Väder Lidingö

Lidingö fredag 3 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Översiktsplanen: Reducerad befolkningsprognos

fredag 11 maj 2012 00:55

Paul Lindquist, till höger, på väg att besvara en av de många frågorna som kom från publiken. Kent Ivarsson i mitten väntar på sin tur att få svar. Jan Sjöberg, Lidingösidan, till vänster. Foto: Bo Vading, piqs.se

Paul Lindquist, till höger, på väg att besvara en av de många frågorna som kom från publiken. Kent Ivarsson i mitten väntar på sin tur att få svar. Jan Sjöberg, Lidingösidan, till vänster. Foto: Bo Vading, piqs.se

Under Lidingösidans öppna samtal med politikerna Paul Lindquist, M, och Kent Ivarsson, C, på Lidingö bibliotek i onsdags fick publiken veta att befolkningsprognosen för den kommande översiktsplanen numera bygger på att ökningen blir 8 000 till 11 000 nya invånare till år 2030, inte med 11 000 till 15 000 som det gällande planförslaget säger. Det reviderade planförslaget blir snart offentligt i sin helhet.

Det var kommunalrådet Paul Lindquist som avslöjade de nya lägre siffrorna under diskussionen om utbyggnaden av Centrum/Torsviksområdet, en nyhet som inte ens oppositionsrådet Kent Ivarsson kände till.
– Det är väldigt bra om det blir så, sa Kent Ivarsson.

En annan förändring av det kommande förslaget till översiktsplan, som ska antas av Lidingös kommunfullmäktige den 18 juni, är att formuleringen “Staden ska verka för att Lidingöbanan får en mer central sträckning med nya stationer vid Torsviks torg och Lidingö centrum” mjukas upp och att staden nu istället ska utreda Lidingöbanans framtida dragning.

Det två timmar långa mötet hölls i bibliotekets hörsal och de 60-tal personer som kommit fick först höra undertecknad ställa frågor till de två politikerna om 14 av de 16 utvecklingsområden som översiktsplanen omfattar. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några riktigt stora skiljaktigheter mellan partierna vad gäller just dessa områden.

De bägge politikerna hade också, efter en stunds huvudräknande, ungefär samma uppfattning om antalet personer som “övriga Lidingö”, alltså inte Centrum/Torsvik, kommer att öka med fram till 2030. Den siffran ligger på omkring 5 000 personer inklusive dem som kommer att bo i Dalénumområdet.

De kvarvarande områdena “Centrum/Torsvik” och “Lidingöbanans sträckning” togs upp som en gemensam punkt, men samtalet, och publikens frågor, handlade nästan enbart om Centrum/Torsvik.

Paul Lindquist: Vi i majoriteten har inte strävat efter att ha ett visst antal nya invånare, vi har strävat efter att bygga ett gott samhälle. Befolkningstalet blir ett resultat av det. Hur många bostäder det slutligen blir är egentligen ointressant. Vad jag vill diskutera är hur vi bygger en trygg stadsdel. Vilka kvaliteter vill vi ha? Vill vi få bort trafiken? Vill vi läka det sår som Torsviksdiket utgör? Vill vi ha en bra trafik med Lidingöbanan? Vill vi ha ett centrum som står sig också efter tio-femton år? Det är det som är det intressanta, inte en sifferexercis.

Kent Ivarsson: Om vi får den högsta befolkningsökningen som är nämnd i planen, alltså 15 000 invånare, så är det en 35-procentig ökning fram till år 2030. Många av remissvaren säger att detta är för mycket, det är alldeles för stark exploatering. Gör om, det här är ofärdigt. Den ekonomiska planen för översiktsplanen är bristfällig. Vi har föreslagit 1500 lägenheter i Centrum/Torsvik medan majoriteten sagt 3000 lägenheter, bl.a. i sina svar till SL. På vems mandat driver ni frågan om att Lidingö ska ha 15 000 nya invånare?

På det svarade Paul Lindquist med motfrågan – på vems mandat driver Kent Ivarsson kravet att man ska ha 1500 lägenheter. Någonstans har man som förtroendevald politiker en idé som man försöker få stöd för. Vi vill förankra vårt förslag genom en folkomröstning. Tycker inte väljarna att det är ett bra förslag ska vi inte genomföra det. Det är inte så att Kent Ivarsson ska betämma vad lidingöborna ska tycka, det ska de själva få göra, sa Paul Lindquist.

Kent Ivarsson frågade om majoriteten nu ändrat sig från de tidigare nämnda 3000 lägenheterna till en lägre summa.

Paul Lindquists svar blev att majoriteten inte alls ändrat sig eftersom man aldrig sagt någon summa. Det enda parti som haft en precis summa är Centerpartiet som sagt 1500 lägenheter. Majoriteten har istället sagt vad man vill göra, t.ex. överdäckning, utbyggnad av kommersiella lokaler i centrum, omdragning av Lidingöbanan genom centrum. För detta behövs finansiering, just nu beräknad till cirka 2 miljarder. Dessa pengar kan man få in genom att sälja byggrätter, för att skattefinansiera detta vill nog ingen göra.

– Ni har ju skrivit till SL att ni ska bygga 3000 lägenheter. Vad ska vi nå med överdäckningen, minska bullret, avgaserna eller något annat? Det måste utredas först, vi måste börja i rätt ände. Hur många byggrätter behövs för att finansiera en överdäckning eller en bergtunnel mellan Torsvik och stadshusrondellen på Södra Kungsvägen? Hur många byggrätter behövs för att finansiera Lidingöbanans dragning genom centrum, för att bygga en ny bro? Kostnaden för Torsvik/Centrum är nu f.ö. 2,5 miljarder enligt senaste uppgifter, sa Kent Ivarsson.

– Vi har arbetat på rätt sätt hela tiden, vi har utgått från vad som ska göras, och nu pågår en uträkning av hur mycket kapital som krävs, och därmed hur många byggrätter som behöver säljas, för att klara finansieringen. Kent har däremot bestämt sig redan från början att det ska vara 1500 lägenheter, sa Paul Lindquist.

Under de två timmarna ställdes många frågor som inte är redovisade här. Ännu fler frågor hann inte ens ställas. Två timmar låter långt, men tiden rinner iväg fruktansvärt fort, speciellt mot slutet. Även om jag är part i målet tycker jag att det som helhet blev en intressant afton med engagerade politiker och en engagerad publik.

Jan Sjöberg

Ett 60-tal personer kom för att lyssna på de båda politikernas diskussion om översiktsplaneförslaget. Foto: Bo Vading, piqs.se

Ett 60-tal personer kom för att lyssna på de båda politikernas diskussion om översiktsplaneförslaget. Foto: Bo Vading, piqs.se

Kent Ivarsson, i mitten, och Paul Lindquist till höger. Jan Sjöberg, som ledde samtalet, tittar fram. Foto: Bo Vading, piqs.se

Kent Ivarsson, i mitten, och Paul Lindquist till höger. Jan Sjöberg, som ledde samtalet, tittar fram. Foto: Bo Vading, piqs.se

Dela Översiktsplanen: Reducerad befolkningsprognos

Kommentarer

Niklas 2012-05-17 11:54

Synd att Lidingös politiker inte anser att Lidingö ska ta sitt regionala ansvar. Solna har under de senaste åren växt tre gånger så snabbt som Lidingö. Senaste kvartalet MINSKADE Lidingös befolkning medan den i Storstockholm ökade rekordartat. Om politikerna är ovilliga till att ta sitt ansvar finns det goda skäl för SL att ompröva dubbelspår på Lidingöbanan samt att koppla samman den med spårväg city. Om den reviderade planen går igenom är det ändå inte så många som skulle kunna dra nytta av uppgraderingen.

paul matell 2012-05-11 11:14

Lidingösidans rubrik är en viktig nyhet för alla folkvalda på ön. Det har fram tills nu funnits (för) stora skillnader i tillväxtambitioner som ska aktualiseras i ÖP.
En majoritet av dem som besökte evenemanget var enligt handuppräckning inte åhörare på fullmäktigemöten. Skickligt av Lidingösidan att äntligen få ett konkret svar av majoriteten. Bra att även publiken fick chans att ställa klargörande frågor. Kort sagt – fullsatt, folkligt och finurligt – heder åt Jan!

Ella F 2012-05-11 09:32

Så bra med politiska diskussioner i samtalsform. En eloge till Lidingösidan för initiativet.

Monica Krantz 2012-05-11 09:30

Bravo Kent! Centern jobbar för Lidingöborna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google