Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Protester mot olika markeringar i ÖP-kartor

torsdag 14 juni 2012 12:25

Enligt streckningen på kartan från maj 2012 ingår området norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön i "utredningsområde för trafik". Karta: Lidingö stad

Enligt streckningen på kartan från maj 2012 ingår området norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön i "utredningsområde för trafik". Karta: Lidingö stad

Föreningen Kottlasjöns Vänner har uppmärksammat att ett område norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön, enligt Översiktsplanens s.k. antagandehandling, nu ingår som ett “utredningsområde för trafik”. På den karta som medföljer antagandehandlingen är området på bägge sidor om Lidingöbanan streckade. Denna streckmarkering har inte funnits tidigare, varken i 2009 års samrådsversion eller i 2011 års utställningsversion. I dessa två versioner är enbart området söder om Lidingöbanan streckade.

– Vi i Kottlasjöns Vänner protesterar mot detta. Nu, precis innan förslaget skall klubbas igenom (på måndag 18 juni, Lidingösidans anm.) kommer denna nya karta med trafikutredningsområde norr om Lidingöbanan, som ingen fått tycka till om, säger föreningens ordförande Ulrika Sandell.

Att området vid Kottlasjön är ett utredningsområde för trafik trots att “vägfrågan” sedan valet 2010 ligger i malpåse, beror på att frågan om Södra huvudleden inte är avförd. I utredningen angående Södra huvudleden från 2008 förordade man det Norra alternativet. Därför är området fortfarande markerat.

– Markeringen av detta område som utredningsområde för trafik bereder vägen för Norra alternativet, säger Ulrika Sandell.

I antagandehandlingen från maj 2012 står på sidan 65 under ”Södra Kungsvägen: Dalénum – Gåshagaleden”: ”Större tillskott av bostäder eller trafikalstrande verksamheter öster om Högberga är beroende av att kapaciteten på denna vägsträcka förbättras. Åtgärder som hindrar förbättringsmöjligheter får inte vidtas”.

I övrigt finns inget skrivet om området.

Styrelsen för Kottlasjöns Vänner vill nu att alla som inte accepterar en dragning av Södra huvudleden norr om Lidingöbanan ska skriva till kommunalrådet Paul Lindquist och stadsbyggnadschefen Anna Hadenius och uppmana kommunen att ta bort markeringen av området norr om banan.

Enligt streckningen på kartan från oktober 2011 ingår området norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön inte i "utredningsområde för trafik". Karta: Lidingö stad

Enligt streckningen på kartan från oktober 2011 ingår området norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön inte i "utredningsområde för trafik". Karta: Lidingö stad

Dela Protester mot olika markeringar i ÖP-kartor

Kommentarer

Helena 2012-06-22 00:21

Jag har bott många år på södra Lidingö samt känner “många hundra villaägare” som definitvit motsätter sig att man förstör naturområdena invid Kottlasjön för att biltrafiken ska kunna ta sig fram lättare. Om man nu väljer att bosätta sig på en skärgårdsö så kanske man inte ska räkna med att det byggs en autostrada för biltrafik in till city. Att i dag förorda en förlängning av Gåshagaleden är knappast något som kommer att gynna kommande generationer som i mycket mindre utsträckning kommer att vara bilburna. Vill man värna framtidens Lidingöbor satsar man på en utbyggd, snabb och lättillgänlig kollektivtrafik för de flestas vardagsresande. Då kommer inte de som av olika skäl använder eget fordon att behöva trängas.Tråkigt att vissa människor inte tänker längre än näsan räcker, det vill säga endast bryr sig om att uppfylla sina egna kortsiktiga behov i en föränderlig värld.

Karin 2012-06-19 15:57

Instämmer med vad Michael och Högberga/Breviks villaägarförening m fl skriver här ang det norra alternativet. Södra Kungsvägen som huvudled har gjort sitt.

Och till de boende på norra ön som menar att en ny huvudled kommer att kosta och utgöra något som de själva inte skulle ha någon större nytta av – med andra ord att det är väl bra som det är – till er vill jag bara säga: se på vår ö som en helhet.

Mikael 2012-06-19 14:50

Förr eller senare kommer verkligheten ikapp. Det kommer att behövas ett rejält grepp för att lösa trafiksituationen på Södra Kungsvägen. Idag trängs pendlare, lastbilar, skolbarn och barnvagnar på en lokalgata.

Trafikanter sitter i köer, barn blir nära nedmejade av lastbilar och bullernivån är för hög.

Det finns lösningar som förbättrar för alla. Norra alternativet är en sådan. Vägen behöver inte ligga i dagen.

Christer Åkerhielm /Brun Ulfhag 2012-06-18 01:29

Planera för lösning av ny huvudled

Högberga-Breviks villaägarförening noterar att Föreningen Kottlasjöns vänner protesterar mot att området såväl norr som söder om Lidingöbanan vid Kottla sjön markerats som utredningsområde för trafik och de argumenterar att området norr om banan var avfört som utredningsalternativ 2009 och 2011. Det är korrekt så till vida att det förslag till ny dragning av södra huvudleden som förordades av Lidingö stad 2009 var förlagt syd om järnvägen och därmed var utredningsalternativen norr om järnvägen inaktuella. Vi vet alla hur det gick med detta förslag och därmed är södra huvudledens dragning mellan Högberga och Skärsätra tillbaka på ruta 1.

Huvudledens placering måste förr eller senare få en lösning och diskussionerna som nu fortgått i snart ett halvt sekel har alltid inbegripet möjligheten att lägga leden norr om järnvägen. Någon anledning att utesluta denna möjlighet har inte tillkommit. Av samma skäl som många som bor norr om järnvägen gärna ser att huvudleden dras syd om järnvägen vill många av de som bor syd om järnvägen se en dragning norr om densamma.

Vi har under mer än ett årtioende representerat många hundra villaägare boende syd om järnvägen i Högberga-Brevik och vet att en klar majoritet av dessa har förordat alternativ norr om järnvägen. Denna intresses konflikt kan bara lösas genom att ett förslag presenteras som de allra flesta boende såväl nord som syd om järnvägen kan acceptera och för en sådan process måste alla möjligheter till placering kunna prövas. Vi motsätter oss därför att området norr om järnvägen skulle avföras som framtida utredningsalternativ.

Christer Åkerhielm / Brun Ulfhake

Ordf HBVF / f.d. Ordf HBVF

Robert 2012-06-17 17:24

Rävarna lär hitta ny bostad runt hörnet och salamandrarna kanske kan ta kontakt med artfränderna i Stockby och se om det finns plats för dem där? Men vad gör vi med de ovanliga skalbaggarna? De kanske kan flytta in i något av våra restaurangkök?

Anna 2012-06-16 21:19

Det kan vara värt att veta att norr om banan finns bla ett stort rävgryt, övervintringsområde för större och mindre salamander, i bäcken finns strömstaren och i alkärret häckar många olika arter, i ekarna som är flera hundra år gamla finns ovanliga skalbaggar och i tallarna som också är flera hundra år finns det också ovanliga skalbaggar. Det finns inte så många alkärr på Lidingö så det är en unik biotop som är skyddsvärd. Gränsen till naturreservatet går där i närheten och vanligtvis brukar man ha en buffertzon till naturreservat och inte trafikutredningsområde.

Eric 2012-06-16 01:43

Vad är det för dumheter? Vi är många på södra ön som vill ha norra alternativet. Självklart ska det finnas med. Allt annat vore odemokratiskt.

Vem är för övrigt Ulrika Sandell? Jo centerpartistisk lokalpolitiker som nu uppträder i ny skepnad som ordförande i “Kottlasjöns vänner”. Vems intressen representerar hon egentligen?

Tore Kullgren 2012-06-15 01:07

Översiktsplanen innehåller inget bindande beslut om huvudleden.

Just därför är det viktigt att översiktsplanen öppnar för en seriös beslutsordning om huvudleden, som tar hänsyn till alla perspektiv.

En faktor i diskussionen, är att SL storsatsar på Lidingöbanan, och att båtbussar har visat sig framgångsrik. Det kommer kunna lindra trängseln på huvudleden.

Göran Tegnér, V ordf i Tekniska Nämnden (FP) 2012-06-15 01:00

Ett streck i räkningen?

Kottlasjöäns vänner protester mot ett par streck på Översiktsplanens karta.

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Föreningen Kottlasjöns Vänner har uppmärksammat att ett område norr om Lidingöbanan vid Kottlasjön, enligt Översiktsplanens s.k. antagandehandling, nu ingår som ett “utredningsområde för trafik”. På den karta som medföljer antagandehandlingen är området på bägge sidor om Lidingöbanan streckade.

Detta är inte särskilt konstigt. Översiktsplanen bör ange en framtida handlingsfrihet för en eventuell framtida vägsträckning. Den kortaste sträckan mellan två punkter är en rät linje, lärde jag mig redan i realskolan.

I antagandehandlingen från maj 2012 står på sidan 65 under ”Södra Kungsvägen: Dalénum – Gåshagaleden”: ”Större tillskott av bostäder eller trafikalstrande verksamheter öster om Högberga är beroende av att kapaciteten på denna vägsträcka förbättras. Åtgärder som hindrar förbättringsmöjligheter får inte vidtas”.

Ja just det! “Vägfrågan” ligger i malpåse sedan valet 2010. Men, i en långsiktig markanvändningsplan är det viktigt att bibehålla handlingsfriheten för kommande generationer. En sådan handlingsfrihet kostar ingenting. Man ska inte slå igen öppna dörrar för all framtid helt i onödan. Konstigare än så är detta inte…

Andreas Lindberg 2012-06-14 22:44

Jag tycker det är bra att området norr om banan ingår i utredningsområdet. Det är ju väldigt många som tycker att det norra alternativet är det bästa, så att man utreder det är ju positivt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google