Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Nu utreder vi en whistleblowerfunktion"

tisdag 5 december 2017 16:41

Igår beslutade Lidingös kommunstyrelse vid sitt ordinarie möte att staden ska utreda en whistleblowerfunktion (visselblåsar-funktion) samtidigt som man antog en ny policy om korruption, jäv och bisysslor. Alla partier biföll förslaget, utom Centerpartiet. Det är "mycket olyckligt att C väljer politisk konfrontation i detta ärende", skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP), Daniel Larson (S), Patrik Sandström (MP), Carl-Johan Schiller (KD) och Sven Erik Wånell (V).

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte igår om en ny policy om korruption, jäv och bisysslor till stöd för stadens medarbetare. Samtidigt beslutades om att utreda en whistleblowerfunktion (visselblåsar- funktion). Den reviderade policyn förstärker och tydliggör på flera punkter det regelverk som gällde tidigare. Det är bra och nödvändigt.

I Lidingö stad finns flera olika policydokument som anger mål och riktlinjer för hur stadens anställda ska arbeta inom olika områden. Kommunstyrelsen ansvarar för att dokumenten tas fram, att de beslutas och revideras, samt säkerställer att de efterlevs. Policydokumenten syftar till att skapa effektivitet och helhetssyn i organisationen.

Alla partier i kommunstyrelsen har deltagit i processen med att ta fram denna policy och bidragit med konstruktiva förslag. I frågor som handlar om grundläggande spelregler är det viktigt med politisk samsyn.

Alla partier biföll förslaget, utom Centerpartiet, trots att de haft tillfälle att påverka och medverka i utformningen. Vi anser att det är mycket olyckligt att C väljer politisk konfrontation i detta ärende. Att ställa sig vid sidan om övriga partier sänder signalen att man söker konfrontation för sakens egen skull. Dessutom skulle C:s agerande fördröja viktiga interna utbildningar för stadens anställda. Därför ville inte kommunstyrelsen vänta med införandet av policyn och utredningen kring en whistleblowerfunktion.

Vi är glada att få denna policy på plats utan vidare dröjsmål. Den blir ett ordentligt stöd för stadens anställda i hur man ska hantera frågor gällande korruption, jäv och bisysslor.


Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd
Daniel Larson (S) ledamot kommunstyrelsen
Patrik Sandström (MP) ledamot kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd
Sven Erik Wånell (V) ersättare i kommunstyrelsen

Dela "Nu utreder vi en whistleblowerfunktion"

Kommentarer

Petter Hedberg 2017-12-06 13:07

Anna RK har noll trovärdighet i frågor om jäv och korruption.
Hon föregick revisorernas arbete i jäv-skandalen, beställde en egen utredning, hänvisade till en intern utredning gjord av stadsjuristen som när vi efterfrågade visade sig aldrig ha existerat, och har inför det beslut som togs i KS kommit med det absurda förslaget att revisorerna inte skall utreda jäv.

Det är bra att moderaternas medlemmar inför nästa val valt att satsa på ett nytt ledarskap. Det behövs om M skall ha trovärdighet i arbetet emot jäv och korruption.

Patrik Buddgård (C) 2017-12-06 08:27

Centerpartiet välkomnar att en utredning kring visselblåsarfunktion genomförs. Under samtalen kring policyn för korruption och jäv har Centerpartiet krävt att en möjlighet för anställda i staden att kunna anmäla misstankar om missförhållande till extern part, exempelvis genom visselblåsarfuktion, ska finnas med i policyn. Det bra att det utreds och vi välkomnade också utredningen på Kommunstyrelsens möte men eftersom det i policyn inte står något om möjlighet att anmäla externt kunde vi inte stå bakom den.

Centerpartiet "söker konfrontation för sakens egen skull" skriver företrädare för de andra partierna. Vilka är det som skriver en bitsk insändare i fråga om visselblåsarfunktion som vi alla verkar överens om?

Centerpartiet hoppas nu att detta inte bara blir en utredning utan att visselblåsarfunktionen verkligen genomförs så de anställda ska känna sig trygga att anmäla misstankar om jäv och korruption. Då hoppas vi också att policy och riktlinjer revideras och betonar vikten av att kunna anmäla misstankar utanför stadens organisation som idag inte finns.

Ulrika Levihn 2017-12-05 21:50

Nu får ni leta i arkiven - finns det inte redan en whistleblow-funktion? Det var ett bra tag sedan jag var politiker och jag minns inte alla ärendens detaljer på rak arm, men jag har precis för mig att jag varit med och röstat igenom en whistleblow-funktion för kommunen. Kan den ha gällt bara delar av verksamhetsområdet? Eller har ni helt enkelt missat att den finns?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google