Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Planskild korsning vid Skärsätra?

tisdag 2 januari 2018 00:01

LIDINGÖBANAN. Det eviga problemet med fällda bommar vid Skärsätra är åter på tapeten. Vid valet 2010 fanns förslaget om en tunnel mellan Centralvägen och Mölna ängar, men det kostade Moderaterna många röster. Nu har teknik- och fastighetsnämnden enhälligt beslutat att göra en s.k. förstudie om planskild korsning vid Skärsätra för att om möjligt hitta en samhällsekonomiskt lönsam lösning för fordonstrafiken.

Bilden tagen med Pyrolavägen i ryggen. Primulavägen syns i fonden och Södra Kungsvägen går parallellt med Lidingöbanan.Bilden tagen med Pyrolavägen i ryggen. Primulavägen syns i fonden och Södra Kungsvägen går parallellt med Lidingöbanan.

Vid nämndens sista sammanträde för 2017 beslutades att staden ska utreda både framkomligheten och trafiksäkerheten på Södra Kungsvägen, på sträckan mellan Tykövägen och Sveavägen och särskilt mellan Tykövägen och Primulavägen. Här ingår den ofta diskuterade 30-sträckan med sina många utfarter, samtidigt som få bilister bryr sig om att hålla hastigheten. Cyklisterna lever farligt eftersom de måste åka på körbanan.

Utredningen ska dessutom särskilt studera möjligheten att åstadkomma en planskild korsning med Lidingöbanan, i höjd med Pyrolavägen. Den förstudie som görs ska ta reda på om en sådan korsning har både tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna genomföras. En nytto- och kostnadsanalys görs liksom en studie av miljöeffekterna. När allt är klart och redovisat beslutar teknik- och fastighetsnämnden ifall projektet ska eller gå vidare eller avslutas.

Bakgrunden till att man vill utreda korsningen vid Skärsätra är att bomfällningarna för Lidingöbanans passager fördröjer fordonstrafiken. Förvaltningen tror att projektet kan vara tekniskt genomförbart men att det kommer kosta en hel del. Men de restidsvinster som görs när man inte behöver vänta vid bommarna, plus en förbättring av vägsträckan, kan leda till att projektet ändå blir samhällsekonomiskt lönsamt.

Den del av Södra Kungsvägen som ska utredas går från Sveavägen (den röda markeringen till vänster) till Tykövägen (den röda markeringen till höger). Bilden tagen vid Pyrolavägens röda punkt. Klicka på bilden så blir den större. Illustration: GoogleDen del av Södra Kungsvägen som ska utredas går från Sveavägen (den röda markeringen till vänster) till Tykövägen (den röda markeringen till höger). Bilden tagen vid Pyrolavägens röda punkt. Klicka på bilden så blir den större. Illustration: Google

Dela Planskild korsning vid Skärsätra?

Kommentarer

Gustaf Scotte 2018-05-09 22:35

Bommarna fälls vid Centralvägen när tåget kommer in till Aga station. Detta pga att V-försignalen (dödskalle) vid AGA måste ligga i "kör" när motorvagnsföraren passerar den. Därför behöver bommarna gå ner i god tid.

Trots att Lidingöbanan blev spårväg 2009, så krävde Järnvägstyrelsen att inga säkerhetsmässiga ändringar i spårvägssmiljön fick göras. Man bekräftade dessutom att banan i fortsatt kommer vara den hybrid mellan Järnväg och Spårväg som den alltid har varit.

Och pga av detta är det samma bomtider som vid en vanlig järnväg.

Vägskyddsanläggningen i Brevik fungerar ej normalt. Bommarna ska ej gå upp när ett mötande tåg mot Gåshaga står inne på stationen.

Sven Ringholm 2018-01-06 22:33

Ekonomiskt sett borde en tunnel för bilar under bommarna vid järnvägsövergången nedanför skärsätra vara billigast och ge bra flöde för trafiken. Lägg inte mer pengar på detta som har utretts och kostat oss lidingöbor många sköna miljoner redan. Vi ska betala Lidingöbro och simhall glöm inte det.

Mikael Haag 2018-01-06 06:53

Att utreda en planskild korsning i västra delen verkar mycket märklig. Innan man genomför en utredning så bör man väl ha rätt bra koll på vad man kan tänkas komma fram till?
Skulle man bygga en planskild korsning för bil- och tågtrafik för att sedan låta biltrafiken stanna kvar på dagens Södra Kungsvägen så har man lagt ned väldigt mycket pengar, men åstadkommit väldigt lite. Jag skulle gissa att det blir omkring 200 miljoner i kostnad för en sådan korsning, givet vad de tidigare utredningarna kom fram till.
Kvar kommer problem som buller, hög osäkerhet med skolbarn som korsar vägen samt utfarter att vara. Dessutom vad gör man vid östra korsningen och när har man tänkt att adressera att biltrafik orsakar problem längs hela vägsträckningen söder om spåret?
Tänker man på detta lite mer pragmatiskt så blir en väglösning norr om spåret sannolikhet det enda rimliga alternativet.

Anders Bergstedt 2018-01-04 08:49

Jag bara konstaterar att satsningen på Lidingöbanan var det sämsta beslut våra politiker någonsin tagit. Det har bara orsakat problem som aldrig tar slut. Också våra nuvarande kommunalråd har gjort bort sej och ligger lågt i väntan på ättestupan till hösten !

Hans Olofsson 2018-01-03 19:14

Håller med Michela Pieske att det borde gå att korta fällningstiden för bommarna. Om man dessutom via kameror vid övergångarna visade i tågförarhytten att spåret är klart, det finns ju redan en bildskärm som används vid stationerna, så ökas säkerheten ytterligare.
Hans Olofsson

Hans Olofsson 2018-01-03 19:06

Politikerna har haft två tillfällen, början på 90-talet och nu senast då banan renoverats, att gräva ett dike förbi Skärsätra skola för vägtrafik och lägga ett lock på för spårtrafiken. Då hade det gått att välja om vägen skulle gå direkt till Högberga eller ansluta till Södrakungsvägen via ängen efter Kottla station. Nu verkar en annan lösning bli väldigt dyr.
Det borde även tas fram en kostnadsberäkning för att återbygga norra Lidingöbanan via centrum och vidare, (hur långt beror på kostnaderna).
Hans Olofsson

Björn Engdahl 2018-01-02 20:37

Vore det inte smartare att ta upp den gamla idén om att dra Södra huvudleden direkt från Högberga till Centralvägen strax norr om järnvägen. Då slipper vi ju problemet med järnvägsöverfarterna i Centralvägen, Kottla och Högberga. Det måste vara klart mer ekonomiskt.
/ Björn E

Michela Pieske 2018-01-02 16:39

Problemet med fällda bommar fanns inte innan upprustningen av Lidingöbanan!
Det måste ju gå att ändra på när bommarna fälls, som det är nu verkar bommarna fällas när tåget från Ropsten kommer in till Aga Station. Ändra det till när tåget lämbnar AGA station så är nog mycket vunnet.
Man bör även se över bommarna i Brevik korsningen Hövdingevägen/Södra Kungsvägen. Som det är nu så går bommarna ner när tåget kommer från Gåshaga och går upp direkt efter att tåget passerat korsningen trots att ett mötande tåg står inne vid perrongen. Bommarna går alltså upp för att omgående fällas igen, finns en uppenbar risk att någaon fastnar mellan bommarna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google