Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Olika uppfattningar om Kottlasjöns restaurering

torsdag 27 augusti 2015 16:07

Vid gårdagens sammanträde i tekniska nämnden behandlades bl.a. en motion från Kent Ivarsson (C), om att "Starta restaurering av Kottlasjön". Efter diskussion beslöt nämndens majoritet (M+LP+KD) att avvakta till dess att en s.k. Blåplan (en plan för hur kustvatten, sjöar och vattendrag ska vårdas och förvaltas) är genomförd för Lidingö. Arbetet med planen har påbörjats i år och i den är även Kottlasjön inkluderad. Den politiska oppositionen (C+FP+S+MP) vill tillsätta en utredning omgående.

Kottlasjön sedd från Brevik, med Skärsätra i bakgrunden.Kottlasjön sedd från Brevik, med Skärsätra i bakgrunden.

I sitt yttrande (motionen slutbehandlas i kommunfullmäktige) säger tekniska nämnden "att många av de sjöar i våra grannkommuner, som har restaureras, har hållit en mycket lägre nivå än Kottlasjön innan restaurering och i slutändan landat kring Kottlasjöns nivå". Majoriteten i nämnden instämmer också i Kent Ivarssons uppfattning att "det inte finns belägg för att sjön går mot en förbättring. Det stämmer, men det finns inte heller belägg för att det går mot en försämring. Växtlighet är olika från år till år, naturen förändras men det behöver inte betyda att det är negativt".


Efter gårdagens möte skickade de fyra oppositionspartierna Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut medanstående pressmeddelande:

Vi vill restaurera Kottlasjön nu.

Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser att det är hög tid att tillsätta en utredning som kan ta fram den för Kottlasjön mest lämpade restaureringsmetoden för sjön och vill därför att Centerpartiets motion i frågan genomförs. Majoriteten väljer tyvärr att skjuta frågan på framtiden.

Mätningarna av kväve och fosfor som genomförts av Ramböll varierar kraftigt mellan de olika mättillfällena. De visar dock, att värdena är väldigt höga, och syrebristen på Kottlasjöns botten är i linje med vad som sker i en övergödd sjö, där syret för att bryta ner organiskt material inte räcker till. Därför säger Petter Hedberg (C), Göran Tegnér (FP), Helena Lundborg (MP) och Christian Hansson Bergén (S) i en kommentar:

Det finns ingen anledning att avvakta med att sätta igång utredningen av Kottlasjön. Lidingöpartiet och Kristdemokraterna meddelade dessutom i Kottlasjöns vänners valguide inför valet att det var självklart att de skulle verka för att Kottlasjön restaureras. Vi ser därför inte varför de nu vill avvakta med det och föra in en utredning av Kottlasjön i blåplanen.

Vi anser att utredningen av lämpligast restaureringsmetod för Kottlasjön kräver en jämförelse med restaureringsmetoder genomförda i likvärdiga sjöar, analyser av sedimentproppar från Kottlasjöns botten, samt en kostnadsberäkning för restaureringen. Blåplanen innefattar inte detta, och detta gör att vi ställer oss frågan hur Lidingöpartiet och Kristdemokraterna avser att leva upp till deras löfte inför valet.

Dela Olika uppfattningar om Kottlasjöns restaurering

Kommentarer

Ulrika Sandell 2015-08-27 23:04

Som ordförande i Kottlasjöns Vänner undrar jag också hur Kd och Lp tänkt hantera detta. Nu hade de chansen att hålla vad de lovat Kottlasjöns Vänner, och de väljare som mottog vår valguide, inför valet - att verka för att Kottlasjön restaureras. Men frågan dras istället i långbänk. Kommer Kd och Lp att i samband med blåplanen verka för en restaurering, och hur ser tidsramen ut för detta?

Anders Bergstedt 2015-08-27 17:12

Nu är samma grupper igång som hindrat norra dragningen av Södra Huvudleden mellan Skärsätra och Högberga där anslutningarna varit klara sedan 40 år ! Då var argumentet att rädda miljön vid Kottlasjön. I verkligheten var det bypolitik för det gick bra att istället göra dubbelspår för Lidingöbanan. Lokalpolitikernas trovärdighet är nu redan svårt sargad av många andra problem som dragits i långbänk.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google