Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Placeringen av Rudboda skolas paviljonger överklagad

söndag 27 november 2011 00:28

Rudboda skolas nuvarande lokaler inringade med grönt. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag inringat med blått. De boende vid Yxvägen vill att paviljongerna ska ligga inom det rödmarkerade området. Karta/illustration: Lidingö stad och "de boende på Yxvägen".

Rudboda skolas nuvarande lokaler inringade med grönt. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag inringat med blått. De boende vid Yxvägen vill att paviljongerna ska ligga inom det rödmarkerade området. Karta/illustration: Lidingö stad och "de boende på Yxvägen".

I fredags lämnade 29 boende på Yxvägen ett överklagande till Länsstyrelsen över Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut den 26 oktober att ge ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger. Paviljonerna ska användas som skola när Rudboda skola ersätts med nya byggnader.

Lidingösidan har i två tidigare artiklar skrivit om grannarnas protester
mot placeringen av de tillfälliga skolpaviljonerna och skolförvaltningens informationsmöte för föräldrarna där även frågan om bussning av cirka 150 elever diskuterades.

De boende på Yxvägen vill att skolpaviljongerna placeras närmare den ursprungliga skolan och bifogar en skiss i sitt överklagande, se bild. De skriver också att trafiksituationen kommer att “outhärdlig” på Nilstorpsvägen eftersom många föräldrar skjutsar sina barn till skolan och att “följden blir att Yxvägen och Yxstigen oundvikligen kommer att tas i anspråk för ändamålet med olägenheter för de boende”.

De tycker att den föreslagna bygglovstiden på fem år är för lång eftersom skolan ska stå färdig redan till höstterminen 2014 och tillägger att “i avsaknad av en konkret avvecklingsplan finns risk för förlängning så att den provisoriska tiden i själva verket blir minst 10 år”.

Undertecknarna vill att länsstyrelsen undanröjer miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut och att ärendet återsänds till nämnden för ny behandling.

De boende har anlitat en arkitekt vars synpunkter också lämnats till länsstyrelsen. Han ifrågasätter bl.a. om marken kan bära de provisoriska byggnaderna eftersom det är en före detta sjöbotten. Därför kan marken behöva pålas. Istället bör den provisoriska skoltomten flyttas mot nordost. “Byggnaderna kan då uppföras på fast mark”.

I bygglovet efterlyser han även “fastställda ritningar angående: sektioner, planer, fasader, avvägning av anslutningsvägens marknivåer på skolans tomt, geotekniskt utlåtande för markens beskaffenhet” och fastslår slutligen att “trafiken till och från den provisoriska skolan (byggande och användande) skall ledas från Norra Kungsvägen (vid befintlig rastficka) eller genom den befintliga skoltomten och inte cirka 30 meter från radhuslängan utmed Yxvägen”.

Dela Placeringen av Rudboda skolas paviljonger överklagad

Kommentarer

DR 2011-12-08 22:01

Har arkitekten som “de boende på Yxvägen” anlitat verkligen varit på plats?
Han ifrågasätter om marken håller eftersom det är gammal sjöbotten, samtidigt så vill han placera vissa av byggnaderna i ett område som blir sankt så fort det regnar och som ligger 2-3 m lägre än kommunens förslag, dvs i höjd med kärrets vattennivå.
Hur har han tänkt sig att räddningstjänsten ska komma åt alla hus? Hur tänker han sig övriga viktiga transporter till och från barackerna? Nivåskillnaden mellan Norra Kungsvägen och det område som “de boende på Yxvägen” föreslår är ganska stor, vilket innebär att det måste byggas en stor vägbank för att få en fungerande till- och frånfartsväg.

“de boende på Yxvägen” verkar dessutom blunda för/inte förstå att kommunen är tvungen att betala hyra för barackerna, så det lär inte vara någon risk med att barackerna kommer att stå längre än nödvändigt. Deras påstående att barackerna kommer att stå i MINST 10 år verkar vara en ganska fult trick för att få folk upprörda.

Jag kan förstå att deras utsikt kommer att påverkas, att de är oroliga för att trafiken kommer att öka och att de är rädda för att glada barn kommer att höras.
Kanske kan kommunen ordna med en lämplig avlämningsplats längs med Norra Kungsvägen och en lämplig gångväg till barackerna?
Utsikten och de glada barnen kan man nog inte göra så mycket åt.

KH Lindh 2011-11-27 22:20

Korrekt bildtext borde väl vara “Utbildningsnämndens förslag inringat med blått.”, eller hur? Miljö- & stadsbyggnadsnämnden får så vitt jag vet bara bifalla eller avslå en bygglovsansökan, de varken ska eller kan ge egna förslag, inte heller får de pröva andra alternativ. Det är alltså Utbildningsnämnden (eller kanske Fastighetskontoret?) som vill låta uppföra skolan som söker lov. (På samma sätt kommer också överinstansen att pröva om det var rätt eller fel att bevilja bygglov, däremot kommer de inte ta ställning till den alternativa placeringen. Det är alltså tillåtet för politiker att fatta “dåliga” beslut så länge de är lagliga.)

Tore 2011-11-27 16:24

Man kan bara beklaga att ombyggnaden av Rudboda skola blir försenad och fördyrad, på grund av några villaägares Nimby-mentalitet.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google