Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Nu bestämmer majoriteten sina egna arvoden

tisdag 27 november 2018 13:12

FRÅN 2019. Lidingö stads arvodesberedning, vars uppgift varit att komma med förslag på hur stadens politiker skulle arvoderas har inför 2019 år arvodesförhandling fått respass. Istället bereds arvodesfrågorna nu av kommunstyrelsens arbetsutskott "eftersom majoritetsförhållandena i fullmäktige har förändrats efter valet". Den tidigare majoriteten (M+LP+KD) förlorade fyra mandat i valet men har nu utvidgats med Liberalerna som med sina sex mandat ger majoriteten ett ointagligt mandatövertag med 29 mandat mot oppositionens 22.

Så från 2019 bestämmer Lidingös kommunstyrelses arbetsutskott sina egna arvoden i och med att den nya majoriteten har majoritet i arbetsutskottet. Förslagen kommer sedan med all säkerhet att beslutas av majoriteten i kommunfullmäktige.

Förslag på månadsarvoden 2019 för förtroendevalda i Lidingö stad. Förslagen behandlas på kommunfullmäktiges decembermöte 2018:

Kommunstyrelsens ordförande: 108 800 kronor (idag 88 400 kronor, höjning med 20 400 kronor)
Kommunalråd, heltidsarvoderat: 81 600 kronor (idag 66 300 kronor, höjning med 15 300 kronor)
Oppositionsråd: 32 640 kronor (idag 44 200 kronor, kronor, sänkning med 11 560 kronor)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande: 48 960 kronor (idag 9 250 kronor, höjning med 39 710 kronor)
Utbildningsnämndens ordförande: 48 960 kronor (idag 9 250 kronor, höjning med 39 710 kronor)
Omsorgs- och socialnämndens ordförande: 48 960 kronor (idag 9 250 kronor, höjning med 39 710 kronor)
Teknik- och fastighetsnämndens ordförande: 48 960 kronor (idag 9 250 kronor, höjning med 39 710 kronor)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande: 24 480 kronor (idag 9 250 kronor, höjning med 15 230 kronor)

Anm. Ordföranden i en nämnd som även är heltidsarvoderat kommunalråd erhåller inte ordförandearvode.

Riktmärket för arvodena på Lidingö är statsrådens löner. Den 1 juli varje år görs en lönerevidering av Statsrådsarvodesnämnden och det beslutet styr alltså kommunalrådens löner på Lidingö. Själva principen med koppling till statsrådslönerna infördes på Lidingö i december 2006 och tillämpades från 2007. Ett statsråd har idag 136 000 kronor i månadslön.

Dela Nu bestämmer majoriteten sina egna arvoden

Kommentarer

Bo Larsson 2019-04-14 05:51

Intressant om arvodering av folkvalda kommuntjänstemän (i synnerhet kommunfullmäktige)

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2014/2/17/paringverkar-arvodessregler-naumlr-kommunpolitikers-moumlten.html

https://www.uppsatser.se/uppsats/d0c6b7bb97/

källa:
https://www.uppsatser.se/om/Max+Rylander/

Berit Norman 2018-11-28 23:59

Efter att ha tagit del av G Sebastians redogörelse och skarpa kommentarer till denna, så känner jag en enorm besvikelse över hur politiken så oförblommerat missbrukar demokratin och offentlighetsprincipen.

Vad/vem har makt att stoppa detta? Kommunens revisorer?? eller annan ojävig instans??
Bävar för om granskningen sker "otillbörligt" eller uteblir pga av korruption!!

Om jag tar till överord?
Det äger isf. sin giltighet!

Malin Englund 2018-11-28 21:39

Så länge som den egna moralen tillåter det så är det uppenbarligen både rätt och lätt att slösa med skattebetalarnas pengar, kriteriet tycks enbart vara att pengarna ska hamna i egen ficka.

Ska man se något positivt i detta så är det väl att åtminstonde en av stadens politiker fullt ut lever upp til sin valslogan:

"Dina skattepengar - mitt fokus"

Eva Palm 2018-11-28 20:56

Detta är helt absurt! Höja sin egen lön!
Vi måste protestera mot dessa oseriösa och egoistiska politiker!
Funderar allvarligt på att lämna ön!

Arg medborgare

Åke Andersson 2018-11-28 17:05

"Skattebetalarnas pengar" är måhända inte lika viktiga att hushålla med när slantarna hamnar i den egna plånboken

Henrik Engström 2018-11-27 22:00

Kommunstyrelsens ordförande ska enligt sitt eget förslag erhålla ett månadsarvode som beräknas till 80 procent av ett statsrådsarvode. Övriga heltidsanställda kommunalråde ska, enligt det nya reglementet, få 60 procent av statsrådsarvodet. Och ersättningsnivåerna i toppen används som utgångspunkt, vilket gör att de nya riktlinjerna multiplicerar sig neråt genom kommunens styrande.

Det som är upprörande här är inte pengarna. Det är att den nytillträdda majoriteten anser att detta är fiskalt rimligt.

Lidingö placerar sig kring plats 50 i listan över Sveriges största kommuner. Med växande storlek är det rimligt att ledningen kompenseras högre. Mot den prestation som kan utkrävas kompenseras som regel med både prestige och pengar.

Nya kommunstyret på Lidingö placerar sig själva på 80 procent av ett statsrådsarvode. Jag undrar hur man tänker för att komma fram till det.

Vi gör en jämförelse: En fotbollsspelare som startar i VM är bättre betald än den som snörar på sig skorna för att spela i division 2. Där är nog många överens om rimligheten. Spelarna kan, i teorin, vara lika duktiga. Men det de faktiskt gör, lagen de faktiskt har kvalificerat sig för, gör att deras ersättning är allt annat än likvärdig.

Så långt inga konstigheter. Hierarkin finns där, och skillnaden är klar och tydlig för de flesta.

Därför blir det också intressant att använda statsrådens arvode som utgångspunkt. För om våra ministrar är vårt politiska landslag, var hittar vi då ett rimligt förhållande mellan utrikesministern och kommunstyrelsens ordförande i Sveriges 50:e största kommun?

En lösning är att leta sig 50 placeringar ner i seriesystemet? Och vad hittar vi där?

Jo, faktiskt.

IFK Lidingö FK.

Nu ger jag mig ut på tunn is och talar för någon annan. Men jag vågar nästan lova att ingen av spelarna på Vallen tycker det är rimligt att de skulle få 80 % av lönekuvertet som ges till Granqvist & Co.

Gabor Sebastiani 2018-11-27 20:58

Det finns inte bara moraliska problem med majoritetens förslag till arvoden – det finns även legala frågetecken.

Under måndagens budgetfullmäktige beslutade majoriteten om ordentligt tilltaget utrymme för att kunna höja sina arvoden. Enligt majoriteten hänger arvodeshöjningen ihop med ökade krav på kompetens och motprestation. Vid fullmäktigesammanträdet i december väntas de omtalade kraven på motprestation presenteras. Utmaningen är att de påstådda kraven på kompetens och motprestation kan strida mot kommunallagen. Majoriteten har valt att kringgå arvodesnämnden i beredningen av dessa nya arvoden och man kan ha missat att göra en laglighetsanalys av förslaget.

Som Moderaterna framställer förslaget så ska nämndordförandena bli arvoderade för tre dagars arbete i veckan, men de har högst 8 timmars arbetsuppgifter i månaden. Ett möte på 2-6 timmar och en förberedande dragning av kommande ärenden på 1-2 timmar.

Utmaningen är att kommunen bara betalar för arbete som är förenat med uppdraget. Prata med kommuninvånare och gå på Moderatmöten får man, som alla andra, göra på sin fritid.
Enligt kommunallagen (KL kap 4 § 16) kan förtroendevalda i skälig omfattning få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Om Moderaterna vill ge ordföranden i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett arvode på 48.960 kr och motiverar det med tre dagars arbete så behöver de utse honom till Lidingös 6:e kommunalråd.

Kommunallagen föreskriver att ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd. (KL kap 4 § 2). De varierande nivåerna på ordförandearvoden i olika nämnder behöver också kunna tolkas ligga inom ramen för lika belopp för lika uppdrag (KL kap 4 § 16). Dvs lika ersättning för lika arbete oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk övertygelse.

I nuläget tror jag att det är bäst att en laglighetsanalys görs av förslaget. Blir förslaget enligt den bild man ger idag så borde en laglighetsprövning göras när förslaget läggs fram i december.

Gabor Sebastiani (C)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google