Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Petter Hedberg (C): Politisk taktik får inte ges företräde

fredag 12 maj 2017 14:25

LÄMNAR SITT NÄMNDUPPDRAG. Politisk taktik får inte ges företräde framför det som är rätt, därför lämnar jag uppdraget som ledamot för Lidingöcentern i Teknik- & fastighetsnämnden

Petter Hedberg (C) lämnar sitt uppdrag i teknik- & fastighetsnämnden men stannar i partiet.Foto: PrivatPetter Hedberg (C) lämnar sitt uppdrag i teknik- & fastighetsnämnden men stannar i partiet.Foto: Privat

Hösten 2014 fick jag frågan av Kent Ivarsson om jag kunde tänka mig att representera Lidingöcentern i dåvarande Tekniska nämnden, samt vara oppositionsföreträdare i dess beredning. Jag har tagit det uppdraget med stor stolthet och försökt att göra det som jag anser gör lidingöbornas vardag bättre. Det är grunden till mitt engagemang i lokalpolitiken på Lidingö.

Trots rollen att vara i opposition har flera framsteg skett, tack vare ett nära samarbete med min gode något äldre vän Göran Tegnér. Skadliga skogsavverkningar stoppades på sittande möte då majoriteten drog tillbaka sitt förslag. Delningen av Norra Kungsvägen stoppades, och cykelräcket som delade Norra öns huvudled togs bort. Beslutet om att rena Kottlasjön togs vid mötet i Teknik- & fastighetsnämnden kvällen den 10:e maj.

För mig har det dock varit viktigt att agera efter det som är rätt, och undvika kortsiktiga politiska poäng, baserat på beslut som jag upplever som moraliskt fel.

När revisorerna förra torsdagen levererade sitt utlåtande angående förvaltningschefen Pernilla Dufströms agerande i dåvarande Tekniska nämnden, nuvarande Teknik- & fastighetsnämnden konstaterade revisorerna följande:
”Tekniska förvaltning har köpt tjänster som direkt gynnat ett bolag i vilket förvaltningschefen varit styrelsesuppleant och som utgör en av hennes familjs inkomstkällor. Förvaltningschefen har attesterat fakturor som avser bolagets uppdrag åt staden. Dessa handlingar har skadat förtroendet för kommunens verksamhet i stort. Förvaltningschefens lämplighet kan därmed ifrågasättas.”

I det PM Centerpartiet gått ut med angående detta, väljer man att meddela att man instämmer i revisorernas yttrande, men man anser inte att förtroendet för förvaltningschefen är förbrukat.

Detta ställningstagande är anledningen till att jag nu avsäger mig uppdraget som ledamot. Taktiken är att trots att man anser att agerandet från förvaltningschefen är oacceptabelt, så bör hon sitta kvar fram tills valet eftersom det underlättar möjligheten att kritisera majoriteten för dåligt ledarskap. Det finns även en förhoppning om att kunna inhämta framtida vinster genom ett samarbete med moderaterna om man inte är för hård i sin kritik mot förvaltningschefen.

Jag delar inte detta synsätt eftersom man då accepterar att en chef som brutit och grovt åsidosatt regelverket om jäv och intressekonflikter, och där revisorerna konstaterar att detta har skadat Lidingö stads förtroende i upphandlingar, skall sitta kvar i sin roll för att det kan ge röster i valet 2018. Man frångår då det som är det bästa för lidingöborna.

Jag tror inte detta gynnar Centerpartiet, och det är inte ett agerande som jag kan stödja. Jag anser vi skall iaktta nolltolerans mot alla former av korruption. Detta är skälet till att jag avsäger mig uppdraget i nämnden och tackar för den tid som jag representerat Centern i Teknik- & fastighetsnämnden.

Petter Hedberg

Dela Petter Hedberg (C): Politisk taktik får inte ges företräde

Kommentarer

Petter Hedberg 2017-05-14 22:04

Bara att instämma: Det är mycket relevanta frågor Anders.
Förhoppningsvis har partierna tillräckligt mycket ryggrad för att svara på frågorna.

Allan Ekström 2017-05-14 11:24

När jag läser Anders utmärkta och klargörande sammanfattning av dagens säregna politiska tillstånd erinrar jag mig Churchills bevingade ord: ”Den ene byter parti på grund av sin övertygelse, den andre byter övertygelse på grund av sitt parti.” Och Erik Gustaf Geijer talade om ”ensam i bräcklig farkost”!

Finns ingen rättrådig rorsman?

Anders Wennberg 2017-05-14 08:21

Vilken soppa kring Tekniska nämnden, Tekniska kontoret och Stadsledningen.

Frågan till alla politiska partier blir:
- Vilka partier tycker att jäv är allvarligt?
- Vilka har förtroende för PD efter det som hänt?
- Vilka partier tycker att PD bör lämna sin roll?
- Vilka har förtroende för Tekniska nämnden?
- Vilka har förtroende för stadsdirektören och KSO:s sätt att hantera situationen?
- Vilka tycker att stadsdirektören och/eller KSO hanterat situationen så illa att de borde avgå, och vilka tycker att det är en överdrift, för de har nog lärt sig en hel del av det som hänt
- Vad konkret driver respektive parti för att få bukt med problemen?

Petter Hedberg 2017-05-13 19:44

Hej Christer.
Här är mailen där Centerpartiet helt åsidosätter resultatet av revisorernas rapport för att spela ett politiskt spel, som bygger på att man inser att beteendet från förvaltningschefen är förkastligt, och att det därför är bättre för Centerpartiet desto längre förvaltningschefen är kvar.

Man får kopiera in båda raderna från länken i adressfältet om länken är uppdelad på två rader eller inte är klickbar.
Så, kan ni låta mig vara nu.

https://www.dropbox.com/s/xzplplnvkhoe7cp/Revisionsstrategimail.pdf?dl=0

Petter Hedberg 2017-05-13 18:46

Christer Mohlin.
Du beter dig som Trump när en sak hävdas vid ett tilfälle för att sedan hävda motsatsen.

Jag har mail från flera av er där ni i förra veckan uttryckligt redogör för strategin. Kent Ivarsson har åtskilliga gånger berätrat hur Kent Björnbergs och Tor von Sydows Rotary-vänskap med Åkerhielm och Kess hindrar rätt beslut.

Det är bara att granska Rotary Lidingös medlemslista så förstår man bakgrunden.

Jag skall ta och äta nu, men lägger sedan upp Dropbox-länk till mailen precis som jag sa att jag skulle göra om det här fortsatte.

Christer Mohlin, ordförande Centerpartiet Lidingö 2017-05-13 17:54

Jag vill förtydliga att det inte ligger någon som helst konspiration, rädsla eller hänsyn till moderater eller annat taktiskt maktspel bakom Centerpartiets ställningstagande i fråga om den jäviga tjänstemannen. Självklart har vi nolltolerans mot korruption.

Vi ser det däremot som vår primära roll att ställa den moderatledda politiska majoriteten till svars för detta moraliska haveri.

Det är inte oppositionspolitikers ansvar att tillsätta eller avsätta tjänstemän. Men vi har inom Centerpartiet under flera år sett en sviktande förmåga till ledarskap i staden som tar sig uttryck i en teknisk förvaltning som verkar göra vad den vill, investeringar i snabbcykelvägar som senare backas till stora kostnader för medborgarna, en obegripligt utdragen process för att nu äntligen börja agera för Kottlasjöns vattensystem. Tidigare en kostsam och havererad stadsbyggnadsprocess i Torsvik (inklusive en manipulerad samrådsredogörelse), ett nedlagt gymnasium som skall ersättas av baracker - och nu senast ser vi hur majoriteten lägger fram ett förslag till samråd kring centrum som ett av samarbetspartierna närmast verkar ta avstånd ifrån. Detta är rena rama snurren och för detta ställer vi stadens moderatledda majoritet till svars.

Jag engagerade mig i Lidingöpolitikens opposition för att kämpa för ökad transparens och faktabaserade beslut. Demokrati är för mig viktigare än parti. Slutligen trivs jag väldigt bra i rollen som oppositionspolitiker tillsammans med alla de fantastiska personer i vår förening som försöker lyssna och kämpa för ett bättre lokalt samhälle för Lidingöborna.

Petter Hedberg 2017-05-13 15:35

Kloka ord Allan. Det finns för få Dag Hammarskjöld.
Var och en får själva välja var gränsen går.
Vi har idag på ön inte ett enda parti som kräver förvaltningschefens avgång, trots revisorernas mycket skarpa utlåtande. Jag kan acceptera det om orsaken är att man faktiskt inte anser att åsidosättande av upphandlingsregler är fel (som t.ex. stadsdirektören verkar anse). Det jag har svårt för är när man säger att det är fel, men väljer att agera i motsats till sin moraliska övertygelse, för att man ser att det kan ge en maktposition hösten 2018. Ett parti som agerar så agerar helt utan moralisk kompass, och gud hjälpe oss om ett parti med personer som agerar så får maktpositioner.

Allan Ekström 2017-05-13 13:19

Petter
Beundrar ditt mod. Du kunde ha vägletts av följande tänkvärda rader av Dag Hammarskjöld, värda att återges i vår tid:

"En mogen man är sin egen domare. Till slut blir hans enda fasta stöd troheten mot egen övertygelse. Andras råd må vara välkomna och värdefulla men de befriar honom icke från ansvaret. Därför kan han bli mycket ensam. Därför måste han också med öppna ögon taga risken att bli beskylld för halsstarrig självtillräcklighet".

Petter Hedberg 2017-05-13 07:48

Håller helt med dig där Anders.
Börjar man acceptera ett så tveklöst felaktigt beteende är det mycket illa. Stadens ansernde hos företag har skadats. Man lägger inte dagar på upphandlingar man befarar är öronvikta. Det finns mer upplyftande tankar att vi med den här skadan ska gå ut på marknadden och shoppa en bro.

Petter Hedberg 2017-05-12 19:49

Tack Ulrika, man önskar att fler förstod det.

Birgitta Olsen: Jag förstår absolut hur du tänker, och du kanske har rätt. Tyvärr blir det svårt för mig att vara kvar när man förstår att ett fåtal gubbar i partiet drar slutsatsen att.

1: Pernilla Dufström har agerat oacceptabelt.
2: Det är väldigt bra, och hon bör därför vara kvar eftersom det passar så bra med vår kampanj "Nytt ledarskap på ön" (som vi bl.a. marknadsför här på Lidingösidan). Det finns vissa tillfällen när man inte får spela politiskt spel. En revisionsrapport som pekar ut tjänstefel som skadat Lidingö Stad är för mig ett sådant tillfälle.

Jag blir kvar i Centerpartiet, för jag inser att innan man kan städa ut en sjuk kultur i Stadshuset, så måste man försöka fixa en sjuk kultur i partiet.

Lyckas inte det är det bara att hoppas att ett nytt parti bildas med människor som aldrig skulle acceptera någonting annat än ett avgångskrav på en förvaltningschef som handlar upp tjänster från sin makes enmansföretag för Lidingöbornas pengar.

Birgitta Olsen 2017-05-12 17:11

Trist att du lämnar fältet öppet. Sitt hellre kvar och bevaka stadens intressen

Anders Wennberg 2017-05-12 16:54

Bra Petter,

Lidingö bör införa nolltollerans mot jäv och korrumption, och börja agera som om man faktiskt tycker att frågan är viktig. Det inkluderar inte bara Tekniska förvaltningen, utan även stadsledningens ageradne.

Andders

Petter Hedberg 2017-05-12 15:53

Tack för stödet kära Bosse. Ja, man måste vårda nattsömnen.

Ulrika Levihn 2017-05-12 15:39

Nolltolerans mot korruption stöder jag också, det är en självklarhet.

Bo Fahlén 2017-05-12 14:33

Rakryggat, Petter !

Politiskt arbete behöver mer av civilkurage och raka ryggar.
Lycka till i fortsättningen. Jag tror på dig.

Bo Fahlén

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google