Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö vill ha ökad turtäthet för bussar, tåg och båt

tisdag 25 april 2017 14:42

YTTRANDE TILL SL. I morgon onsdag har Lidingös kommunstyrelses arbetsutskott sammanträde. Ett av de ärenden som tas upp är yttrandet till landstingets Trafikförvaltning (SL) vad gäller förslaget om förändringar i SL-trafiken 2017/2018. För Lidingös del handlar det om busslinjerna 206, 233 och 238, Lidingöbanan samt båttrafiken mellan Ropsten och Storholmen.Staden instämmer i många lidingöbors uppfattning att det behövs ökad trafik för alla tre trafikslag. Hårdaste formuleringen gäller busslinje 233 där staden säger att nedläggning inte är ett alternativ. Man kräver istället att linjen anpassas till lidingöbornas resebehov. Nu verkar 233:an "inte anpassad för annat än trafikutövarens övriga körschema".

Buss 233 ska vara kvar, säger Lidingö stad i sitt yttrande till SL. ArkivbildBuss 233 ska vara kvar, säger Lidingö stad i sitt yttrande till SL. Arkivbild

Trängseln är stor speciellt under morgnar både på bussar och Lidingöbanan, där tågset är fullsatta redan när de kommer till Dalénum, från Gåshaga. Vid Torsvik blir många bussresenärer stående när fullpackade bussar bara sveper förbi i riktning mot Ropsten. Buss 206, som i rusningstid bara går var 30:e minut, måste få ökat antal turer. "Resultatet är en fullkomligt ohållbar situation för arbetspendlare och alternativet att arbetspendla med kollektivtrafik upplevs av många som omöjligt". "Linje 206 bör minst återställas till den grundtrafik som avtalats då trafikutövaren tog över trafikeringen av Lidingö", skriver staden och föreslår att 206:an förlängs till Brostugevägen, när den nya stora rondellen vid Dalénum blir klar runt årsskiftet 2017/2018, för att öka resandeunderlaget.

Busslinje 238 måste få fler avgångar på kvällar och en anpassning till Sjövägens (linje 80) tidtabell vid Larsbergs brygga. Idag går båten ibland strax innan linje 238 anländer.

I december börjar stombusslinje 6 köra mellan Ropsten och Karolinska sjukhuset. Lidingö stad föreslår att linjen förlängs till norra Lidingö via Lidingö centrum.

Busslinjerna 233 och 238 är de två tvärförbindelser som finns på Lidingö. De är viktiga att behålla. 233:an är den linje som ger möjlighet för många barn som bor på norra ön att ta sig till skolan på södra ön och vice versa. Föräldrarna behöver därmed inte skjutsa barnen till skolan och barnen behöver därmed inte åka över bron till Ropsten för att byta till annan buss. Buss 233 passerar nio skolor på sin tur plus många olika platser där fritidsaktiviteter äger rum under eftermiddagar och kvällar. Ny bebyggelse planeras på två platser (Rudboda och Högsätra) utmed linjen. "Att minska eller dra in linjer i områden där utveckling kommer att ske anser Lidingö stad vara oacceptabelt", skriver staden i sitt yttrande till SL. Staden vill att linjen ska optimeras efter de tider då ökat antal turer faktiskt behövs istället för att planera den efter trafikutövarens (= Keolis) körscheman.

Staden erbjuder sig att förse trafikutövaren med skolornas arbetstider men även uppgifter om hur aktiviteter ser ut kvällstid i stadens lokaler. Staden kan även hjälpa till med att sprida information om busslinjens turer.

Lidingöbanan bör trafikeras med 5-minuterstrafik i högtrafik mellan Dalénum och Ropsten. Det är något som staden tidigare framfört till SL och något man ånyo påpekar. Trängseln på vagnarna är stor och löftet om förstärkning är positivt. Frågan är bara när och hur det kommer att ske.

Spårväg City måste förverkligas säger staden och arbetet måste påbörjas snarast. "Ett investeringsbeslut i Spårväg City är av stor betydelse för Lidingö". Staden vill även ha besked om SL:s uppfattning beträffande dubbelspår på den blivande Lilla Lidingöbron.

Beskedet att båtlinje 81 mellan Ropsten, Tranholmen och Storholmen inte ska upphandlas som pendelbåtlinje är negativt, anser staden. Den tidigare intentionen var just pendelbåtlinje. Sju av tio boende på öarna är positiva till pendelbåt och antalet permanentboende ökar hela tiden. Därför behövs ökad turtäthet och förbättrad linjesträckning. Storholmen har 208 boende, varav 65 är barn. Idag finns ingen året-runt-trafik, vilket är anmärkningsvärt. Staden är fortsatt positiv till att låta dagens skärgårdstrafik övergå till pendelbåtstrafik med SL-taxa och att tidtabellen justeras till barnens skolresor.

Det är kommunstyrelsen som den 8 maj fattar beslutet hur yttrandet till SL slutligen ska vara utformat.

Dela Lidingö vill ha ökad turtäthet för bussar, tåg och båt

Kommentarer

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-01 19:07

Lidingö stad har skrivit ett bra yttrande till Trafikförvaltningen /SL om Lidingötrafiken.

Men jag anser att staden har glömt förslaget från Lidingöliberalerna om en expressbussförbindelse via Norra Länken från Lidingö till Danderyds sjukhus, alternativt till Täby Centrum.

Den 1 december år 2014 föreslog vi liberaler att landstinget borde inrätta en sådan linje.
Då skrev jag så här på Lidingösidan: ”Med bil tar resan 20 minuter med Norra Länken i stället för 35 min (utan tunneln) sträckan Lidingö C - Täby C. En liknande resa kollektivt mellan Täby och Lidingö tar idag ca 1 tim 30 minuter, dvs 4,5 gånger längre tid. Min fråga till landstinget blir då: Varför har landstinget inte planerat att sätta in några expressbussar mellan exempelvis Lidingö och Täby via Norra Länken-tunnlarna. Eftersom Norra Länken fanns med redan i 1960 års Trafikledsplan, dvs för 54 år sedan, har det funnits gott om tid att planera för sådana expresslinjer”.

Och den 13 februari 2015 föreslog Trafikförvaltningen själva samma idé, att förlänga vissa turer på linje 201 från Ropsten till Danderyds sjukhus genom att låta bussen köra genom Norra länken. Detta redovisades på Lidingösidan den 12 mars 2015. Men sedan glömde landstinget bort denna utmärkta idé.

Och nu vill jag och vi liberaler återigen påminna om denna trafikförbättring. Den bör tas med i stadens remissyttrande till SL/Trafikförvaltningen.

Ett annat förslag som vi liberaler har drivit en tid är att S:s nya stombusslinje 6 från Karolinska Sjukhuset till Ropsten bör förlängas till Rudboda via Lidingö Centrum, så att Lidingö får en stomlinje via Centrum! Lidingö är nog den enda kommun som inte har någon stomlinje via sitt kommun¬centrum; inte en enda direktbuss till innerstaden.

Anna Åberg 2017-04-25 22:49

Jag tycker att det behövs bättre natt-trafik ut mot Furutorp, Elfvik. Nya bostäder byggs men bussförbindelserna blir inte bättre. Sista bussen från Ropsten går vid 23.30-tiden.

Patrik A Edgren 2017-04-25 22:13

Tvärförbindelserna på Lidingö har snarare blivit sämre de senare åren! Bra att staden nu säger ifrån. Det är svagt att M på ön inte kan komma överens bättre med M i landstinget

Christina Cederlöf 2017-04-25 20:55

För en levande stad och dess framtid behövs goda kommunikationer. Jag känner till en familj som flyttade från Lidingö pga att 206:an plötsligt började gå bara var trettionde minut. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag åkt 206 som gått med 10-minutersintervall varje morgon och sen eftermiddag. Jag har betalat bra med skatt till kommunen tack vare den bussen!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google