Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Nytt förslag kan kosta lidingöborna 12 miljoner

tisdag 2 oktober 2018 23:11

KOMMUNALA UTJÄMNINGSSYSTEMET. Igår överlämnades betänkandet "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" till regeringen. Förslaget innebär nya justeringar i det kommunala utjämningssystemet. Det kommer för Lidingös del innebära att lidingöborna får betala ytterligare drygt 12 miljoner kronor årligen till utjämningssystemet, om det blir verklighet.

Redan idag betalar lidingöborna långt över 300 miljoner kronor netto i utjämningsskatt till kommuner som Malmö och Göteborg, vilket motsvarar mer än två kronor på skatten.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, har flera principiella invändningar när det gäller det interkommunala utjämningssystemet. I ett pressmeddelande från Moderaterna på Lidingö skriver han:

"Utjämningssystemet är ett nollsummespel som varje gång skapar vinnare och förlorare när kommuner ställs mot varandra. Det är ett destruktivt spel och mycket energi ägnas åt systemet istället för att förbättra skolan och omsorgen."

"I grunden borde detta vara en helt statlig angelägenhet. Staten har det övergripande ansvaret för att upprätthålla ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i riket, att kunna tillhandahålla service till sina invånare. Av det skälet är det principiellt riktigt att staten åtar sig att finansiera utjämningen i sin helhet över statsbudgeten. Kommunsektorns ekonomiska bidrag i utjämningssystemet motsvarar endast några promille i statens totala budget, så ur den aspekten är det inte orimligt att staten tar över helt."

"Staten måste även ändra sin syn på kommuner som skapar tillväxt och har ordning och reda i finanserna. En välskött kommun med hårt arbetande medborgare skall inte bestraffas utan belönas."

Dela Nytt förslag kan kosta lidingöborna 12 miljoner

Kommentarer

Lars H Ericsson 2018-10-03 19:24

Håller helt med, utjämningsbidrag till vanskötta (ofta vänsterstyrda) storstadskommuner måste helt upphöra om skatteutjämningssystemet ska kunna rättfärdigas.

Henrik Åkermark 2018-10-03 13:38

Utjämningsskatten har som vi fått återkommande bevis för till stora delar fungerat kontraproduktivt. De välskötta kommunerna får betala. Samtidigt är det fritt fram för stora kommuner att få miljardbidrag utan motprestation.
Skatten hade ursprungligen säkert ett gott syfte.
Välskötta men ekonomiskt svaga kommuner och regioner behövde och behöver stöd för att kunna säkra fortsatt samhällsservice.
Det är något jag tror vi alla kan ställa oss bakom.

När däremot regioner/kommuner som Malmö och Göteborg får mångmiljardbelopp varje år utan att prestera en tydlig plan för att få ordning på sin ekonomi då har systemet spårat ur totalt. Pengarna som går till Malmö hade t.ex. kunnat finansiera BB inte bara i Sollefteå utan på ytterligare mer än 10 platser i Norra Sverige.
Vi måste därför kunna kräva att (social)bidragen stoppas tills de två största bidragstagarna kan visa en trovärdig plan hur man kan sänka bidragen med 75% under en femårsperiod!
Verkar som dessa två storstäders ända motprestation hittills varit att de varit s-styrda.

Per Lilja 2018-10-03 11:37

120 miljoner per 10 år alltså. Ovanpå dessa 3000 miljoner per 10 år som Lidingös skattebetalare redan betalar till vanskötta kommuner med företrädelsevis vänsterstryre.

Om en Lilla Lidingöbron kostar 539 miljoner får vi per 10 års period inte mindre än 6 lilla Lidingöbron för dessa pengar. Svindlande!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google