro som drabbade får genomlida, däribland skolbarn som rycks upp från skola och umgänge. I dag investerar Lidingö i allt från svenskundervisning och skola till jobbsökande, med hjälp av kunniga och engagerade tjänstemän och frivilliga. Ska vi kasta bort allt detta arbete och de pengar som satsas på integrationen bara för att majoriteten inte gillar bosättningslagen?

Syftet med lagen som infördes i fjol talar om bosättning, inte om temporär vistelse. I stället för ideologiska, drastiska och kortsiktiga förslag bör staden ägna sig mer åt strategiskt och långsiktigt arbete för att lösa boendefrågan. Annars riskerar kommunens socialtjänst att behöva hysa upp till 400 personer på vandrarhem eller liknande – en nota som kan bli dyrare än att fortsatt ordna bostäder på Lidingö. Det visar exempel från andra kommuner. Men majoriteten verkar hoppas på att andra kommuner ska ta över Lidingös bostadspolitiska ansvar.

Likabehandlingsprincipen är viktig, men den ska användas genom att följa lagen, inte kringgå den. Med majoritetens resonemang, vore det även ett brott mot likabehandlingsprincipen att socialtjänsten fördelar bostäder till behövande, såsom den gör sedan länge. En argumentation som inte håller logiskt, förhoppningsvis inte heller juridiskt. Därför kommer vi att överklaga beslutet.

Vi ser att det går att lösa det här på ett bättre sätt. Det finns många kloka huvuden i såväl staden som i civilsamhället. Tänk om – och så löser vi det här tillsammans istället.

Sofia Hallström, gruppledare MP
Patrik Sandström, gruppledare MP

Dela MP: Vi vill se en ordnad integration – inte kaos

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2017-10-19 09:37

Likabehandlingsprincipen ger utrymme för att hjälpa de som är extra behövande och på samma sätt som alla andra extra behövande på Lidingö kommer självklart kommunens socialtjänst att pröva dessa personers behov, enligt samma principer som för alla andra Lidingöbor som är extra behövande.

Bosättningslagen gäller för nyanlända. En fråga som MP måste utreda i sitt resonemang är hur länge MP anser att en person är nyanländ? I 10 år, 20 år eller precis så länge personen själv vill? Lagen om etableringsstöd indikerar att man är nyanländ i 24 månader och därför är det helt logiskt att staden efter 24 månader ska se dessa personer som Lidingöbor och inte som nyanlända.

Familjer och barn har i alla tider ryckts upp från skolgång, vänner, kollegor för att de tvingats flytta dit det funnits jobb eller bostad. Personligen gick jag i fem olika skolor och bodde på tre olika ställen under mina första fyra skolår. Att människor behöver flytta dit det finns bostad och jobb är en naturlig del av ett samhälle. Självklart är säkert flera av dessa invandrade särskilt sårbara, och just därför har de precis som alla andra särkilt sårbara Lidingöbor rätt och möjlighet att söka hjälp och stöd, på samma sätt och enligt samma principer som alla andra Lidingöbor.

Julius Soreff 2017-10-18 20:16

Lidingö stads majoritets beslut är 100% korrekt. Förhastat och ogenomtänkt var och är MP beslut om massimigration som Sverige mäktar inte absorbera.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google