Väder Lidingö

Lidingö fredag 14 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Nej till bussning av Rudboda skolas elever till Bodal

onsdag 16 november 2011 00:14

Det var ett välbesökt möte i Rudboda skola om de olika evakueringsförslag som finns. Har visar fastighetschefen Sven Riddarström var de provisoriska paviljongerna ska ligga.

Det var ett välbesökt möte i Rudboda skola om de olika evakueringsförslag som finns. Har visar fastighetschefen Sven Riddarström var de provisoriska paviljongerna ska ligga.

Föräldrarna till skolbarnen i Rudboda skola är nästan helt eniga: Barnen ska inte bussas till Bodals skola. Av alla de 125 föräldrar som igår kväll deltog i ett öppet möte på Rudboda skola, var det ingen som ens antydde något annat.

Mötet var anordnat av Lidingö stads utbildningsförvaltning och leddes av förvaltningschefen Per-Åke Henriksson. Med på mötet var även fastighetskontorets chef Sven Riddarström, projektledaren Anders Sundqvist och Martin Nilsson från utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämndens ordförande Rune Nordström (FP) och vice ordförande Lars Björndahl (M) var också med liksom Rudbodas rektor Ulla Fahrman.

Bakgrunden är att Lidingö kommunfullmäktige bestämt att Rudboda skola ska rivas och att en ny ska byggas på samma plats. Den nya skolan ska ha plats för 425 elever, en ökning med 100 jämfört med i dag. Hela projektet beräknas kosta 195 miljoner kronor och allt ska vara klart till höstterminen 2014.

Den stora frågan är nu om alla 350 elever i Rudboda ska gå i provisoriska paviljonger, som ligger i nära anslutning till skolan, eller om cirka 150 av dem, i årskurserna 3-5, ska bussas till Bodals skola, där det finns plats.

Om man bussar cirka 150 elever kan stadens kostnader minskas med cirka tre miljoner kronor på två år.

Per-Åke Henriksson beskrev först varför man vill bygga en ny skola (ökat elevantal och bättre ekonomi att ha en nybyggd skola). Rune Nordström (FP) beskev den politiska processen. Den 6 december ska utbildningsnämnden ta beslut hur man ska göra. Därför ville han få olika synpunkter från föräldrarna innan man tar beslutet.
– Vi vill ha dialog och har ännu inte tagit ställning. Vår roll som politiker är att väga helt olika ståndpunkter mot varandra, sa Rune Nordström.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har givit bygglov för att bygga paviljonger för alla 350 eleverna i direkt anslutning till skolan. Det bygglovet är nu överklagat av de omkringboende. Enligt Sven Riddarström finns det en oro att paviljongerna kommer att bli kvar i 5-10 år efter bygget, liksom att en nyanlagd väg för bl.a. mattransporter ska användas av föräldrar som kör sina barn till skolan.
– Paviljongerna tas bort så fort som möjligt och den nya vägen stängs av med en bom, sa Riddarström.

Hela byggområdet kommer att avgränsas med plank och man kommer att göra uppehåll med byggtransporterna när barnen lämnas och hämtas.

Sedan kom diskussionen om bussningen igång. Var ska barnen hämtas på morgonen? Vid busshållplatsen på Norra Kungsvägen eller på Nilstorpsvägen?
– På Nilstorpsvägen gick det tidgare en buss men den drogs in eftersom det fanns så många barn på vägen, sa en förälder.
– Vägen är fullt farbar för bussar, sa Per-Åke Henriksson.
– Hur lång tid tar det att åka till Bodal inklusive upphämtning och resa och hur ofta går bussarna?
– Det tar 15-20 minuter och man kan räkna med tre olika turer, kanske 08.00, 08.15 och 08.30, sa Per-Åke Henriksson, men betonade att alla sådana frågor inte är lösta.
– Det kommer inte att finnas plats för bussarna på Nilstorpsvägen på morgonen, där är redan nu en stor trafikfara med alla föräldrar som parkerar huller om buller, sa ytterligare en förälder. Det kommer att bli kaos.
– Om det blir ett bussningsalternativ kanske en del föräldrar själva kör sina barn till Bodal, sa Per-Åke Henriksson.
– Du kan räkna med att 90 procent kommer att göra det, fick han till svar.

Flera föräldrar ville ha svar på vad besparingen på 3 miljoner kronor verkligen betydde för detta projekt på 195 miljoner kronor. Besparingen motsvarar 1,6 procent av totalkostnaden.
– Den innebär cirka 700 kronors ökade kostnader per elev i tio år, pengar som måste komma någonstans ifrån, sa Per-Åke Henriksson.

– Det finns en boendeopinion mot barackerna, sa Rune Nordström. Men jag har också förstått vad ni föräldrar vill. Vi politiker vill att det ska bli så bra som möjligt för barnen, skolan och föräldrarna.

Ulrika Eidenstam från Rudbodas skolråd presenterade sedan resultatet från en enkät som gjorts bland föräldrarna beträffande de föreslagna evakueringsalternativen. 94,9 % (223 svar) vill att alla elever ska ha undervisning i paviljonger vid Rudboda skola, 1,7 % (4 svar) vill ha bussningsalternativet och 3,4 % (8 svar) vet inte.

Ett antal argument mot bussningsalternativet redovisades också i enkäten och en förälder hade formulerat det så här: Bussningsalternativet är lika galet som att skicka barnen till Täby. Varför finns detta alternativ som skapar så mycket oro för oss föräldrar, barn och skolpersonal?

– Ni har presenterat era synpunkter på ett så tydligt sätt som möjligt, sa Per-Åke Henriksson efteråt.

Därefter fortsatte diskussionen om bussningsalternativet en bra stund till.

– Kommer man att hinna med hela projektet på den tänkta tiden, frågade slutligen en förälder.
– Ja, vi måste beställa paviljonerna i januari för att de ska vara på plats vid höstterminsstarten 2012, sa Sven Riddarström. Men ärendet är ju överklagat. Vi har inte så mycket extra marginal för att hinna bli klara till hösten 2014.

Beslut tas alltså i utbildningsnämnden den 6 december.

Illustration över skolans nuvarande byggnader (blå färg) och de nya paviljongerna (ljusblågrön färg).

Illustration över skolans nuvarande byggnader (blå färg) och de nya paviljongerna (ljusblågrön färg).

Fr.v. Rune Nordström (FP), Martin Nilsson, utbildningsförvaltningen och Lars Björndahl (M).

Fr.v. Rune Nordström (FP), Martin Nilsson, utbildningsförvaltningen och Lars Björndahl (M).

Både Per-Åke Henriksson och Sven Riddarström fick många frågor att svara på.

Både Per-Åke Henriksson och Sven Riddarström fick många frågor att svara på.

Dela Nej till bussning av Rudboda skolas elever till Bodal

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-11-16 07:00

Enda skälet för bussningen verkar vara besparingar för kommunen. Skulle de resurserna komma eleverna tillgodo på något sätt? Annars är det förståeligt att föräldrarna hellre vill ha paviljonger.

Egentligen borde hela Rudboda torg saneras i samma veva. De brutalistiska husen är varken vackra eller yteffektiva, och kyrkan är tyvärr rivningsfärdig. Genom att räta ut Norra Kungsvägen skulle man spara yta.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google