Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Paul Lindquist (M): Jag är bedrövad. Något måste göras

onsdag 15 februari 2012 00:01

Paul Lindquist. Arkivbild.

Paul Lindquist. Arkivbild.

Kommunalrådet Paul Lindquist (M) skriver på sin blogg “Lidingö- Sverige – Världen” om ett anonymt brev han fått från en elev som går sista året på gymnasiet. Eleven frågar varför studenterna inte får åka på lastbilsflak till centrala Stockholm. Men det är inte själva frågan som upprör Lindquist utan bristen på kunskaperna i svenska.

“Hur ska en gymnasielev med så bristfälliga kunskaper i svenska ens kunna söka ett arbete, än mindre klara av en högskoleutbildning?”, skriver Lindquist. Läs hela inlägget här.

Uppdaterad: Paul Lindquist har nu valt att ta bort inlägget från sin blogg. Förklaringen finns att läsa om man klickar på länken ovan.

Dela Paul Lindquist (M): Jag är bedrövad. Något måste göras

Kommentarer

Helena 2012-02-26 15:38

Nu tycker jag att Karin just “spårade ur” debatten. Men när ämnet ändå kom på tal: Undrar just om hamburgare, pommes frites och läsk till lunch kommer att främja främja elevernas hälsa och kunskapsnivå? Beror väl i och för sig på vilken skolmat den borgerliga majoriteten serverar våra unga i dag. Kanske är den ännu sämre i näringshänseende? Nästa steg kanske blir lunchkuponger till Mac Donalds el. liknande i stället för skolmatsal?

Karin 2012-02-26 11:11

Det ska smaka så gott så att snart kunna sätta tänderna i en saftig hamburgare som omväxling till allt annant omtugg.

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet 2012-02-26 03:22

Lidingömoderaternas kommunalråd Paul Lindquist har ännu en gång visat prov på dåligt omdöme genom att hoppa på en enskild medborgare via sin politiska blogg.

Lindquists egen borgerliga allians har sedan 2002 haft ansvaret för skolpolitiken i Sverige. Major Björklund, som är en av de mest uppkäftiga skolpolitikerna i landet, och dessutom utbildningsminister, har uppenbarligen misslyckats med sin politik, om man får tro Paul Lindquist.

Istället för att hoppa på en enskild gymnasieelev borde Lindquist kritisera den egna riksdagsalliansen! Vad ska unga människor tro om politik när det blir hånade av högt uppsatta kommunalmän? Skärpning Paul Lindquist. Det duger inte att göra bort sig gång efter annan för att sedan tro att en ursäkt ska sudda ut all kritik. Vi måste ha rätt att kräva mer av våra högsta politiska företrädare!

Niklas 2012-02-24 13:19

Resultatet av skolgång på Lidingö :-)
Det understryker väl bara problemet.

Liselotte 2012-02-23 23:52

@ Niklas: Vad är “utveklingssamtal”?

Niklas 2012-02-23 10:53

Är inte det festligaste med hela den här historien att Paul själv stavar fel. Redan i rubriken läser vi ”Ska inte gymnasielever kunna skriva ordentligt?” Inte helt rättstavat. Om något inlägg borde ha genomgått särskild kvalitetkontroll så är det väl just det här där han framför synpunkter på andras kunskaper.

Det påminner om ett utveklingssamtal jag hade med vår tioårige son i en av kommunens skolor. Läraren framförde han var jätteduktigt, men att han ibland kunde slarva. Sonen som satt med samma omdöme i skrift framför sig undrade varför fröken skrivit salvra.

Kanske måste Pauls fråga vändas? Hur ska våra barn lyckas om inte kommunen satsar tillräckligt på språk och utbildning?

Jocke@ 2012-02-20 16:27

“Herr moderator gör någonting åt den URSPÅRADE “debatten”! HAT FÖR HATETS EGEN SKULL hör inte hemma här i alla fall inte om jag ska läsa inlägg i fortsättningen. Efterlyser SERIÖSA KOMMENTARER på Lidingösidan.”

Jag följer många debatter i många forum runt om i världen. Jag anser definitivt att ett debattinlägg skall kunna publiceras utan en moderator. Likväl skall ett stötande och oseriöst inlägg plockas bort i väntan på förtydligande eller förändring. Så fungerar nästan alla webbdebatter – precis som Karin säger.

Vad jag inte förstår är hur Karin kan referera till debatten, kring Paul Lindquists skrift på hans blogg, som:

a. Utspårad
b. Innehållande “hat för hatets egen skull”.
c. Oseriösa kommentarer

Jag har läst alla inlägg ett antal gånger och inte en enda gång sker ett direkt övertramp enligt min mening. Och referensen “hat för hatets egen skull” förstår jag inte alls. Var skulle detta förekomma? Gentemot vem? Paul Lindquist? Ser fram emot ett förtydligande.

Jag tycker precis tvärtemot – det här var en bra och korrekt debatt – som inte spårade ur!

Karin 2012-02-20 16:02

Jag har aldrig arbetat kommunalt så jag vet inte vad Jocke i debatten syftar på i sin kommentar. “Detta är ju i sig en debatt värd att föras dvs låter sig en webbsida styras av att personer på kommunen tycker att debatten känns obehaglig för ett fel de begått. Om svaret är ja, så är det mycket allvarligt!” Däremot har jag tidigare arbetat med webbpublicering så jag vet att regler finns.

Som läsare reagerade jag över något i debatten där jag ifrågasatte om gränsen hade överskridits och bad moderatorn ingripa.

“This comment has been referred for further consideration. Explain.” Så står det ibland i webbsammanhang, t ex här och var på BBC:s hemsida när, bland kanske flera hundra kommentarer till någon artikel, en och annan kommentar inte publiceras – just då. Kommentatorn ifråga ombedes att inkomma med en förklaring. Då ser man förstås inte som läsare vad problemet har varit. Något har varit oklart och/eller kanske verkat anstötligt på ett eller annat sätt.

Men är det censur?! Har inte kommentatorn sig själv att skylla om han/hon inte följt de regler som finns (för regler finns vid webbpublicering även på en liten lokal tidning som Lidingösidan.) Att var och en iakttog självcensur vore nog det allra bästa inte minst för Jan Sjöberg som annars lär bli ännu mer överhopad av arbete; förutom att vara redaktör är han även moderator och ansvarig utgivare.

Tilläggas kan att även tidigare har Lidingösidan växlat till och från modererade kommentarer och tillbaka igen. Men var det censur? I alla fall blev det inte halv storm den gången.

Lennart 2012-02-20 14:14

Jan,

tack för att du publicerade mitt tidigare inlägg.

Jag håller helt med dig att den här debatten är avslutad. Människor har fått säga sitt och paul Lindquist har på ett bra sätt kommenterat och bett om ursäkt för hur han valde att framföra sin ursäkt.

Det jag reagerade på var att det kändes som om signaturen “Karin” fick hela debatten avslutad och dessutom fick en censur/för-moderering införd. Av tidigare inlägg från “Karin” framgår det ju tydligt att hon har en koppling till Paul L/kommunen, därför blev denna koppling än mer olycklig. Speciellt med tanke på att i stort sett alla inlägg varit mycket sakliga och välformulerade.

Så länge inte politikerna styr över eller bestämmer vad som skall publiceras på Lidingösidan samt att den fria debatten uppmuntras och tillåts så känner jag mig tillfreds.

Tack,

Lennart

Jan Sjöberg 2012-02-20 13:40

OK. Jag trodde i min enfald att diskussionen i denna fråga hade uppnått sitt krön för länge sedan och tyckte därför att det kanske var dags att avsluta, i samband med att jag lyfte ut ett inlägg. Men av de kommentarer som kommit under dagen, och som jag nu lagt ut, förstår man att jag hade fel.

Naturligtvis har jag ingen önskan att stoppa debatten. Av “Jonas” inlägg förstår jag att riktigt har trampat i klaveret eller det blå skåpet. Det är “censur och åsiktsförtryck” att stoppa en debatt. Vad man kan säga är att ordens valörer skiftar. Själv skulle jag aldrig använda de orden i detta sammanhang. Debatter avslutas dagligen på nätet utan större protester eller rop om åsiksförtryck.

Till “Jockes” inlägg “Modererade inslag. Vad är detta? Skall det likställas med censurerade? Skall det göras en språklig kontroll innan som Paul Lindquist föreslog?” vill jag bara säga att med modererade inlägg menas att de inte direkt hamnar på webben utan att de läggs ut när den som har hand om sidan (moderatorn) läst dem. Mycket vanligt i webbsammanhang när kommentarer är möjliga att göra. På så sätt behöver inte jag sitta vid datorn hela tiden för att eventuellt ta bort något som passerar gränsen.

Jag håller med Jonas, Jocke och Lennart att debatten varit bra. Så, låt oss vara glada och hoppas på en solig tid framöver.

Jan Sjöberg

Lennart 2012-02-20 13:09

“Herr moderator gör någonting åt den urspårade “debatten”! Hat för hatets egen skull hör inte hemma här i alla fall inte om jag ska läsa inlägg i fortsättningen. Efterlyser seriösa kommentarer på Lidingösidan.” Karin

Jag har verkligen tyckt att debatten på Lidingösidan varit otroligt bra den senaste månaden. Den har varit saklig och välartikulerad. Och viktiga ämnen har belysts. Men nu har den tystnat. Varför? Jo därför att någon inte tål att deras värv och agerande granskas och debatteras. Det känns igen i den arabiska våren. Egypten, Libyen och nu Syrien. Maktahavare tål inte att bli kritiserade. Tål inte att granskas. Vill få tyst på kritiken. Vill stoppa debatten. Ett demokratiskt samhälle mår bra av en levande debatt. Mår bra av att politiker och beslutsfattare granskas och kritiseras. Mår bra av att gräsrotsröster kan göra sig hörda. Här har Lidingösidan spelat en viktig roll – låt inte den rollen och den rösten kvävas av några röster som finner sanningen obehaglig. Om det blir så – kommer många fler läsare än Karin att fly sidan.

“Kan hålla med Karin och har därför tagit bort kommentaren från “M”.
Debatten om denna artikel är nu avslutad och
från nu återgår Lidingösidan till modererade kommentarer.”
Jan Sjöberg

Jocke@ 2012-02-20 12:19

Jag levde i villfarelsen att i ett demokratiskt samhälle så är debatten avslutad när det inte finns något mer att säga – inte när en redaktör godtyckligt anser detta, eller?

“Modererade inslag”? Vad är detta? Skall det likställas med censurerade? Skall det göras en språklig kontroll innan – som Paul Lindquist föreslog? Låt debatten vara fri och tag istället i efterhand bort eventuella stötande kommentarer. Debatten kring Paul Lindquists uttalande var både bra och saklig – kanske bland det bästa som förekommit här på Lidingösidan. Mer sådan här debatt hade varit bra för utvecklingen av Lidingö!

Jag hoppas att du anser att mitt inlägg är sakligt och icke stötande och därför publiceras. Detta är ju i sig en debatt värd att föras dvs låter sig en webbsida styras av att personer på kommunen tycker att debatten känns obehaglig för ett fel de begått. Om svaret är ja, så är det mycket allvarligt!

Jonas 2012-02-20 09:29

Överlag måste jag säga att det varit en mycket bra debatt kring en mycket viktig principfråga. I stort sett alla inlägg håller sig helt inom ramarna för “god debatt”.

Vilket hat som det refereras till (Karin) förstår jag faktiskt inte. Kanske har något inlägg tagits bort som jag inte sett. Men samtliga kommentarer som nu ligger ute är mycket sakliga och välskrivna:-)!

Att avsluta en debatt känns märkligt och kan nog närmast liknas vit censur eller åsiktsförtryck. Om det finns ett behov för läsarna att kommentera något som ursprungligen var en artikel på sidan och som tydligen berörde och irriterade – då måste dialog tillåtas.

Jan Sjöberg 2012-02-19 10:44

Kan hålla med Karin och har därför tagit bort kommentaren från “M”.
Debatten om denna artikel är nu avslutad och
från nu återgår Lidingösidan till modererade kommentarer.
Jan Sjöberg

Karin 2012-02-19 07:16

Herr moderator gör någonting åt den urspårade “debatten”! Hat för hatets egen skull hör inte hemma här i alla fall inte om jag ska läsa inlägg i fortsättningen. Efterlyser seriösa kommentarer på Lidingösidan.

Peder 2012-02-16 22:32

Paul, vad du pratar om är inte kravet för betyget godkänt, utan för betyget E i den nya betygsskalan. Vad som gällde för G enligt de gamla reglerna hittar du på http://tinyurl.com/gamla-betygskrav.
De nya reglerna som du citerar, innehåller även de avsevärt mycket mer än den lösryckta mening du presenterar, och finns på http://tinyurl.com/nya-betygskrav för den som vill läsa.

Varför kraven för godkänt ska vara högre övergår mitt förstånd. Som kraven är formulerade, i både de gamla och de nya reglerna, ger de en mycket god grund för att klara sig i samhället.

Paul, en god vana är att ge källhänvisning, eller om du skriver på en blogg länka till den text man citerar.
Om det skulle visa sig att den inte till fullo stöder det man vill säga, kanske man ska fundera.

Jonas 2012-02-16 21:42

Personligen är jag mer bekymrad över matematik-kunskaperna som lärs ut i skolan. Jag har hört talas om en politiker, t.o.m med en ledande position i sin kommun, som lyckats räkna ut att det var ekonomiskt lönsamt att bygga en tunnel för ~500 Mkr till en återvändsgränd.

Calle 2012-02-16 11:01

Jag hoppas att lidingöskolorna tar upp den här händelsen som en intressant fallstudie. Det finns mycket att lära – både positivt och negativt.

Den skulle beröra många viktiga områden som; politik, svenska, demokrati, mänskliga rättigheter och retorik för att bara nämna några.

Helena 2012-02-16 10:58

Apropå diskussionen här så länkar jag till moderaternas vallåt i valrörelsen 2010. Känns relevant ur flera aspekter ;)

http://www.moderat.se/web/10330111-d27f-4979-9d23-884faa198e63.aspx

Helena 2012-02-16 09:23

Sophia, jag blir bedrövad när du som jobbar som högstadielärare inte förstår det olämpliga i att kommunalrådet exemplifierar något dåligt genom att publicera en enskild gymnasieelevs brev till honom och krydda det hela med en negativ prognos om denna specifika elevs framtidsutsikter. Själv har jag arbetat som universitetslärare, dvs med mer vuxna studenter än gymnasielever. En grundläggande regel är att aldrig, t ex vid tentamensgenomgångar, direktcitera en enskild elevs svar som ett exempel på ett dåligt svar. Oavsett att man inte lämnar ut namnet på författaren så skulle ett sådant förfarande naturligtvis upplevas som kränkande för den person som har skrivit detta svar. Att göra på ett sådant sätt gränsar till pennalism. Har man inte förståelse för dessa mekanismer bör man inte ha ett arbete som innebär en maktposition i relation till andra människor, i synnerhet inte till unga.

Jossan 2012-02-16 07:50

Jag blir verkligen bedrövad när jag läser de inlägg som hävdar att Paul Lindquist inte agerat felaktigt i det här fallet. Genom att ta upp det här brevet utan att kommentera eller svara på den faktiska frågan utan istället attackera formen blev det fel och i viss mån kränkande – samtidigt som det sände en signal till elever/ungdomar att om ni på väg in i vuxenlivet tar kontakt med våra politiker så riskerar ni att bli uthängda.

Paul hade en god tanke kring våra ungdomars utbildning och kunskaper i det svenska språket – men han valde fel sätt att lyfta fram frågan på och många tyckte så. Ett flertal upplevde det också som kränkande. Det måste man respektera! Vilket faktiskt Paul gjorde. Men tyvärr finns det tydligen några andra som även de har svårt att respektera detta – som t ex läraren som inte förstår vad frågan rör sig om. Den här debatten handlar inte om svenskakunskaper utan hur en av maktens representanter använder sig av ett insänt brev för att göra en politisk poäng på bekostnad av en elev (förvisso anonym) och en demokratiskt ställd fråga. Frågan om elevers kunskap i svenska kunde Paul lyft fram på ett annat sätt. Den är alltid relevant i ett samhälle alltmer beroende av kunskap.

Jakob 2012-02-16 02:40

Hur kan någon hävda att denna handling inte är kränkande och ett personligt påhopp bara för att den som skrev frågan är anonym? Ni verkar inte förstå hur internet fungerar. Bara för att en person väljer att inte skriva sitt namn under sitt mail betyder det inte att denne skiljer sig från dig eller mig. Om det var jag som skrev detta meddelande skulle jag skratta mig lycklig att jag valde att vara anonym eftersom alla annars skulle veta att det var mig som Paul så extremt ohövligt och oproffsigt valde att attackera. En person skildrar inte en hel generation. Och den här personen förtjänar inte heller att bli påhoppad på grund av sitt språk, hur bristfälligt det än må vara. I en demokrati ska en politisk debatt vara öppen för alla, detta är tydligen inte en åsikt som Paul Lindquist delar.

Johan 2012-02-15 22:39

Helt rätt!
Stå för det du har sagt Paul!
Du har inte kränkt någon, du har sagt vad DU tycker. Alla har rätt och tycka precis så som man vill!

Sophia 2012-02-15 22:21

Jag har svårt att se vad Paul Lindquist har gjort för fel här. Hur kan man “kränka” någon som inte ens uppger sitt namn? En kränkning kräver väl att man vänder sig till en identifierbar mottagare? Och hur kan så många uppfatta brevet som hövligt när det inte är undertecknat? Sedan när tillhör det god ton att skriva kritiska brev utan att ens tala om vem man är? Dessutom är ju det Paul skriver alldeles sant. Det är lite skrämmande att man kan ta studenten utan att ens ha fått lära sig vare sig grundläggande normer för det svenska skriftspråket eller hur man normalt uttrycker sig i brev.

Jag jobbar som högstadielärare sedan rätt många år och de allra flesta av mina elever (minst tre år yngre än någon som tar studenten i vår) är betydligt bättre på att uttrycka sig i skrift än vad den här gymnasieeleven är. Det är sant att minimikraven för ett godkänt betyg i ämnet svenska är väldigt lågt ställda, men våra elever på Lidingö har oftast betydligt högre ambitioner än så. Långt mer än hälften av våra elever når VG/MVG och även bland dem som får G ligger de flesta i det övre spannet för det betyget. Och det gäller inte bara elever med goda förutsättningar. Många elever med dyslexi når VG i svenska och en elev som har VG/MVG i svenska som andraspråk uttrycker sig vanligen bättre än vad vi såg i det här mailet.

Vad jag ändå reagerade mest på i kommentarerna här var de vuxna som tycktes betrakta skribenten som ett litet värnlöst barn. Någon sa att om det rört hennes son eller dotter hade hon genast begett sig till stadshuset för att tala Paul Lindquist tillrätta. Vi pratar alltså om en sistaårselev på gymnasiet här. En 18- eller 19-åring. Borde inte en myndig person kunna ta sina egna eventuella konflikter? Man hör ju ibland talas om föräldrar som kontaktar arbetsgivare för att löneförhandla åt sina vuxna barn eller som skäller ut universitetslärare för att den 25-årige sonen eller dottern tycker sig ha fått för lågt betyg på en uppgift. Det här är tydligen ytterligare ett exempel på samma sak. När ska en del föräldrar tillåta sina barn att bli vuxna? När barnen fyller 30? 50?

Jag är glad att de flesta av mina elever har föräldrar som låter sina barn växa upp, som ger dem ökat ansvar utifrån ålder och mognad. Det är det som får dem att växa!

Linda 2012-02-15 16:32

Tack Paul! Det var rakryggat gjort! När det gäller den mer generella utbildningsfrågan håller jag helt med dig!

Linda

Paul Lindquist 2012-02-15 16:18

Låt mig först säga att det absolut inte är min avsikt att kränka någon enskild elev. Således är inlägget helt anonymiserat (och även om eleven hade undertecknat det hade jag självfallet inte publicerat namnet).

Syftet är nämligen inte att hänga ut en elev utan att genom ett exempel visa på bristerna i vårt utbildningssystem. Detta är dessvärre inte enda gången jag har fått brev eller mail från unga vuxna som uppvisar dåliga kunskaper i svenska språket och då tycker jag att det är mitt ansvar att reagera (och i den mån jag kan agera).

För att få ett godkänt betyg i svenska i nian krävs inte mer än följande: “Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.” Man måste alltså inte skriva i enlighet med språkliga normer, utan bara med en “i huvudsak fungerande anpassning” till dem. Med andra ord räcker det om en läsare begriper vad det står. Och då anses ändå kraven ha skärpts något sedan det gamla betygssystemet.

Jag tycker att det är alldeles för lågt ställda krav, men det är inte jag som är utbildningsminister.

Sen har jag självfallet besvarat elevens mail och förklarat varför regelverket kring studentflaken ser ut som det gör. Såväl elevens mail som mitt svar är diarieförda.

Karin 2012-02-15 15:56

Jag vänder mig nu till Gymnasisten och dina kamrater:

Det har skrivits en hel del kommentarer på den här sidan och kanske ett och annat inlägg som jag själv har skrivit t.ex. kan ha uppfattats negativt men så var aldrig meningen från min sida.

Mina kommentarer ska ses mot bakgrund av att jag själv har barnbarn som en dag ska ut i vuxenvärlden: antagligen via någon vidareutbildning och tankarna på detta – jag själv kanske inte ens finns här då – de uppfyller mig. När jag ser hans läxböcker så häpnar jag och tänker “Får de lära sig sådana här avancerade saker idag i skolan! Det var annat det än när jag själv gick i skolan!” Andra gånger är det något som han missat, kanske något självklart som att bara läsa igenom läsanvisningen till läxan. Då förklarar jag och ber honom försöka att vara noga.

Ett enda brev är givetvis ingen måttstock på vad du dina klasskompisar kan och inte kan. Jag tror inte heller att kommunalrådet ska uppfattas som en “elaking” som velat såga dig eller någon annan helt och hållet även om han tog till lite överord. Klart att du kommer att få ett jobb, det tror jag bestämt. Och i en nisch som passar dig som handen i handsken. Alla är bra på vissa saker och lite obekväma när det gäller annat. Det gäller därför att hitta sin nisch här i tillvaron.

Vilken din nisch är vet jag ju inte, kanske är det datorer. Eller matte, något som jag fasade för under mina skolår, eller musik. Har du inte hittat din nisch ännu så kommer du, det gäller bara att ha ögon och öron öppna.

En gissning från min sida är att kommunalrådet mer har oroat sig för skolundervisningen generellt än “ondgjort sig” som någon antydde i en kommentar över just dina skrivkunskaper. Ett kommunalråd vill nog se saker i ett vidare perspektiv och missar då lätt individen.

Jag vill önska dig och kamraterna lycka till och hoppas att ni får ett trevligt studentfirande.

Daniel F 2012-02-15 15:19

Hur tänkte Paul? Som tidigare nämnt, en gymnasieelev engagerar sig i en fråga som berör denne och blir nedskjuten på detta vis. Det kan inte komma något gott ur detta. Förbättra skolan kan man göra på så många andra sätt än att trycka ner en person.

Lotta 2012-02-15 14:38

Har aldrig förr varit inne på den här sidan, men fick tips av min väninna som hade följt inläggen kring lidingös kommunalråds angrepp på en brevkrivande gymnasieelev.

Jag kan bara instämma med de upprörda kommentarer som lämnats. Hade det varit min son eller dotter som attackerats på detta sätt hade jag varit på besök i stadshuset direkt när de öppnade i morse och krävt en ursäkt. Med bara en lite gnutta empati hade man kunnat sätta sig in i elevens situation och istället bara svara med vändande mejl eller hänvisning till polisen om det nu är de som bär ansvaret.

Hade jag varit elev hade jag fr om nu dragit mig för att kontakta våra politiker.

Ps. tack för vad som verkar vara en bra sida med mycket information och spännande debatter.

Gunilla 2012-02-15 14:18

Jag har nu läst Paul Lindquists blogginlägg ett flertal gånger och känner mig mycket upprörd.

Jag har själv en dotter som går i andra ring på gymnasiet och de har redan börjat prata om studenten, studentfest och flak. Att ta studenten är en glädjens tid i livet och att få fira detta är något stort – en av livets milstolpar.

Att åka flak är något jag själv varken förstår eller gillar. Men när jag tog studenten gjorde vi saker som mina föräldrar varken förstod eller gillade – så jag dömer inte.

Ungdomarna ser fram emot detta, sparar pengar för att kunna hyra en lastbil och ägnar tid och förberedelser för att det skall kunna bli verklighet. Oftast måste man vara ute ett år i förväg med beställningar.

Om då förutsättningarna ändras så är det väl inte så konstigt att man ställer frågan till “dem som bestämmer på ön” – politikerna och ytterst kommunstyrelsens ordförande om varför förändringarna ändrats?

Att då bli bemött på det sätt som brevskrivaren blev – trots att hans mejl var mycket hövligt – om än med några språkliga brister, är för mig under all kritik.

Det förvånar mig att kommunalrådet ännu inte svarat – han som annars är så snabb med att blogga och tycka till. Det här sprider sig snabbt till att bli dagens “snackis” på ön. Hörde av min dotter att eleverna på skolan diskuterat det och var upprörda över hur det hanterats. Jag förstår dem!

Pelikanen 2012-02-15 14:08

Jag håller med om att förmågan att skriva svenska tyvärr är lite darrig bland många ungdomar. Att skriva bra svenska har man nytta av i hela livet.
Och om jag fattat det rätt så är det kommunen som är huvudman för skolorna.
Så det vore väl lämpligt att P L tar ett samtal med Lidingös skolchef(er).
Kanske behöver läroplanerna också förbättras och då kanske det är Jan Björklund som skall ta tag i det.
När det gäller reglerna för studentflak torde det väl vara polisen som känner till vilka regler som finns och varför de är som de är.
Uthyrarna av studentflaken bör också tala om, i förväg, vilka regler som gäller. Annars är deras marknadsföring bedräglig.
Sjung om studentens lyckliga dag!
P. S. 1913 fyller Hersby Gymnasium 100 år.

linda 2012-02-15 14:01

Fortfarande gäller att Paul Lindquist lagt ut mejlet till allmän beskådan och därmed bekräftat att han mottagit det. Om han valt att hantera det som ett anonymt mejl och inte kommentera det hade ju frågan inte uppstått.

Dessutom är det så att mejl har en avsändaradress, dvs det går att svara mejlskrivaren med vändande mejl därmed är avsändaren kontaktbar och inte anonym.

Men detta är egentligen inte själva frågan. Frågan är kring kommunalrådets agerande och den attityd han uppvisar.

Peder 2012-02-15 13:58

Karin, det anonyma mailet är givetvis diariefört i enlighet med gällande lagstiftning. Ett mail till komunstyrelses ordförande är en offentlig handling.

Och jag ser blogginlägget inte som ett utfall mot eleven, utan att Paul ser tillbaka på sin egen politiska gärning. Han avslutar blogginlägget med

“Jag blir bedrövad och undrar vad eleverna egentligen får lära sig […]Något måste göras.”

medveten om att han själv, som kommunstyrelsens ordförande sedan 2003, varit ytterst ansvarig för i större delen av elevens skolgång.

Ylva S 2012-02-15 13:54

Från och med igår vet alla vi lidingöbor att det vi skriver och skickar in till kommunen språkgranskas innan vår sakfråga behandlas – om den ens behandlas.

“ Som tur är hade jag MVG i svenska”

Karin 2012-02-15 13:53

Helena & co: Fortfarande gäller att brev och dit räknas även email ska undertecknas. “Mvh” är ingen underskrift.

johannes 2012-02-15 13:47

Karin – om nu kommunalrådet väljer att offentliggöra mejlet, ondgöra sig över svenskan det är skrivet med samt uttala sig om elevens avsaknad av möjlighet att få ett arbete eller högskoleutbildning så är det minsta man kan begära att han kommenterar sakfrågan eller hänvisar till någon som kan.

Uppriktigt sagt skäms jag över kommunalrådets agerande i det här ärendet. Jag hade väntat mig en snabb ursäkt och ett förtydligande. Avsaknandet av en sådan visar bara på översittarfasoner.

Jag tycker att kommunalrådets offentliga kommentar kring det här mejlet var helt felaktig. Det finns så oändligt många viktigare frågor som rör Lidingö och dess framtid där kommunalrådet lyser med sin frånvaro i offentliga sammanhang. Men det kanske är lättare att klanka ner på form istället för att diskutera sak?

Pelle 2012-02-15 13:09

Ytterst pinsamt agerande från Paul Lindqvist.
Att han, i sin position, nervärderar en student på det sättet visar bara vilken maktfullkomlig person han verkar vara. Han bör definitivt svara på frågan eller skicka den vidare till någon annan på kommunen som kan ge ett svar.

(Borttaget av Lidingösidan)

Helena 2012-02-15 12:58

Karin,
kom ned på jorden från förnumstighetens himmel och inse att du och kommunalrådet är ute och cyklar. Kommunalrådet skriver “Hur ska en gymnasielev med så bristfälliga kunskaper i svenska ens kunna söka ett arbete, än mindre klara av en högskoleutbildning?” Om ni på allvar tror att denna unga person inte är kapabel att kunna få ett jobb pga bristande förmåga (eller vilja) till att formulera sig på akademisk svenska i ett brev till kommunalrådet så bör ni vara ytterst förvånade över att arbetslösheten inte ligger runt 60 procent.

Karin 2012-02-15 12:16

Hade gymnasisten skrivit till kommunalrådet Paul Lindqvist, Lidingö kommun så hade brevet diarieförts och besvarats i likhet med all annan post – förutsatt att det fanns en avsändare. Jag vet faktiskt inte hur kommunen förfarar med ett anonymt brev. Kanske har man på kommunen en särskild file för sådan post och är det verkligen angeläget så bör avsändaren höra av sig igen, antingen per telefon eller med nytt undertecknat brev.

Bloggar är ett nytt fenomen. Jag läser sällan bloggar och ännu mindre twittrar. – Det kanske är en generationsfråga, jag vet inte. Framför allt twittrar tycker jag är enbart irriterande. – Men även på sin blogg måste nog Paul Lindqvist vara nogräknad vem han skriver till och anser sig kanske inte kunna eller ens ha skyldighet att besvara någon som skriver anonymt. Märk väl att jag skriver kanske för jag vet inte med säkerhet.

Inom parentes så undrar jag varför inte gymnasisten uppsökte polisstationen för att få veta vad som gäller och hur man kan överklaga ett förbud att köra i stan med studentflak. Jag menar också att det bör förstås ingå i svenskundervisningen hur man skriver kortare enkla brev till myndigheter.

Sedan antyder någon kommentator att avsändaren kan vara en invandrare t.ex. Må så vara men bra kan bli bättre så kämpa på. Det får man göra hela livet. Och det vet vi ju att många av de invandrare vi hör och läser om behärskar en felfri svenska som skulle kunna få vilken svensson som helst att rodna av blygsel.

Knut B 2012-02-15 11:36

Händer detta i Sverige år 2012?

Vi uppmanar våra barn till att bli självständiga och ifrågasättande individer. Till att lära sig och till att utöva sina demokratiska rättigheter. Till att vara aktiva och engagerade. Till att vara delaktiga i demokratiska processer. Och till att vilja engagera sig i politisk debatt för att forma framtidens Sverige.

Det Paul Lindquist gör sig skyldig till är mycket allvarligt. Han kväver alla de egenskaper och attribut vi försöker ingjuta i våra ungdomar. Han gör det ifrån en maktposition. Han gör det på ett sätt som får negativa konsekvenser för skolelevers engagemang i den politiska debatten. Och, värst av allt, han verkar inte förstå vad det är han gör. Vad det skapar i mottagarna. Mottagarna som blir skrämda till tystnad.

Tacksam om övertrampet rättas till snarast!

Jennifer 2012-02-15 11:16

Som förälder till en elev som går på Hersby gymnasium blir jag verkligen upprörd när jag läser Paul Lindquists påhopp på den elev som ställt en enkel fråga om ett ämne som berör alla gymnasieelever på ön. Frågan förtjänar ett svar!

Helena 2012-02-15 10:59

Håller helt med Linda. Hur kan man som kommunalråd ha ett så dåligt omdöme? Lägg ned pampfasonerna!!

Dessutom verkar kommunalrådet och Karin leva långt från verkligheten eftersom dom tror att de flesta till vardags skriver bättre svenska än så här. Det är väl en ganska rimlig slutsats att eleven i fråga skrev detta brev utan en tanke på att det skulle bli betygsatt i svenska. Snarare någon som hastigt och i affekt slängde i väg ett brev som var fullt begripligt om man förstår felskrivningen “att” i stället för “ett”. För övrigt är “påhoppet” på kommunalrådet endast ett resultat av hans eget påhopp på eleven som ville framföra sin åsikt. Skärp er!

Johannes 2012-02-15 10:47

I sak håller jag med Paul Lindquist både vad avser svenskan och studentflak, men jag anser att han är skyldig eleven ett svar på frågan. I en demokrati måste man kunna få svar på sina frågor oavsett förmågan att ställa dem. Det är en grundläggande rättighet. Rätta till detta så blir inte det här en höna av en fjäder.

linda 2012-02-15 10:27

Men snälla Karin fakta kvarstår ju:

* eleven ställde en fråga som Paul Lindquist ignorerade

* istället attackerade han elevens bristande svenskakunskaper utan att känna till elevens ursprung

* och han gjorde det utifrån en maktposition

Även du ignorerar elevens egentliga fråga som berättigar ett enkelt svar – speciellt nu när Paul Lindquist dragit fram den i allmänhetens ljus. I sakfrågan kring studentflak har säkert Paul Lindquist rätt – det betvivlar jag inte – men det innebär inte att man får schavottera en elevrepresentant, anonym eller ej. Sannolikt kommer antalet anonyma inlägg att öka efter detta påhopp.

Rätt tillvägagångssätt hade varit (om man nu ville göra en poäng av svenskan) att först svara på frågan i all enkelhet och att därefter påtala anonymiteten och den bristande svenskan och kopplingen till skolan.

Karin 2012-02-15 10:05

Paul Lindqvist har helt rätt i sin kritik av gymnasistens email som kunde ha formulerats både bättre och enklare. Och hur kan man tala om “kränkning” av gymnasisten? Men det är numera populistiskt att tala om kränkning i tid och otid. Gymnasisten hade ju skrivit anonymt så han behöver absolut inte “schavottera” offentligt. Han kanske rentav tänker nu att det ligger någonting i kommunordförandens kritik och att han är skyldig sig själv att anstränga sig mer nästa gång han skriver ett brev.

Men exempel på dålig svenska ser man dessvärre nästan dagligen och då från andra än någon enstaka gymnasist. Stavfel både i tidningar och på text-tv och då är det journalister som haft för bråttom eller helt enkelt inte brytt sig. Likaså dåligt översatta tv-program med besynnerliga grammatiska vändningar där man inte alltid kan avgöra om det är en översättare eller maskin som ligger bakom.

Sedan menar jag går det inflation i alla påhopp på kommunordföranden. “Paul Lindqvist”! Fatta då genast pennan och skriv något riktigt vasst – oavsett om han har rätt i sak och det har han ju som regel.

lennart 2012-02-15 10:04

Hegemoni leder till pampvälde och pampvälde till minskad lyhördhet för medborgarnas synpunkter och så småningom till förakt för desamma. Kommunalrådets påhopp är bara ytterligare ett tecken på att pampväldet fått fullt fäste på ön.

Linda 2012-02-15 09:53

Jag blir verkligen bedrövad av att se Paul Lindquists påhopp på den elev som vill göra sin röst hörd i enlighet med de demokratiska principer vi har i det här landet. Hur vet Paul att denna elev inte har t ex läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller kanske är invandrare? Hur kränkt skall inte denna elev känna sig efter att ha tagit sig mod till att skriva till stadens kommunalråd i en fråga som verkligen berör eleven. Hur länge dröjer det innan den här eleven vågar ta sig ton igen efter att ha blivit nermejad av en av maktens män. Inte med ett ord berör han sakfrågan utan istället ger han sig på personen utan att veta något om bakgrunden.

Frågan om skola och svenskakunskaper är ett annat mycket viktigt ämne och ett område där vi kan och måste bli bättre – men det har inget med den kränkning Paul Lindquist gjort sig skyldig till. En snabb ursäkt och ett sakligt svar på elevens fråga är på sin plats.

“Rädd för att skicka in detta då min svenska kan komma att granskas och kritiseras av kommunalrådet”

Kerstin 2012-02-15 08:32

Med vilken rätt har Paul Lindquist rätt att kränka den här eleven?
Hans svar om elevens brev är så dåligt.
Ingen empati eller omtänksamhet som vanligt.

Man får hoppas att det inte är flera personer som kränker den här eleven, bara för att han inte kan korrekt grammatik.

Vi som kanske inte är perfekta i grammatik är inte mindre värda för det och jag kan lova Paul Lindquist att elever som han, kommer säkert att klara sig utmärkt i livet. Sen behöver man inte gå på högskola/ universitet för att bli en bra människa för samhället.

Bättre undervisning i svenska håller jag med om, att det behövs idag, men också flera föräldrar som hjälper sin barn med läxorna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google