Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Plus i stadens kassa

torsdag 4 oktober 2012 15:43

Lidingö stad redovisar ett positivt resultat på 109,0 mkr för perioden januari till och med augusti. Prognosen för helåret är ett plus på 110,4 mkr, medan man i budgeten för 2012 beräknade överskottet till 24,5 miljoner kronor.

Anledningen till att staden beräknas nå ett så mycket bättre resultat är åerbetalning från AFA Försäkring på 30 miljoner, vinst på försäljning av en tomträtt på 4,8 miljoner, markexploateringsvinst när Max hamburgerrestaurang betalade 8,5 miljoner, att stadens verksamheters nettokostnader beräknas bli 17 miljoner lägre än budgeterat, att skatteintäkterna blir 46 miljoner högre än beräknat och att finansnettot blir 6,4 miljoner högre än i budgetberäkningen.

Dela Plus i stadens kassa

Kommentarer

Paul Lindquist 2012-10-05 23:19

Det överskott vi får använder vi till att finansiera investeringar så att inte låneskulden ska öka. Under de senaste 10 åren har vi investerat för över en miljard kronor men bara ökat låneskulden från 100 till 200 mkr.

Och de kommande åren står vi inför stora investeringar. Nu närmast Rudboda skola men också tågbron, Breviksbadet, gruppbostäder för LSS-boende, bostadshotell, m m

Överskotten innebär att vi långsiktigt kan hålla en lägre skatt och sätta av mer pengar till den kommunala servicen eftersom vi slipper stora ränteutgifter.

Så har vi i princip varje år sedan jag blev kommunalråd satsat extra pengar på skolan, vi ökar resurserna till äldreomsorgen både i år och nästa år, vi har ökat anslagen till såväl parkunderhåll och väghållning och vi har gjort flera satsningar på ungdomsidrotten de senaste åren. Dessutom har vi sänkt skatten vid flera tillfällen.

Paul 2012-10-05 17:23

Hög tid att inrätta en fond som föreningslivet med anknytning till natur, kultur, sport, omsorg, utbildning etc och som servar lidingöbor kan ansöka bidrag från.

Flera föreningar går på knäna idag utan att lokalpolitiker eller tj-män bryr sig. Ganska sorgligt!

Hans Åström 2012-10-05 13:51

Tackar det är väl skattebetalrnas pengar. När kommer utdelning???

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google