Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Om bostäder på Lidingö

torsdag 16 juli 2015 07:18

Sommarläsning i regniga stunder: På kommunfullmäktiges sista möte före sommaren, den 15 juni, togs beslut om riktlinjerna för Lidingös bostadsförsörjningprogram. Här är en kort sammanställning över hur många bostäder som ska byggas fram till år 2030. Men, efter varje kommunalval ska det nya kommunfullmäktige besluta om ett nytt bostadsförsörjningsprogram, så det nu antagna tas upp igen år 2018. Efter sammanställningen följer en sammanfattning av debatten som föregick beslutet.

Fördelningen av bostäder på Lidingö 2014. Illustration: Lidingö stadFördelningen av bostäder på Lidingö 2014. Illustration: Lidingö stad

Fram till år 2030 ska mellan 3 740 och 3 840 bostäder färdigställas på Lidingö, vilket ger ett snitt på cirka 250 nya bostäder per år.

Lidingö finns idag cirka 7 000 bostäder i villor och cirka 12 100 bostäder i flerbostadshus. Drygt 5 000 av dessa är hyresrätter och drygt 7 000 är bostadsrätter. Totalt fanns år 2014 på ön 19 127 bostäder.

Antalet rum i lägenheterna på Lidingö 2013. Illustration: Lidingö stadAntalet rum i lägenheterna på Lidingö 2013. Illustration: Lidingö stad

Lidingö hade 45 465 invånare den 31 december 2014. För en kommun i en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion, är det bostadsbeståndet som till stor del påverkar befolkningens storlek.

Enligt översiktsplanen från 2012 beräknades Lidingö ha cirka 51 900 invånare år 2030. Men i och med det i juni fastställda planprogrammet för Centrum/Torsvik bedöms Lidingö istället ha runt 50 000 invånare år 2030. Se Lidingösidan den 21 maj 2015.

Drygt hälften av Lidingös befolkning är i arbetsför ålder. Ungefär en fjärdedel är barn och unga. En femtedel är 65 år och äldre. Fler människor bor än arbetar på Lidingö.

Staden har ett bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper: socialt utsatta personer, nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn, personer med funktionsnedsättning och äldre med behov av stöd. Men staden bör också planera för studentbostäder, med tanke på Lidingös närhet till Stockholms universitet och KTH. En annan stor grupp på ön som ökar är "friska äldre personer" som kan behöva anpassade bostäder.

----------

Kort sammanfattning av vad som sades i debatten:

Ärendet om bostadsförsörjningsprogrammet var uppe i fullmäktige redan i december förra året, men blev då återremitterat för omarbetning. Men trots denna omarbetning ville både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ännu en gång skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogrammet kommer att omprövas år 2018, så det är inget som är hugget isten, sa kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), som var föredragande.

Socialdemokraterna ville att det tidigare målet med 4 600 bostäder fram till år 2030 skulle vara kvar, liksom attminst 50 procent av bostäderna ska vara hyresrätter. Malin Olsson (S) ville att staden tar sitt ansvar och bidrar till att attraktiva bostäder byggs för seniorer. Det kan vara små lägenheter till rimliga kostnader. "Bygg lägenheter i stadens egen regi, alltså via Lidingöhem. Och fortsätt inte omvandla hyresrätter till bostadsrätter", sa hon.

Folkpartiets Suzanne Liljegren ville bygga mer och tyckte att en del partier, alltså majoriteten och Centerpartiet, tävlade i att bygga så lite som möjligt. Det är en strutspolitik, ni ser inte behovet av fler bostäder, sa Liljegren.

Centerpartisten Kent Ivarsson noterade med tillfredsställelse att byggmålet hade sänkts. Han betonade att hans parti vill ha en jämn fördelning av nya bostäder över hela Lidingö.

Lars H Ericsson från Lidingöpartiet påpekade att Lidingö är Sveriges femte tätast bebyggda kommun "så vi avser att arbeta för minska bostadsbyggandet. Vänsterblocket vill öka byggandet, C vill minska och vi ligger mitt emellan", sa han.

Carl-Johan Schiller (KD): Vi ska bygga för dem som kommer hit. Man får bilden av att det står drösar av unga och studenter som väntar. Det viktiga är att kommunen är bra. Det finns f.ö. många argument för att sprida ut byggandet på Lidingö.

Suzanne Liljegren återkom och ville att riktlinjerna borde vara mer ambitiösa. Varför vill inte majoriteten låta utreda Lidingöhems fortsatta arbete, frågade hon.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman sa att när det gäller att bygga billiga hyresrätter finns olika uppfattningar. Det vi bygger ska vara bra för lidingöborna. Majoriteten är positiv till att bygga seniorbostäder. Vad gäller hyresrätter så byggs just nu små sådana i Rudboda.

Dag Lofalk (KD) påpekade att det finns frågor som behöver ställas huruvida vi ska ha ett kommunalt bostadsbolag. Ska vi lyssna på dem vi företräder, alltså medborgarna på Lidingö? Vill fullmäktige lyssna på medborgarna? Vill man använda kapitalet i Lidingöhem för att bygga nya bostäder, eller ska det stå på bankkonto till låg ränta?

Paul Lindquist (M): FP opponerar mot den politik man tidigare var beredda att ställa upp på. Det finns en socialistisk inställning hos folkpartiet att det är staden som ska bygga. Vi ska inte bygga för skattebetalarnas pengar när det finns byggare som står i kö för att få bygga på Lidingö.

När den drygt timslånga debatten var slut godkändes majoritetens förslag, utan votering.

Dela Om bostäder på Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google