Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 januari 2020 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Nya brons segelfria höjd blir sju meter

tisdag 23 maj 2017 00:01

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Måndagens kommunfullmäktigemöte bjöd inte på några överraskningar. Den från förra mötet återremitterade frågan om blivande Lilla Lidingöbrons segelfria höjd behandlades under en knapp timme och när ordföranden Björn Samuelson (M) sa att "jag har en känsla av att det mesta är sagt i den här frågan" gick det ett lätt skratt genom församlingen och så tog det bara ytterligare fem minuter innan klubban föll. Kommunstyrelsens förslag samlade flest röster och sju meters segelfri höjd beslutades utan votering.

Daniel Larson (S) i talarstolen och Kent Björnberg (C).Daniel Larson (S) i talarstolen och Kent Björnberg (C).

Det började med några frågor och den ena handlade om blivande stombusslinje nummer 6 som ska gå från Ropsten till Karolinska, från december i år. Förhoppningen är att den kanske skulle starta redan på Näset eller Rudboda. Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) sa att han haft samtal senast i april med Trafikförvaltningen (SL) och han tyckte sig i alla fall inte ha hört något som lät avvisande.

En interpellation från i januari om fler bostäder till nyanlända från miljöpartisten Patrik Sandström hade delvis besvarats genom de förändringar som Migrationsverket meddelat Lidingö stad under våren. Antalet flyktingar till Lidingö har minskat i antal. Efter att kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) med kraft försvarat att Lidingö fullgör de krav som bosättningslagen föreskriver, och alltså inte försöker komma undan som en del politiker antyder, sa Fredrik Kronberg (M) att de som vanligtvis klagar över kommande inflyttningar aldrig hörs av när väl de nyinflyttade är på plats. Varför? Jo för att allt då fungerar. Det är rädslan som styr många, men verkligheten är oftast något annat.

Christer Mohlin (C) visade med ett diagram (se nästa bild) att antalet gymnasieelever kommer att öka.Christer Mohlin (C) visade med ett diagram (se nästa bild) att antalet gymnasieelever kommer att öka. Ett diagram över det kommande gymnasiebehovet i Stockholms län.Ett diagram över det kommande gymnasiebehovet i Stockholms län. Sophia Barthelsson (M): Nästan hälften av niorna vill inte gå på Lidingö, de vill se lite annat.Sophia Barthelsson (M): Nästan hälften av niorna vill inte gå på Lidingö, de vill se lite annat. Birgitta Sköld (LP) vill ha en snygg tillbyggnad av Hersby gymnasium.Birgitta Sköld (LP) vill ha en snygg tillbyggnad av Hersby gymnasium.

Och så blev det en stunds gymnasieskola, föranledd av centerpartisten Christer Mohlins interpellation om platsbrist på Lidingös gymnasium Hersby. Det blev lite historielektion över svunnen tid då även Gångsätra fanns. Utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) sa att det var bra med en skola "som är tight". För att klara dagens utmaningar är han beredd på att öka/utveckla Hersby med 200 platser. Christer Mohlin ville å sin sida ha en flexiskola och andra nämnde också filialskola. Sophia Barthelsson (M), som själv är lärare för niondeklassare, sa att det faktiskt är så att alla inte vill gå på Hersby, man vill testa något nytt, komma in till storstan och få nya kompisar. Omkring hälften av de nior hon talar med vill inte gå på Lidingö. På Hersby finns dessutom inte fler än tre program. Och hur får man tag på lärare till flexiskolor och filialer när det är svårt redan nu? Lidingöpartisten och kommunalrådet Birgitta Sköld var för en utbyggnad av Hersby, men "den ska vara vacker så att den passar den gamla byggnaden".

Därefter kom brofrågan. Anna Rheyneuclaudes Kihlman sa att det här var en fråga som diskuterats 4, 5 eller 6 gånger tidigare. Nu väntar man att Trafikförvaltningen/SL ska komma med ett svar om det ska vara ett eller två spår. Men höjden ska vara 7 meter. Christer Åkerhielm meddelade att man i nämnden talat om pendelbåtar som klarar att köra under en bro på sju meters höjd. Allt går att lösa. Daniel Larsson (S) yrkade avslag på höjden men kunde tänka sig att säga ja om det stått "minst sju meter". Göran Tegnér (L) vill avvakta SL:s svar om spåren innan man beslutar. Det gäller ju de kommande 120 åren. "Majoriteten lider av faktaresistens". Centerpartiets Patrik Buddgård ville vänta med beslutet. Lars H Ericsson, Lidingöpartiets ordförande, tyckte det räckte med sju meter och tanken att bygga en bro som slutar i Torsvik, där det inte finns några spår, ja det blir märkligt när man inte förhandlat sig till en dragning av Lidingöbanan genom centrum. Flera av talarna ville att det skulle utredas mer och vid det laget kände ordföranden att han hört allt tidigare (se ovan). Och så blev beslutet det som alla insåg redan vid förra fullmäktigemötet.

Näringslivspolicyn, den nya, som tagits fram i diskussion med Lidingös företagare, fick både M och S att försäkra att deras partier är "näringslivsälskande". Övriga partier instämde med olika formuleringar. De enda som avvek var Lidingöpartiet som genom Lars H Ericsson meddelade att partiet först och främst förde lidingöbornas talan. Ericsson hänvisade bl.a. till att öns näringsliv varit positiva till tunnelbana till ön, men snabbt ändrade sig när den dörren stängdes och då istället föreslog spårväg genom centrum. Näringslivspolicyn antogs av fullmäktige. Länk till pdf.

Göran Tegnér (L) sa att majoriteten är faktaresistent.Göran Tegnér (L) sa att majoriteten är faktaresistent. Här sover ingen, alla har sina skärmar att kolla på.Här sover ingen, alla har sina skärmar att kolla på.

Dela Nya brons segelfria höjd blir sju meter

Kommentarer

Petter Hedberg, C 2017-06-04 14:19

Instämmer Hans, och du och Robert har gjort vad ni kunnat för att få politikerna att överge förslaget. Tyvärr styrs Lidingö av en majoritet som nästan aldrig ifrågasätter tjänstemännens förslag. Det är det som är anledningen till att absurda situationer uppstår som när majoriteten röstar för den 12 m breda supercykelbana på Källängsvägen, röstar nej till Görans och mitt förslag att projektet skall avbrytas och sedan som Carl Johan Schiller på Lidingösidan förra veckan i en kommentar till namninsamlingen, frågar om det överhuvudtaget fanns ett behov av en supercykelbana.

Det är samma systemfel när det gäller Lilla Lidingöbron, men kostnaden för felet är lite större.

Hans Lefvert 2017-06-04 10:37

Majoriteten har beslutat att strunta i att ta fram alla alternativ för den nya bron. Förslaget med en låg puckelbro anses vara det bästa. Hur kan man veta det om man inte har utrett alternativen, inte ens negativa konsekvenser av en omdragning av Lidingöbanan via centrum från den låga bron mot Lidingö.

Beslutet andas uppgivenhet och total faktaresistens. Man tar inte till sig några nya förutsättningar eller möjligheter inför framtiden, såsom t.ex. bra kollektivtrafik eller möjligheter för Lidingö Centrum att utvecklas.

Det verkliga lågvattenmärket är att beslutet tas innan Landstingets pågående utredning om Spårväg City/Lidingöbanan är genomförd. Om Lidingö Stad verkligen vill dra om Lidingöbanan genom centrum, vilket har framförts av majoriteten på Lidingösidan, för en framtida positiv utveckling av Lidingö, finns det tillfället nu. Genomförs inte Lidingöbanan genom centrum i samband med att den nya bron byggs, kan merkostnader på upp till 50 % i praktiken omöjliggöra en senare omdragning. Det är inte trovärdigt att Lidingö Stad skulle vara beredda att stå för denna merkostnad när inte ens en utredning anses värd att genomföras.

Majoriteten verkar vara handlingsförlamad, vilket kommer att drabba Lidingöborna hårt.

Kollektivtrafiken genom Lidingö C och Torsvik går inte att lösa med enbart busstrafik, som redan nu är överbelastad. Utan Lidingöbanan i centrum väntar ökad trängsel och förseningar.
Lidingö C kan inte utvecklas om Lidingöbanan kör den gamla sträckningen mellan Baggeby och Torsvik från 1925. Södra Lidingö måste få direktförbindelse med centrum, som då också får en direkt spårförbindelse med regionen och Spårväg City.

Snabbcykelbanan kommer att framstå som en viskning jämfört med den reaktion som kommer när konsekvenserna av den låga bron blir kännbara för Lidingöborna i form av undermålig kollektivtrafik och ett nytt centrum med dålig tillgänglighet.

Hans Lefvert
Ordförande Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google