Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Öppet brev från "Moderat, fram till idag"

fredag 31 mars 2017 15:53

Gabor Sebastiani har idag skickat ett öppet brev till styrelsen för Moderaterna på Lidingö. Lidingösidan har fått tillgång till det och återger brevet i sin helhet här nedan:

Till styrelsen för Moderaterna på Lidingö

När de två viktigaste politiska målen för styrelsen är att inte bygga något i kombination med att ha Sveriges lägsta kommunalskatt så blir ambitionerna skrattretande och oseriösa.

Solna, som idag har Sveriges lägsta kommunalskatt, har exploaterat kommunen väldigt mycket, bortom den gräns som någon invånare på Lidingö skulle önska. Jämförelsen blir därför helt orealistisk.

Solna har en befolkning där 70% förvärvsarbetar, medan vi på Lidingö bara har 55%. Solna har arbetsplatser åt nästan alla invånare. Folkmängden sjunker bara med 5% när alla åker till sina jobb på dagen, medan Lidingös befolkning minskar med 30% dagtid när alla åkt till sina jobb. Vilket även gör Lidingö mer attraktivt för inbrott.

Att med Lidingömoderaternas politik och med Lidingös befolknings-underlag kunna nå Sveriges lägsta skattenivå, innebär att invånarna måste få 20% mindre service än invånarna i Solna. Då gör jag antagandet att vi kan vara lika effektiva trots att Solna har dubbla invånarantalet.

Redan idag gror missnöje med nedlagda skolor, förskolor och en äldreomsorg som inte räcker till. Jag gillar låga skatter, men jag kan inte prioritera sänkt kommunalskatt i utbyte mot 20% mindre kommunal service. När invånare klagar på dåliga parkeringsmöjligheter så ställer man sig oförstående och anser att folk kan parkera på sina egna tomter - ett fullständigt hån mot folk som bor i lägenhet och som får Marie Antoinette att framstå som folklig.

Som medlem blev jag inbjuden till en handfull medlemsträffar per år där ämnet var smalt och uppstyrt och det framgick med tydlighet om man förväntas vara för eller emot dagens ämne. Något diskussionsutrymme finns egentligen inte.

Styrelsen använder föreningen för att upphöja sig själva på ett sätt som inte går i linje med svensk föreningsdemokrati. På de tre senaste årsmötena har medlemmar kritiserat styrelsen för att inte vara tillräckligt medlemstillvända, men som genom ett mirakel strömmar det alltid in nya medlemmar till varje årsmöte, som väljer om styrelsen. Även om de nya medlemmarna inte vill stå för det årsmötet bestämmer. Det senaste årets fotoförbud är bara ett steg ifrån att medlemmarna träffas maskerade. Ett parti som året innan ett valår inför fotograferingsförbud skickar helt fel signaler om vart man är på väg.

Jag kan inte längre försvara för mina grannar och vänner, varför jag stödjer Moderaterna på Lidingö. Jag kan inte försvara det för mig själv. Därför önskar jag lämna paritet med omedelbar verkan och avsäger mig även mitt uppdrag i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Gabor Sebastiani
Moderat, fram till idag

Dela Öppet brev från "Moderat, fram till idag"

Kommentarer

Ulrika Levihn 2017-04-05 10:08

Bra där Ulf, utifrån har det sett ut som att ni är på rätt väg nu under en tid. Men ni måste ta tag i era tjänstemän och politiker i stadshuset, inte bara punktmarkera i vissa frågor. Om de som jobbar operativt ställer till med massa egna hitte på-projekt i motsats till era riktlinjer blir det bara pannkaka av alltihop, och det är det vi sett de senaste åren. Dessutom behövs tydlighet vad gäller code of conduct i stadshuset. Jag är övertygad om att alla vet vad som gäller på pappret, men kulturen är att det inte spelar någon roll.

Ulf Geijer 2017-04-02 14:43

Svar till Karl Eriksson,
Du skriver att du inte sympatiserar med Moderaterna längre och avser att byta parti. Det beklagar jag verkligen och hoppas att du kanske kan komma tillbaka i framtiden. Precis som jag skrev till Gabor tycker jag dock att den kritik som framförs måste vara relevant och begriplig. Jag har faktiskt lite svårt att förstå vad du menar med att ”högt uppsatta inom moderaterna väljer att i grupp gå på defensiven”, men det kanske du kan utveckla? Vilka ingår i den grupp av högt uppsatta moderater som refererar till och vad är det gruppen gör som är defensivt?

Busslinjernas dragning, polisbemanningen på ön och biltullarnas placering i Ropsten är alla frågor som ligger utanför Lidingös egen beslutssfär. Varken Moderaterna eller något annat politiskt parti på Lidingö har makten att avgöra dessa frågor. Vi kan från Lidingös sida uppvakta Landstinget, Stockholms stad och Sveriges riksdag för att framföra vår synpunkter och vad vi från Lidingös sida vill att man ska göra. Vi för också en kontinuerlig dialog med dessa parter och gör vad vi kan för att förhållandena på Lidingö ska bli så bra som möjligt. Besluten i frågorna är dock inte våra egna.

Hanteringen av snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen blev inte bra och det har vi beklagat. Vi stoppade därför bygget så snabbt det gick har sett över beslutsprocesserna för att undvika en upprepning av det som inträffade. Att påstå att det förekommer ”fiffel och jäv” är dock en rätt allvarlig anklagelse som du i så fall borde underbygga med fakta. Mig veterligen förekommer överhuvudtaget inte något ”fiffel” och den potentiella jävssituation som identifierades inom tekniska förvaltning bedömdes av granskande jurister vara av marginell betydelse och det kunde konstateras att den inte haft någon inverkan på de beslut som fattats.

När du talar om ”lyxrenovering av stadshuset” låter det mera som en kvällstidningsrubrik. Fakta är att det mer än fyrtio år gamla stadshuset är i stort behov av en teknisk upprustning och att det i samband med dessa arbeten också är lönsamt att bygga om delar av huset för att få ett mer effektivt utnyttjande av ytorna. Den fastighetsägare som inte underhåller sitt hus och ser till att det är optimalt utnyttjat ägnat sig åt kapitalförstöring,

Om du inte vill rösta på Moderaterna och känner att du behöver förklara varför skulle det naturligtvis vara bättre om du kunde ange skäl som gör att ditt beslut går att förstå.

Ulf Geijer (vice ordförande Lidingömoderaterna)

Staffan Strömbäck 2017-04-02 14:26

Liksom Ulf Geijer fick jag Gabors mail som nu är publicerat. Anser därför att det finns anledning att även jag, som ledamot i föreningsstyrelsen, redovisar mitt svar som gick "med vändande post" fredag förmiddag (inklusive stavfel - det gick snabbt när jag skrev svaret). Som framgår av mitt svar bjöd jag in Gabor till dialog. Denna inbjudan har han inte besvarat.

HP18, som omnämns i mitt mail, är Lidingömoderaternas kommunala handlingsprogram inför valet 2018. Alla medlemmar bjöds i juni 2016 in att delta och ungefär femtio anmälde intresse. Dessa medlemmar har sedan augusti 2016 i arbetsgrupper jobbat med handlingsprogrammet under flera månader. Arbetet avslutades med ett medlemsmöte i januari 2017 och även då var samtliga medlemmar inbjudna att delta. Utkast till HP18 redovisades, förslag till ändringar och kompletteringar diskuterades. HP18 fastställdes slutligen vid Lidingömoderaternas årsmöte i mars.

Det är beklagligt när en medlem dels lämnar på - som jag uppfattar det - felaktiga grunder, dels väljer att inte svara på inbjudan till dialog. Jag vill ändå önska Gabor lycka till i eventuellt fortsatt politiskt engagemang, även om det blir i andra sammanhang än Lidingömoderaterna.

*************************************
Hej Gabor

Det här är mina personliga reflektioner som svar på ditt mail, efter ett år i styrelsen och som en av tre anvariga för att leda arbete med HP18.

Jag vet inte var du har plockat upp att "de två viktigaste politiska målen för styrelsen är att inte bygga något i kombination med att ha Sveriges lägsta kommunalskatt". Det är varken del av handlingsprogrammet HP18 och heller inte något som styrelsen eller jag personligen arbetar för att uppnå.

V b medlemsengagemang och möjlighet till diskussioner och inflytande så har vi under det senaste halvåret genomfört jobbet med HP18. I det jobbet har samtliga medlemmar, som så önskat, kunnat engagera sig. Det betyder inte att allt nu är bra, arbetet med medlemsengagemang måste fortsätta i andra former än vi hade under jobbet med HP18, men har svårt att förstå den delen av kritiken när vi tittar bakåt. Vilka de
nya formerna är, vet inte jag men håller med att smala medlemsmöten inte är den optimala eller enda formen. Jag ser det som en av topp-tre-frågorna att nu jobba med, nu är HP18 är fastställd av årsmötet.

Om du vill ha en fortsatt dialog så tar jag gärna en sådan,
förslagsvis så ses vi i så fall.

Med vänlig hälsning
Staffan

Karl Eriksson 2017-04-02 04:30

Det är mycket märkligt hur högt uppsatta inom moderaterna inte tar till sig av den kritik som kommer utan väljer att i grupp gå på defensiven.

Blir häpen. Jag själv röstar moderat men är besviken på de senaste årens utveckling på Lidingö. Bussar dras in, polis saknas, biltull Ropsten, närservice stänger, Inbrott ökar, jäv och fiffel i kommunen kring vägbyggen, lyxrenovering stadshuset. Listan kan göras längre.

Lidingö är populärt, men det beror på allt annat än resultat av politiken som drivs här.

Lidingö är en kommun med många personer i samhällets övre skikt som slentriantröstar på moderaterna. Det har lett till att man på Lidingö som moderat kan sitta väldigt trygg i kommunpolitiken och därmed inte ha den höga arbetsglädje och moral att uppnå det som andra i större konkurrens drivs av.

Jag kommer byta parti enbart pga detta. Jag skäms för det jag ser i vardagen och framförallt de defensiva svar som ges här.

Mvh
Karl

Anders Wennberg 2017-04-01 10:24

Ett märkligt brev från Gabor,

Det låter nästan som han är emot att många Moderata medlemmar, nya som gamla, går på årsmötet. Är inte engagemang från medlemmarna, också från de nya, något positivt? Var det inte en majoritet av medlemmarna som röstade fram styrelse och handlingsprogram?

Jag tror hur valet av KSO gick till, tvärt emot både medlemmarnas röst på nomineringsstämman och väljarnas kryss, har väckt många gamla och nya medlemmar. Tidigare styrde en liten klick politiken utan att lyssna på medlemmarna och väljarna, men nu säger medlemmarna ifrån. Man får nästan känslan av att Gabor tycker det är jobbigt

Johan Mähler 2017-03-31 22:37

Gabor Sebastiani,

Man kan ha olika åsikter i byggfrågan, skattepolitiken och kring vilken kommunal service Lidingös invånare ska förvänta sig. Men att i samma andetag utan någon som helst förklaring påstå att Lidingömoderaternas styrelse upphöjer sig själva blir löjeväckande. Jag blir väldigt nyfiken på hur du tänkte i ditt val kring att inte underbygga detta påstående med några fakta? Tänkte du att denna grova anklagelse i ditt öppna brev nog skulle passera utan några ifrågasättanden?

Man kan även ha olika åsikter om fotoförbud. För mig framstår det som självklart att styrelsen haft en tanke med att utlysa fotoförbud. Vi lever i en värld där en publicering på sociala medier får enorm spridning och för alltid är oåterkallelig. Jag kan ha respekt för att alla vanliga Lidingöbor inte vill få sina framföranden från årsmötet streamade på sociala medier. Du kanske inte håller med. Men att dra frågan så långt som du gjort och antyda att det skulle ligga någon dold mörk agenda bakom detta beslut blir konspiratoriskt och löjeväckande.

Du skriver att medlemmarna på de tre senaste årsmötena kritiserat styrelsen för att inte vara tillräckligt medlemstillvända. Det är ju oerhört märkligt att medlemmarna ändå år efter år valt om styrelsen. Även här antyder du att någon konspiration ligger bakom detta faktum.

Slutligen vill jag påminna dig om att Lidingö är det kanske mest eftertraktade stället att bo på i hela Sverige. Vi som redan bor här älskar vår ö precis som den är. Från människor som inte bor här är det ett hårt tryck på att få flytta hit vilket bostadspriserna är ett bevis för. Jag vet inte vilket problem ökat byggande skulle lösa? Vi älskar vårt Lidingö precis som det är. När du nu lämnat politiken och därmed får mer tid över råder jag dig att i vårvärmen slå dig ner på en av alla underbara grönytor som finns och bara njuta av grönskan och tystnaden. Du kan då samtidigt fundera på om det kanske är så att just den grönytan som du sitter på kommer finnas kvar tack vare Lidingömoderaternas styrelse som för en balanserad byggpolitik och därmed värnar om just grönytor och tystnaden?

Vänligen,

/Johan Mähler

Ulf Geijer 2017-03-31 19:02

Med anledning av ovanstående ”uppsägningsbrev” till Moderaterna som Gabor Sebastiani låtit Lidingösidan ta del av, kan det kanske vara av intresse att läsa hur jag svarat honom tidigare idag. I mitt svar till Gabor har jag inte berört frågan om vår ambition att sänka skatten och hur det hänger ihop med befolkningsutvecklingen. Orsaken till det är att det linjära samband som Gabor påstår råder mellan befolkningstillväxt och förmågan att leverera välfärdstjänster, inte existerar. Det går att föra många och långa resonemang kring detta och det är som med all statistik, det går att visa det man vill bara man väljer sina antaganden med omsorg. När befolkningen ökar på Lidingö går både skatteintäkter och kostnader upp. Barnfamiljer ökar kostnaderna för förskola och skola, pensionärer och äldre innebär ökade kostnader för vård och omsorg, medan höginkomsttagare med utflugna barn ofta innebär nettotillskott till den kommunala ekonomin. Därtill kommer effekterna av den kommunala skatteutjämningen som till stor del, om än inte fullt ut, korrigerar skillnaderna i skattekraft mellan kommunerna. Gabor Sebastianis resonemang duger i alla fall inte som underlag för beslut om vilken befolkningstillväxt som är optimal.

Ulf Geijer (vice ordförande Lidingömoderaterna)

------------------

Hej Gabor,
Tack för ditt mail. Att du väljer att lämna Moderaterna är naturligtvis tråkigt. De skäl du anger för ditt beslut framstår dock som märkliga.

Du skriver att Lidingömoderaternas nya handlingsprogram innebär att vi vill sluta bygga, när det som faktiskt står är att vi vill fortsätta att utveckla Lidingö på ett balanserat sätt. Du kan naturligtvis tycka att detta inte är tillräckligt, men du kan inte påstå att det innebär ett stopp för allt byggande.

Du skriver vidare att styrelsen "upphöjer sig själv" vilket, utan närmare förklaring och för oss som lägger mycket tid på ideellt styrelsearbete, framstår som helt obegripligt.

Att det under senare år strömmat till nya medlemmar och att såväl nya som gamla medlemmar valt att ge den sittande styrelsen förnyat förtroende, kan ju från din utgångspunkt verka vara ett mirakel. För den som inte tror på mirakel finns ju den alternativa och kanske rimligare förklaringen att en majoritet av såväl gamla som nya medlemmar tycker att den sittande styrelsen gör ett hyggligt jobb.

Man kan förstås ha olika uppfattningar om värdet av att fritt få fotografera och publicera bilder på människor som inte givit sitt tillstånd till att bli exponerade i sociala medier. Själv tycker jag att det är viktigare att värna människors rätt till integritet, oavsett om det handlar om ett öppet politiskt möte eller bara en privat middag. Det kan också vara bra att ha i minnet att Moderaternas interna policy för hur medlemsregistret ska hanteras är mycket strikt, just för att ingen som inte själv väljer att vara offentlig med sitt medlemsskap ska behöva få detta publicerat.

När det gäller Lidingömoderaternas medlemsmöten på olika teman (seniorer, kollektivtrafik, sjukvård, integration, trygghet mm) har jag svårt att förstå vad du menar med att dessa skulle vara "smala och uppstyrda" för att passa någon särskild uppfattning. Att jag eller styrelsen någon gång uttrycker en åsikt i samband med att vi kallar till medlemsmöte betyder ju inte att det råder debattförbud. Vad får du det ifrån? Trots att du varit en av de medlemmar som uttryckligen efterfrågat fler medlemsmöten har jag under det gångna inte sett dig på särskilt många, om ens något, av årets nio möten.

Det är förstås ditt eget beslut att lämna Moderaterna och du har därvid ingen skyldighet att redovisa dina skäl. Om du trots detta väljer att försöka förklara varför, vore det sympatiskt om du inte uppfinner anledningar som inte finns.

MVH // Ulf

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google