Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Politikerna gillar idrotten men mer resurser behövs

torsdag 3 april 2014 01:00

Björn Eriksson från Riksidrottsförbundet var moderator under debatten och såg till att alla fick höras, men inte för länge...

Björn Eriksson från Riksidrottsförbundet var moderator under debatten och såg till att alla fick höras, men inte för länge...

Tisdagskvällens idrottspolitiska debatt i Lidingö stadshus visade att öns alla partier är eniga om att det behövs mer resurser till Lidingös idrott. F.d landshövdingen Björn Eriksson som är knuten till Riksidrottsförbundet var debattens moderator och höll ett högt tempo där alla fick säga sitt men ingen tilläts hålla några politiska monologer. Detta trots att debatten ägde rum i stadshusets sessionssal. Ett knappt hundratal åhörare hade kommit för att lyssna.

Det var Lidingös Idrottsråd som bjudit in partierna för att få höra vilka uppfattningar de har om viktiga idrottsfrågor detta valår 2014. Debatten var en uppföljning på de tolv frågor som idrottsrådet ställde till partierna hösten 2013. Se Lidingösidans artikel 1 april.

På Björn Erikssons fråga vilken vision partierna har för idrotten på ön hördes ordet “resurser” ofta.
– Vi har väldigt många aktiviteter på Lidingö, sa Hans Barje (M) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, så vi behöver egentligen inte dra hit några fler. För det viktiga är att utveckla de föreningar som redan finns.
– Jag är allergisk mot detta att “sätta kommunen på kartan” sa Carl-Johan Schiller (KD). Vi finns redan där. Resurserna måste gå till de lokala föreningarna.
– Eftersom många vill bo här måste vi vara extra varsamma, sa Christer Mohlin från Centerpartiet.

Hans Barje informerade om att KuFri-nämnden alltid bjuder in en eller två föreningar till sina möten så man kan ge varandra information. Dessutom besöker förvaltningen kontinuerligt öns föreningar.

– Bjud in alla idrottsledare till en brakmiddag, föreslog Evelyn Lewandrowski (L) som denna kväll satt i publiken. Det kom flera instämmanden i detta från podiet.

Och så kom man in på öns anläggningar. Vad ska ni satsa på till år 2030 blev frågan.
– En stor fråga är hur vi ska säkra underhållet för de anläggningar vi redan har, sa Arvid Molin (MP).
– Vi har fem punkter, sa Christer Mohlin. 1. Bygg en simhall på Lidingö. 2. Hjälpa Lidingövallen att utvecklas. 3. På sikt kan Vallen bli en inomhusarena. 4. Det behövs en multiarena, på sikt. 5. Behålla Breviksbadet.
– Många av de planer som fanns för perioden 1975 – 1990, och som redovisades i en skrift från 1976, har ännu inte genomförts. Egentligen är det endast ishallen som byggts, sa Bo Knutsson (L) som suttit i KuFri-nämnden sedan 70-talet. Men en simhall kommer högst av alla våra önskemål.
– Anläggningarna behöver omsorg, men resurserna saknas. En simhall behövs dock ganska snart, sa Anders Håkansson (S).
– Vi vill ha en multihall i Gångsätra i anslutning till den befintliga hallen. Badet behöver utvecklas för föreningarnas behov. Det är ett slöseri hur vi förvaltar vår byggnader, sa Carl-Johan Schiller.
– Vi har hittills satsat på utomhusidrotten. Nu måste vi satsa på de nuvarande föreningarna. Vad som behövs är en multisporthall och simhall, väl placerade på ön, sa Lotta Ridderstråle (FP).
– Vi anslår för lite pengar till KuFris verksamhet. Vi kanske kan diskutera med Stockholm och Norra Djurgårdsstaden om en simhall, sa Thomas Bengtsson (MP).
– Om fem år är Vallen upprustad, Högsätra har utvecklats till ett idrottsområde. Vi kommer utreda om en badanläggning, men de kostnader som kommer måste betalas med nya pengar, sa Hans Barje.
– Vi inom Moderaterna är överens om att utreda frågan om en simhall och denna utredning ska starta i maj, sa Kess Simmasgård (M).

– Det finns ingen som talar om navet för idrotten på ön, Lidingöloppet, sa Assar Blomqvist, som satt i publiken. Blomqvist har varit engagerad i Lidingöloppet under hela dess 50-åriga verksamhet.
– Det är lite förmätet att kalla Lidingöloppet för navet, sa KG Nilsson, ordförande i IFK Lidingö Fotboll. Fotbollen har cirka 100 000 träningstillfällen per år på ön. Lidingöloppet har 50 000 deltagare under tre dagar.
– Lidingöloppet är även ett socialt evenemang, fortsatte Assar Blomqvist. Jag är full av beundran för människors engagemang. Loppet greppar över så mycket.
– Fotbollen är värd all respekt, sa KG Nilsson. Vi har över 450 ideellt arbetande ledare och som sagt 100 000 träningstillfällen per år.

Björn Eriksson informerade om att Motala kommun tjänade omkring 65 miljoner kronor år 2012 på Vätternrundan. Någon motsvarande beräkning finns inte för Lidingöloppet, eller…?
– Lidingöloppet genererar intäkter. Olika arrangemang måste samordnas när det gäller Vallen, sa Christer Mohlin.

På Björn Erikssons avslutande fråga vilka partier som räknar med att även ha en punkt om idrotten på ön i sina valprogram svarade alla partier ja.

Politikerpanelen. Fr.v Hans Barje & Kess Simmasgård, M. Lotta Ridderstråle & Torsten Engevik, FP. Carl-Johan Schiller, KD. Anders Håkansson, S. Bo Knutsson, L. Christer Mohlin & Rolf Hattenbach, C. Arvid Molin & Thomas Bengtsson, MP plus Björn Eriksson.

Politikerpanelen. Fr.v Hans Barje & Kess Simmasgård, M. Lotta Ridderstråle & Torsten Engevik, FP. Carl-Johan Schiller, KD. Anders Håkansson, S. Bo Knutsson, L. Christer Mohlin & Rolf Hattenbach, C. Arvid Molin & Thomas Bengtsson, MP plus Björn Eriksson.

Curt Högberg, från Lidingö Idrottsråd, kommenterade debatten från podiet och sa bl.a. att det behövs en fortlöpande dialog mellan politikerna och idrottsrörelsen.

Curt Högberg, från Lidingö Idrottsråd, kommenterade debatten från podiet och sa bl.a. att det behövs en fortlöpande dialog mellan politikerna och idrottsrörelsen.

I en paus diskuterade Hans Barje (t.v.) och Assar Blomqvist. Kanske handlade det om Lidingöloppet?

I en paus diskuterade Hans Barje (t.v.) och Assar Blomqvist. Kanske handlade det om Lidingöloppet?

Christer Mohlin bytte några ord med KG Nilsson. Kanske handlade det om fotbollen?

Christer Mohlin bytte några ord med KG Nilsson. Kanske handlade det om fotbollen?

Politikerna gillar idrotten men mer resurser behövs

Dela Politikerna gillar idrotten men mer resurser behövs

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google