Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Nytt på Pyrolavägen och Stockholmsvägen

söndag 12 mars 2017 07:21

PARKERINGSPLATSFÖRÄNDRINGAR. Vid sitt senaste sammanträde beslutade teknik- och fastighetsnämnden att ändra i de lokala trafikföreskrifter på Pyrolavägen och Stockholmsvägen. Ändringarna gäller från 1 april.

Pyrolavägen. Här blir det förändringar. ArkivbildPyrolavägen. Här blir det förändringar. Arkivbild

Pyrolavägen
Staden har tillsammans med bostadsrättsföreningar i Skärsätra kommit överens om en ny parkeringsreglering i området. Syftet är att förbättra framkomligheten för bussar, sopbilar och personbilar i området. Förskolans parkering kommer att kunna användas av både boende och besökare kvällstid. I området ska dessutom underjordsbehållare för sopor sättas upp på två platser.

Det blir nya platser för att hämta och lämna barn vid förskolan. Platserna regleras till 30 minuter mellan klockan 07.00-10.00 och 15.00–18.00. Platserna kan också användas av boende och besökande till bostadsområdet övrig tid.

Stockholmsvägen
Näringsidkare och Securitas har klagat på att bilar är långtidsuppställda på Stockholmsvägen, nära Hästskojarparken. Idag får man parkera högst 24 timmar i följd mellan vändplatsen Stockholmsvägen 60 och Holmiavägen. Från den 1 april införs nya regler. Från den dagen är det endast tillåtet att parkera bilar i högst två timmar på Stockholmsvägens norra sida, mellan Stockholmsvägen 60 och Holmiavägen. På så sätt kan fler få möjlighet att parkera i området. Tidsbegränsningen gäller vardagar klockan 08.00-19.00. Parkeringsskiva måste användas.

Centerpartiets ordinarie ledamot i nämnden, Petter Hedberg, reserverade sig mot båda besluten och yrkade på återremiss för att i första hand höra de boendes åsikt. I andra hand yrkade han avslag på besluten. När det gällde Pyrolavägen saknade han (och även Vänsterpartiets ersättare Lars Månsson) skriftligt bevis från HSB i Skärsätra som visar att det finns önskemål som styrker förvaltningens förslag vad gäller förändring av antalet parkeringsplatser.

När det gällde Stockholmsvägen saknade Petter Hedberg underlag som visade vad de boende i området anser. Det fanns inte heller något skriftligt önskemål från företagare på Stockholmsvägen som styrkte förändringen. I reservationen står vidare att "den aktuella sträckan är belägen mycket nära Lidingö centrum och Centerpartiet anser att det krävs mycket starka skäl för att minska antalet parkeringsplatser på Lidingö i allmänhet och i Lidingö centrum i synnerhet".

Dela Nytt på Pyrolavägen och Stockholmsvägen

Kommentarer

Mats Nyström 2017-04-02 22:57

Som ett led i att förbättra för medborgarna varför inte förbjuda för de som arbetar i stadshuset att nyttja stadshusparkeringen och andra parkeringar i samband med arbetet. De bör ju kunna promenera, cykla eller åka kommunalt till jobbet och lämna plats för boende på ön som vill parkera på ön och ta sig till arbetet på annat sätt.

Göran Tegnér 2017-03-14 14:35

Svar till Anders Bergstedt

Anders Bergstedt ställer den relevanta frågan: ”Kan någon tala om vilket parti man skall rösta på om man vill ha en politik som löser bilisternas problem?”

Svaret är att Du kan rösta på oss liberaler. Jag har nu - som folkpartist/liberal - i många års tid kämpat för att förbättra trafiksituationen för både bilister, fotgängare, cyklister och kollektivresenärer. Både internt på Lidingö och till och från regionen. Här några exempel när det gäller bilisternas problem:

1) Som liberal politiker och trafikutredare har jag i många år kämpat för tillkomsten av ringlederna runt Innerstaden, bl.a. Norra Länken, Förbifart Stockholm och Österleden.

2) Jag varnade tidigt för behovet av infartsparkeringar på Lidingö som kompensation för alla de p-plaster som skulle försvinna (och som sedan också försvann) i Ropsten, och som dessutom blev rejält dyrare.

3) Pendlarparkeringen vid Bodal tillkom på mitt initiativ, och den ska nu i år fördubblas till ett 80-tal platser.

4) I stället för stoppförbud på Stjärnvägen (som tjänstemännen ville införa) åstadkom jag två p-platser där. Inte så mycket, men ändå...

5) Borttagandet av ett 40- tal p-platser på Näset motsatte vi liberaler oss emot, men vi fick inget gehör hos majoriteten för detta. Nu har jag skrivit till Teknik och Fastighetsnämnden och jag kräver att minst hälften av det knappt 30-tal platser i Näset som har fått enbart 2-timmars parkeringstid ska omskyltas till 24 timmars p-tid.

6) I kommunfullmäktige har jag under de senaste åren högljutt protesterat mot de tokiga målen om att en viss procent av medborgarna ska åka till jobb, skola och fritid med allt annat än bil. Detta är inte ett myndighets- eller politikerbeslut i ett liberalt samhälle. Utan varje individ bestämmer själv sitt val av färdmedel,bl.a med utgångspunkt från sitt eget livspussel och på basis av skatter och avgifter och trafikregler som är beslutade. B.la. läste jag högt för kommunfullmäktige ur Carl Jonas Love Almqvists ”Gatugångsreglemente” (se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/trangselavgifter_GQ02T271 )

Så Du kan lugnt lita på mej och på oss liberaler och rösta på oss när det gäller att vi bevakar även bilisternas intressen.

Anders Bergstedt 2017-03-13 08:03

Kan någon tala om vilket parti man skall rösta på om man vill ha en politik som löser bilisternas problem ?

Samtidigt som bilförsäljningen hela tiden ökar gör man det allt dyrare och svårare för bilismen. Lidingös policy att nästan alla skall tvingas att åka kommunalt, gå eller cykla till Stockholm är inte i takt med medborgarnas vilja.

Kanske måste Lidingö skapa ett nytt lokalt parti för att sätta fokus på frågor som Lidingöborna vill lösa på annat sätt än Landsting, Riksdag och Regering !

Robert Johansson 2017-03-12 20:47

Kampanjen för att försämra för medborgarna mot deras vilja fortsätter. Intressant att entreprenören Securitas vilja att få bötfälla fler bilar med hjälp av tuffare regler prioriteras framför medborgarnas möjlighet att kunna låta bli att ta bilen till jobbet varje dag vilket medför att den blir "långtidsparkerad".

Överallt på ön men framförallt på Näset hörs dagligen ilskna och uppgivna kommentarer om politikernas världsfrånvända och kostsamma aningslöshet.

Valet närmar sig och invånarna verkar i gemen vara besvikna och konfunderade över de styrande politikernas arbete att försvåra vardagen för de boende genom ogenomtänkta trafikåtgärder. Detta kommer sannolikt att få konsekvenser. Man kunde önskat sig att kommunledningen skulle ha lärt sig något efter cykelbanefiaskot men uppenbarligen inte.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google