Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Oppositionen inte nådig över Lidingös fyrklöver

måndag 12 november 2018 16:53

Igår blev det klart att Lidingö från kommande årsskifte styrs av en fyrklöver partier som har sammanlagt 29 mandat av 51 att luta sig mot. De fem partier som utgör oppositionen delar naturligtvis inte den glädje som M+LP+L+KD känner. Lidingösidan återger här deras kommentarer.

"Vi ville prata kvalitetsförbättringar med till exempel ny gymnasieskola, mindre barngrupper i förskolan och ökat stöd till ideella idrottsföreningar medan Moderaterna bara återkom till skattesänkning", säger Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård i en första kommentar till Lidingös regering.

"Vi hade gärna sett ett politiskt styre bestående av partierna i mitten dvs Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det blir därför intressant att följa hur den nya majoriteten kommer att klara av det interna samarbetet, då partierna i den tidigare koalitionen mer eller mindre har tävlat sinsemellan om att uppfattas som det parti som vill göra minst", säger Socialdemokraternas Daniel Larson.

"Att ha som övergripande ideologisk målsättning att sänka skatten med 75 miljoner när konjunkturen sviktar, skatteintäkterna minskar och kostnaderna ökar är förstås oansvarigt", säger Miljöpartiets gruppledare Patrik Sandström.

"Detta är tyvärr ingen överraskning. Det gick att få ihop en majoritet genom att övertala Liberalerna", konstaterar Jonas Lundgren, Vänsterpartiets gruppledare.

Den vänligaste kommentaren kommer från Iréne Borgenvik, Sverigedemokraternas gruppledare: "Det blir ju en rejäl majoritet och vi får hoppas att det blir bra för Lidingö och lidingöborna".

- o - o - o -

Lite längre kommentarer finns här:

Centerpartiet fortsätter som största oppositionsparti, skriver Patrik Buddgård i ett pressmeddelande. Att bli ett fjärde stödhjul till nuvarande majoritet var inte aktuellt för C. Vi gick till val på ett nytt lyssnande ledarskap som prioriterar de mjuka frågorna inom skola, omsorg och idrott. Men Moderaterna prioriterade skattesänkning över allt annat. Att exempelvis öka kostnaderna för de ideella idrottsföreningarna för att skapa utrymme för skattesänkningar är inte aktuellt för oss. Trots att de tappade fem mandat visade M ingen kompromissvilja, skriver partiet.

I förhandlingen var några av Centerns viktigaste frågor att effektivisera stadens administration för att frigöra resurser för skola, omsorg och idrott, att skapa fler gymnasieskolor genom i första hand samarbete med privat aktör, att minska barngruppernas storlek i förskolan, skapa fler idrottsytor i kommunen med 50 meters simhall, rusta upp Lidingövallen och utveckla Högsätra idrottscampus, behålla Mötesplats Centrum i sin helhet på seniorboendet Tor och utbilda personal för att i samverkan med polis minska droganvändningen hos unga på Lidingö.

- o - o - o -
Daniel Larson, Socialdemokraterna: Vi samlade 23 mandat, ett lika stort stöd som den tidigare majoriteten bestående av M, LP och KD har efter valförlusten och hade gärna sett ett politiskt styre bestående av partierna i mitten dvs Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Med 3 ytterligare mandat hade vi kunnat ta över och föra en bättre och mer framtidsinriktad politik för Lidingö.

Vi hoppas att Liberalerna får genomslag för de delar av deras politik som vi fram till nu har haft samsyn kring: att det behövs fler bostäder på Lidingö och då företrädesvis hyresrätter, att förslaget om att driva att lokalt tiggeriförbud ska införas på Lidingö kastas i papperskorgen, att en individuell prövning alltid ska göras istället för att som nu sker, att nyanlända med uppehållstillstånd sägs upp från sina bostadskontrakt efter 2-års etableringstid, att näringslivets ska ges bättre förutsättningar

Liberalerna har ju under mandatperioden ofta fram fört skarp kritik kring hur majoriteten styrt, inte minst kring den tydliga oviljan att verka för utveckling. Det blir därför intressant att följa hur den nya majoriteten kommer att klara av det interna samarbetet, då partierna i den tidigare koalitionen mer eller mindre har tävlat sinsemellan om att uppfattas som det partiet som vill göra minst. Att den nya majoritetens mest framträdande drivkraft sammantaget är en uttalad vilja att sänka skatten med närmare 75 miljoner, som överordnat mål, gör att det finns anledning att oroa sig för förutsättningarna att utveckla stadens verksamheter och tjänster.

- o - o - o -
Miljöpartiets Patrik Sandström säger: Jag hade hellre sett ett mittenstyre som tagit frågor som klimat, bostadsbrist, integration, psykisk ohälsa och en levande stad på allvar. Att ha som övergripande ideologisk målsättning att sänka skatten med 75 miljoner när konjunkturen sviktar, skatteintäkterna minskar och kostnaderna ökar, är förstås oansvarigt.

– Jag kan konstatera att en av vår tids ödesfrågor klimatet inte finns med som en punkt i majoritetens program. Tvåårsregeln för nyanländas boende bibehålls vilket är en fortsatt bromskloss för integrationen. Nya bostäder vänder sig inte till dem som har störst behov - unga, nyanlända och personer med mellan eller lägre inkomster. Den växande psykiska ohälsan bland unga och betygssegregationen i skolan nämns inte heller. Inte heller blir det ett badhus med en 50 meters simbassäng.

– Jag är försiktigt optimistiskt angående en förstudie kring Lidingöbanans dragning till centrum, utbyggnad av laddstruktur för elbilar, skogsskötseln och ökad personaltäthet i förskolan, men tror det när jag ser det.

- o - o - o -
Iréne Borgenvik, Sverigedemokraterna: Det blir ju en rejäl majoritet och vi får hoppas att det blir bra för Lidingö och lidingöborna. Vi Sverigedemokrater kommer att fortsätta arbeta för ett säkert samhälle, där alla kan känna sig trygga utan våld och förföljelse, där äldre ska få den respekt och trygghet de förtjänar, att drogerna på ön försvinner och att Lidingö får behålla småstadskänslan och inte byggs sönder. Att promenadstråk i naturen förblir cykelfria och att man alltid lyssnar in samtliga ordentligt, innan en familjeåterförening, för att inte utsätta någon för våld. Vi hoppas också att vi kan ha ett gott samarbete i demokratins anda.

- o - o - o -

Detta är tyvärr ingen överraskning, säger Vänsterpartiets Jonas Lundgren. Det gick att få ihop en majoritet genom att övertala Liberalerna. Jag hoppas att inte Liberalerna behöver kompromissa med de grundläggande värderingar de delar med de övriga partierna i oppositionen. Jag konstaterar att Vänsterpartiet fortsätter vara Lidingös tydligaste oppositionsparti.

Dela Oppositionen inte nådig över Lidingös fyrklöver

Kommentarer

Johan Persson 2018-11-12 17:22

Ser bra ut med en trist reservation för att Liberalerna senare den här veckan ser ut att byta block till vänstern på riksplanet.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google