Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Politisk vardag på Lidingö

måndag 28 november 2011 00:01

Annelie Alexander, till höger, diskuterar med Helena Bargholtz på Café Liberals möte om hälsans ö.

Annelie Alexander, till höger, diskuterar med Helena Bargholtz på Café Liberals möte om hälsans ö.

I dag inträffar den politiska julaftonen på Lidingö när budgetdebatten om det kommande året startar i Lidingös kommunfullmäktige. I morgon kväll är allt bestämt och då är kanske även ett antal interpellationer diskuterade och besvarade. Men det finns ett politiskt liv på ön även under resten av året. Lidingösidan var med på ett av Folkpartiets öppna möten i Ansgarskyrkan, ett möte om begreppet Hälsans ö.

För några dagar sedan bjöd Folkpartiet in till Café Liberal under rubriken “Vad innebär Hälsans ö, egentligen?”. Med på mötet var stadens hälsoutvecklare Annelie Alexander för att beskriva stadens arbete med hälsofrågor.

Först sjöng Sara från Skärsätragården ett par låtar för att ge en koppling till den lokala kulturen. Skärsätragården är Lidingös fritidsgård med inriktning på musik.

Annelie Alexander har arbetat på Lidingö i ett år som hälsoutvecklare. Hälften av arbetet är inriktat på stadens egen personal, den andra hälften på öborna. Organisatoriskt är hon placerad på kultur- och fritidsförvaltningen.

Hon arbetar med att kartlägga och utveckla hälsoläget på ön. Snart släpps resultatet från en undersökning gjord bland invånarna och under våren kommer resultatet från den livsstilsundersökning som gjorts bland öns ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

De tre områden som stadens hälsostrategi riktade in sig på år 2006 var: fysisk, social och psykisk hälsa.

Staden har f.n. gjort mest vad gäller fysisk hälsa med förbättrade utemiljöer, parker och fritidsområden liksom belysning för att skapa tryggare miljöer. En parkinventering är gjord. Man propagerar för rörelse och cykling, för säkra skolvägar för att minska skjutsningen till skolan. Föreningslivet är viktigt men även spontana idrotter. Målsättningen i skolorna är 60 minuters aktivitet per dag.

Social hälsa handlar om generationsöverskridande mötesplatser, tillgängliga för alla, modell bouleplan bredvid en parkour-anläggning. Små och stora scener, som Elverket. Hur kan man koppla ihop unga och äldre? Hur hittar man ett samarbete med aktörer på ön, hur stöttar man ungdomar som själva ordnar aktiviteter? Kanske villaägarföreningarna är intresserade att göra insatser, frågade en av mötesdeltagarna.

Vad gäller den psykiska hälsan så minskar ohälsan när man blir äldre även om det finns många ensamma på ön. Mobbning i skolan är ett stort problem, här kan staden göra mer insatser, sa Annelie Alexander.

Stadens två utmaningar är dels hur man når ut till ungdomar mellan 13 och 19 år som inte är fysiskt aktiva, dels hur man hittar en metod att finansiera verksamheter som går “på tvären”, som påverkar två nämnders budget. Kultur i vården – det är kanske en fråga för kultur- och fritid, utbildning och äldre- och handikapp?

När Annelie Alexander frågade “Hur tror ni att läget är på Lidingö” kom diskussionen igång bland mötesdeltagarna:

Många har bra ekonomi på ön, vilket kan betyda ett bättre liv. På Lidingö är övervikten lägre än snittet i stockholmsområdet, medan medicinkonsumtionen är högre. Över 10 procent av den vuxna befolkningen på ön går på Friskis & Svettis eller motsvarande, vilket är rekordhögt i landet. Det finns missbruksproblem på ön och många unga dricker sprit. En del föräldrar kan även tänka sig att köpa ut till sina tonåringar. Vi kommer inte ha råd att ta hand om alla som behöver hjälp framöver. Ungdomarna på Lidingö mår inte psykiskt bra, de mår sämst i hela stockholmsområdet. De ser upp till sina föräldrar och vill bli lika perfekta.

Torsten Engevik, FP-ordförande i socialnämnden, sa att staden är duktig på att stödja föreningar. Men anslutningsgraden har minskat. Så ju duktigare kultur- och fritid är på att stödja desto fler blir utanför. Därför behövs öppna anläggningar som är tillgängliga för fler.

Det kom flera förslag under den efterföljande diskussionen, som “omvänt mentorsprogram” där unga blir mentorer för äldre, för att vidga perspektiven. Kanske ett studiebesök på Fryshuset? Skateboardparker är bästa mötesplatsen. Kulturpromenader. Hälsocoacher för “utanförgruppen”. Fler spontanidrottsplatser.

Sedan var det dags för alla att gå hem efter ett möte i den politiska vardagen.

Folkpartiet, Socialdemokraterna och i viss mån Centerpartiet arrangerar öppna möten där både partimedlemmar och lidingöbor kan vara med och diskutera aktuella frågor. Övriga fem partier på ön föredrar att ligga lågt mellan valen.

Dela Politisk vardag på Lidingö

Kommentarer

Jan Sjöberg 2011-11-28 14:01

På Lidingö finns följande partier (i storleksordning efter mandaten i fullmäktige): Moderaterna, Centerpartiet, Lidingöpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna. Dessutom finns Vänsterpartiet som just nu inte har någon plats i fullmäktige. Det blir åtta. Det nionde partiet på ön är Sverigedemokraterna, som fick 1,4 procent av rösterna i valet 2010, men som för en anonym tillvaro på Lidingö, så jag räknade inte in dem som möjliga arrangörer av öppna, politiska möten.
Jan Sjöberg

Jonas Lundgren (v) 2011-11-28 13:47

Om man räknar Vänsterpartiet Lidingö, vilket jag tycker man bör, finns det 9 partier på Lidingö. Vi är fortfarande en politisk aktör som syns och sätter avtryck i debatten vilket inte minst parkbänksdiskussionen är ett bevis på. En artikel om denna fråga finns i dagens Metro: http://www.metro.se/stockholm/tigger-till-parkbankar-trots-miljonloner/EVHkkB!b8BUcnesUQkSM/

Mvh
/Jonas Lundgren (v)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google