Väder Lidingö

Lidingö fredag 14 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Konfirmationen kan bli avgiftsfri

fredag 13 oktober 2017 16:28

Vid Lidingö församlings kyrkoråds möte igår beslutade Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ och Fria
liberaler i Svenska kyrkan att Lidingö församling under 2018 ska utreda frågan om avgiftsfri konfirmationsundervisning. Man beslutade också att inleda ett arbete för att församlingen ska bli miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans miljöledningssystem. Det skriver Daniel Larson, Solveig Fröberg och Helena Bargholtz i denna artikel.

Vi vill rikta ett innerligt och varmt tack till alla lidingöbor som röstade i kyrkovalet, engagerade sig i kyrkovalsrörelsen och därigenom bidrog till att valdeltagandet ökade från 13,05% till 23,05%.

För oss är barn och unga en självklar del av församlingens nutid. Vill vi att de beslut vi tar om satsningar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten ska ligga till grund för församlingens framtid.

Vid kyrkorådets sammanträde den 12 oktober beslutade vi (Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ och Fria liberaler i Svenska kyrkan) att Lidingö församling under 2018 ska utreda frågan om avgiftsfri konfirmationsundervisning. Beslutet var enhälligt. Centerpartiet var inte närvarande vid sammanträdet.

Kyrkorådet beslutade även att församlingen under 2018 ska påbörja ett målinriktat arbete som syftar till att församlingen, med stöd av Stockholms stift, ska bli miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans miljöledningssystem.

För Lidingö församling är det självklart att utveckla arbetet med hållbarhet och miljöfrågor. Vi ser det som en del i uppdraget att vara kyrka och att kalla sig kristen. Vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om vår jord, och för att vara rädda om den skapelse vi är satta att förvalta.

Församlingens miljöpåverkan ska fortsätta att minska och det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Att jordens resurser inte är outtömliga vet vi. Att vara klimatsmart är att ta ansvar för att naturtillgångarna räcker till också för kommande generationer. Det är att ge våra barn hopp och framtidstro.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering är att den bygger på en teologisk grund, rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv, samt har en pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund. Svenska kyrkans miljödiplomering leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling.

Det är en spännande mandatperiod vi har framför oss. Med Lidingö församlings medlemmar och engagerade medarbetare skapar vi kyrkan tillsammans.


Daniel Larson, Socialdemokraterna
Solveig Fröberg, Borgerligt alternativ
Helena Bargholtz, Fria liberaler i Svenska kyrkan

Dela Konfirmationen kan bli avgiftsfri

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google