Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Majoriteten: Både C och FP går i vår takt

onsdag 11 november 2015 22:34

Lidingös politiska majoritet, M+LP+KD, välkomnar i ett pressmeddelande den borgerliga oppositionens, C+FP, alternativa förslag till budget för år 2016. Enligt majoriteten ansluter sig de två oppositionspartiernas förslag i stor utsträckning till majoritetens inriktning och syn på Lidingö stads uppgifter och ambitioner. Det var med all säkerhet länge sedan en politisk majoritet på Lidingö gav sina motståndare så vänliga ord redan före budgetdebatten.

I måndags presenterade Lidingös oppositionspartier sina förslag till budget för år 2016 vid kommunstyrelsens sammanträde. Det som träder fram ur förslagen är att det råder en stor samsyn mellan de borgerliga partierna, skriver majoriteten i pressmeddelandet.

Men tydligen finns det vissa skiljelinjer i FP:s och C:s förslag som är både kostnadsdrivande, tömmer ladorna med stadens reserver och urholkar resurserna till bland annat skolans huvuduppgift, undervisningen, enligt majoriteten.

Centerpartiet har t.ex. föreslagit ett tvingande maxtak på förskolans barngrupper. Omfattar tvånget även friskolorna? Om svaret är nej försämrar förslaget de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna enbart för förskolor i kommunal regi. Ett tvångstak innebär även att fler pedagoger måste anställas jämfört med idag. Var hittar Centerpartiet dessa pedagoger i dagens hårda konkurrens och till vilken kostnad, frågar majoriteten.

Även Folkpartiets förslag om minskade barngrupper kritiseras av majoriteten. Det finns inget generellt samband mellan barngruppers storlek och förskolans kvalitetet, enligt forskare som majoriteten hänvisar till. Minskade barngrupper leder till "behov av fler pedagoger, vilket ökar kostnaderna, ökar kravet på fler lokaler, vilket innebär ökade hyror, vilket tar resurser från pedagogiken".

Folkpartiet har i sitt budgetförslag valt att ta bort överskottsmålet på 1 procent. Därmed försvinner möjligheten att återinvestera i verksamheten och säkra stadens pensionsåtaganden. "Vi beklagar att oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre helt släppt fördämningen i stadens budget. I dessa osäkra tider behövs säkerhetsmarginaler mer än någonsin tidigare", skriver majoriteten.

Från Lidingös övriga oppositionspartier (S, MP, V, SD) har ännu inga signaler eller budgetförslag redovisats. Budgetsammanträdet i kommunfullmäktige hålls den 23 och 24 november.

Dela Majoriteten: Både C och FP går i vår takt

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-11-13 17:09

Ja Marianne, du har helt rätt att FP har fullt ansvar, något de hela tiden tycks glömma bort. Det var därför jag höll med dig!

Käbbel kommentaren tar jag dock inte till mig. Oavsett hur bra eller dåligt andra kommuner sköter sig, så tycker inte jag att det är rimligt att kostnadena för staber och stadsbyggnadskontoret under lång tid vuxit mer än dubbelt så snabbt som skolbudgeten! Jag tycker inte heller att det är rimligt att Lidingö trädgårdcenter kan ha så hög marginal, att Kantarellen såldes billigt, att spårvägshallarna byggdes osv. Käbbla kan du göra själv - tex när du vill anmäla simhallsplaner till slöseriombudsmannen....

Dock i nya budgeten MINSKAR stabskostnaderna, det tycker jag är BRA. Det kan vara så att mitt och andras "käbbel" kan ha haft en positiv påverkan?

Marianne Alin 2015-11-13 13:03

Det du nu skriver Anders om allt det andra gäller ju i högsta grad folkpartiet också. De hade ansvar under så lång tid och tog inte tag i frågorna och lät det skena iväg med admin och annat på utbildningssidan.
Men ditt andra käbbel känns lite knasigt. Vilken annan kommun har inte sådana kostnader? Har kunnat kika på rätt nära håll hur andra kommuner funkar, och i det perspektivet är Lidingö en mönsterkommun. därför känns inte ditt återkommande käbbel trovärdigt Anders.Tänk till lite innan du brassar på eftersom det numera är lätt att jämföra och folk är rätt mobila och har erfarenheter från annat håll.

Anders Wennberg 2015-11-13 04:19

Men även om FP duckar (som vanligt historielösa) sitt ansvar under perioden när de satt med i majoriteten, så finns finns det faktiskt en hel del sanning i vad Amelie säger. Det är hög tid att Lidingös stadshus tänker om och börjar satsa på skolan! Sluta slösa på stora staber, stadshusrenoveringar, konsultrapporter, dåliga upphandlingar (Lidingö trädgårdssvervice med över 20% marginal), tekniska nämndens dyra träbro, onödiga spårvägshallar, flera resor till Cannes mm och höj istället lärarlönerna.

Anders Wennberg 2015-11-12 23:22

Marianne, klockren kommentar om FP :-)

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-11-12 22:16

Marianne Ahlin ställer frågan varför Folkpartiet inte drivit att det ska bli mer pengar till skolorna tidigare när vi suttit i majoriteten. Svaret är att vi under alla år i drivit på för mer resurser till skolan men eftersom det var flera partier som styrde tillsammans fick Folkpartiet inte alltid igenom våra prioriteringar....

Marianne Alin 2015-11-12 17:36

Kan inte annat än reagera på folkpartiets utspel. Har inte folkpartiet haft kommunalråd för skolan under mer än ett decennium och har inte major Björklund varit utbildningsminister under en massa herrans år? Men nu när folkpartiet inte styr längre, ja då kommer de på att de vill satsa på skolan. Kan någon läsare förklara logiken i det? Vindflöjelpolitik säger jag i alla fall.
Inte nog med det. Jag läste att lidingös gymnasister var bäst i Sverige.Att då komma dragandes med fackets riggade undersökningar känns allt annat än trovärdigt. Ajöss!

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-11-12 10:24

Så trevligt att M, LP och KD tycker att FP har lagt en bra budget, det tackar vi för!

Lidingö stads ekonomi är en av de starkaste i kommunekonomierna i landet och har Sveriges lägsta skuldsättning. Lidingö har också en hög soliditet och betydande tillgångar för att möta stadens pensionsåtaganden. Kort sagt är Lidingö idag en ekonomiskt mycket välmående kommun. Lidingö har också de senaste 15 åren, med något undantag, redovisat ett årligt överskott som varit i genomsnitt 3 gånger högre än budgeterat.

Vi behöver inte fler hängseln, vi behöver satsa på att ge lidingöborna skolor, förskolor och äldreomsorg av hög kvalitet!

Lidingö har idag många duktiga lärare men enligt Lärarförbundets rankning 2015 är Lidingö 9:e sämst i landet på lärartäthet och 13:e sämst i landet när det gäller utbildade lärare. Oroande är också att Lidingös lärare mår allt sämre och Lidingö sjunker i kategorierna hälsa och stress.

Lärare på Lidingö tjänar klart mindre än i Stockholm. Som exempel tjänar en låg - och mellanstadielärare på Lidingö 2000 kr mindre varje månad. Tittar man på alla lärare inklusive speciallärare är skillnaden 16%, 5500 kr per månad eller 66000 kr per år. Här har Lidingö en hemläxa att göra!

Om Lidingö vill behålla och attrahera de bästa lärarna behöver vi satsa mer på skolan och det gör Folkpartiet i sin budget.

Vi vill höja också kvaliteten i förskolorna genom t ex att höja personalens löner och minska barngrupperna. Liksom många andra föräldrar vet jag vikten av små grupper för de minsta barnen. Små barn behöver närhet och trygghet och få människor att relatera till. Folkpartiet har dock inte valt att sätta ett maxtak utan tror att förskolorna själva har idéer om hur de skulle kunna höja kvaliteteten. För att behålla och rekrytera den bästa personalen behövs dock resurser och därför satsar Folkpartiet mer pengar på förskolorna!

Anders Wennberg 2015-11-12 00:02

Hej majoriteten,

Det är mycket glädjande att ni drar ner på kostnaderna för Stadsledningen / Politiska organisationen och Konsult & Service kontoret. Ett trendbrott som många länge efterfrågat!

Men varför behöver Stadsbyggnadskontoret öka sina kostnader med ytterligare 5 miljoner kr? Är inte det en av de mest vildvuxna kostnadsposterna i stadshuset? Är det fortsatt stora planer och visioner som kostar, och på så sätt tar pengar från övrig verksamhet?

Det vore speciellt intressant att höra vad KD och LP har att säga om detta då de gjort lite av en poäng av att även Stadsbyggnad skall spara.

Anders

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google